Oferta


Hanna Kotwicka
Interpretacja
kinu narodzin, pdf


cena: 250.00 PLN

   Hanna Kotwicka
Interpretacja
indywidualnego kinu roku, pdf


cena: 200.00 PLN

   Metryka urodzin

(plansza graficzna bez interpretacji)

Galaktyczna metryka urodzenia ujmuje cel i zadania w życiu zakodowane w znakach Majów oraz objawia dary i siły, jakie będą cię wspierać na całej ziemskiej drodze.

Wydruk graficzny wg daty urodzenia bez interpretacji.

Na formularzu zamówień można wpisać max. 5 dat urodzenia. Każdy wydruk jest odpłatny.

cena: 10.00 PLN

   13-miesięczny cykl osobisty

(plansza graficzna bez interpretacji)

Wydruk osobistego cyklu według daty urodzenia bez interpretacji. Interpretacja według podręczników Przewodnik i Klucz do kalendarza.
UWAGA: Na formularzu zamówień można wpisać max. 5 dat urodzenia; cena wydruku (tzn. jednej daty) wynosi:

cena: 5.00 PLN

   Metryka i 13-miesięczny cykl osobisty

(plansze graficzna bez interpretacji)

Galaktyczna metryka urodzenia ujmuje cel i zadania w życiu zakodowane w znakach Majów oraz objawia dary i siły, jakie będą cię wspierać na całej ziemskiej drodze.

Cykl 13-księżycowy z zaznaczeniem czasu trwania poszczególnych księżyców od... do... wyznacza się raz na całe życie. Wydruk graficzny wg daty urodzenia bez interpretacji.

UWAGA: Na formularzu zamówień można wpisać max. 5 dat urodzenia. Każdy wydruk jest odpłatny.

cena: 15.00 PLN

   Naklejki samoprzylepne ze znakami Majów


cena: 4.00 PLN