Spotkania


Warszawa


spotkanie

28 lipca 2019

niedziela:
godz. 12.00 - ok. 15.00

Hanna Kotwicka

temat:

Rok Białego Maga,
2019-2020?Lista ZAMKNIĘTA

Spotkanie okolicznościowe
Temat
Co przyniesie ROK 1 MAGA, 2019/2020


Rok 2019-2020 otwiera nowy 13-letni cykl pod przewodnictwem energii Białego Maga-Jaguara i przestawia zwrotnice Czasu na magię Serca i Prawość, jakiej dziś nie sposób sobie wyobrazić...


► Zgłoszenie uczestnictwa pod numerem tel. 22 665 72 84 lub 501 056 722
► Na spotkanie warto przynieść planszę z kinem narodzin i ew. planszę z kinem osobistego roku..
► Opłata 30,00 zł na miejscu.
► UWAGA: Nie będzie bufetu.


Warszawakurs 1

wrzesień

sobota:
godz. 11.45 - ok. 18.30

niedziela:
9:45.00 - ok. 17.30

Hanna Kotwicka
temat:


Program DWUDNIOWEGO KURSU

INTERPRETACJA KINU NARODZIN
wg TZOLKIN


"Poznaj SIEBIE"
KURS INTERPRETACJI KINU NARODZIN
poziom 1

Szkolenia prowadzone są w małych grupach.

► W programie m.in.
□ Struktura Tzolkin
□ Wyznaczanie kinu narodzin
□ Pieczęć, ton i fala narodzin
□ Urodziny w portalu lub w dniach centrum
□ Krzyż powiązań – partnerzy
□ Kod inkarnacji – osobista harmonia
□ Cel inkarnacji, zadania, wyzwania na 52 lata życia
□ Indywidualny cykl 13/28+1
□ Praktyczne ćwiczenia dot. interpretacji kinu narodzin

● Na zajęcia należy przynieść: "Klucz do kalendarza" (cz. 2), kalendarz "Rok Kosmicznego Księżyca", zeszyt, linijkę, ołówek, kredki w kolorze czerwonym, niebieskim, żółtym i czarnym.

● Informacje i zapisy:
Wyd. PULSAR, tel. 22-665 72 84 lub 501 056 722 /poza środą,
mail: maya@maya.net.pl / Przy zapisie należy podać datę urodzenia i telefon kontaktowy.


Warszawapoziom 2

.

sobota:
godz. 11:45 - ok. 18:30

niedziela:
godz.10:00 - ok. 17:30Hanna Kotwicka
temat:

Program DWUDNIOWEGO KURSU cd."Poznaj SIEBIE"
Kurs interpretacji kinu roku w indywidualnego rytmie życia
- poziom 2

Szkolenia prowadzone są w małych grupach.

► W programie m.in.
□ Potencjał inkarnacyjny:
□ Harmonie startowa, interakcji i przyczynowa
□ 52-letni cykl, pulsary
□ Indywidualne 13-letnie cykle
□ Cel i wyzwania na bieżący rok
□ Klucz do prognozowania wydarzeń
□ Ćwiczenia

● Na zajęcia należy przynieść:
teczkę z materiałami z poziomu 1,
○ "Klucz do kalendarza", kalendarz "Rok Kosmicznego Księżyca", ew. "I Cing" Pu R’Tsy Yanga,
○ zeszyt, linijkę, ołówek, kredki w kolorze czerwonym, niebieskim, żółtym i czarnym.

Informacje: Wydawnictwo PULSAR
tel./fax 22-665 72 84 lub kom. 501 056 722 (poza środą).


Kraków


.
Józef


temat:


SPOTKANIE INTEGRACYJNE


ZAPRASZAM

zainteresowanych tematyką tzolkinowską do współtworzenia i integracji
środowiska z KRAKOWA i okolic.

Podziel się swoimi doświadczeniami i energią w celu rozwoju wiedzy majańskiej.

Proponuję cyklicznie spotkania integracyjne celem wymiany informacji i energii
na przykład w jednej z krakowskich kawiarni.
Pozdrawiam serdecznie, Józef.

Kontakt:
jozkos129@hotmail.com


Warszawana miejscu

śr., pt.
w godz. 12.00 - 18.00pn. i czw. po godz. 16.00

Hanna Kotwicka

temat:

Indywidualne konsultacje


Indywidualne KONSULTACJE
dotyczą interpretacji kinu narodzin, kinu bieżącego roku i 13-letniego bieżącego cyklu życia.
● Sesja trwa 1 godzinę.
● Opłata: 150,00 zł.
● Każde następne rozpoczęte 30 minut - dodatkowo 50,00 zł.
● UWAGA:
Konsultacje i porady NIE są wróżbą, lecz nakreśleniem indywidualnego drogowskazu, kluczowych zadań, wyzwań, predyspozycji; służą zrozumieniu sensu życia, wskazaniu sposobu rozwiązywania problemów partnerskich itp.

Zapisy: tel. 22-665 72 84 lub 501 056 722


Warszawatelefonicznie

środy i piątki* godzina do uzgodnienia

Hanna Kotwicka

temat:

Konsultacje telefoniczne


Termin i godzina do uzgodnienia


TELEFONICZNA charakterystyka
kinu narodzin lub kinu roku według podanej daty.
● Czas rozmowy do 60 minut - opłata 150,00.
● Każde następne 30 minut - dodatkowo 50,00 zł.
● UWAGA:
Konsultacje NIE są wróżbą, lecz nakreśleniem indywidualnego drogowskazu, kluczowych zadań, wyzwań, predyspozycji itp.
● Termin zostanie uzgodniony telefonicznie po dokonaniu przelewu na nasz rachunek
nr 19 1140 2004 0000 3402 4121 3799 z dopiskiem "Interpretacja" lub przekazem pocztowym.
● Datę urodzenia należy potwierdzić smsem lub mailem na adres:
maya@maya.net.pl wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego.

● Zapisy: tel. 22-665 72 84 lub 501 056 722