Oferta


Hanna Kotwicka
Interpretacja
indywidualnego kinu roku, pdfcena: 200.00 PLNInterpretacja aktualnego kinu roku w indywidualnym 13-letnim cyklu według daty urodzenia. Czas oczekiwania zostanie przesłany mailem.

Należy podać imię i datę urodzenia (bez godziny) oraz adres mailowy i telefon kontaktowy. Obowiązuje przedpłata na nasz rachunek bankowy po otrzymaniu maila zwrotnego z datą realizacji zamówienia. Przedpłaty należy dokonać na 7 dni przed ustalonym terminem.

UWAGA:
● Interpretacja kinu roku w wersji PDF zostanie wysłana na podany adres mailowy.
● W przypadku wersji papierowej wysłanej pocztą łączna cena wraz z kosztami przesyłki wyniesie 210,00 PLN.