Oferta


Hanna Kotwicka

Kod Inkarnacji,
tom 2
Klucz do interpretacji potencjału narodzin


Bliski koniec nakładu

● Wydawnictwo nie wysyła książek za pobraniem.
● Do ceny zostanie doliczony koszt przesyłki w wys. 17 zł.

Cena promocyjna:


cena: 40.00 PLN

W książce zawarta jest bardzo przejrzysta charakterystyka potencjałów kinów narodzin i kinów roku w aspekcie wzorca mądrości światła i wzorca mądrości cienia. Opisy zostały opracowane tak, aby każdy, kto zna numer kinu narodzin, mógł bez trudu odczytać wrodzone predyspozycje i czekające go zadania, jak również kluczowe dziedziny i aspekty w polu świadomości, jakie ma do przepracowania na przestrzeni życia.

● Obok każdej z 20 pieczęci Tzolkin zamieszczone są krzyże powiązań i kluczowe wskazówki płynące z poziomu partnerów energetycznych.

● W opisach okresów fal narodzin /fal roku zawarte są ważne informacje dotyczące indywidualnej pracy z energią fali, jak również przesłania na 13 dni fali. Łącznie jest 260 przesłań – tyle, ile kinów w Tzolkin. Okresy pojawiania się poszczególnych fal ujmują przedział od 2022 do 2034 roku.

● W rozdziale „Księga 260 kinów”, w graficznym odwzorowaniu krzyży powiązań umieszczone są tony obok pieczęci przewodnika, partnera analogicznego, antypodalnego i okultystycznego, co ułatwi ich interpretację i wykluczy ewentualne pomyłki. Na końcu rozdziału zamieszczona jest tabela z wykazem kinów i przyporządkowanych im heksagramów.


[ISBN 978-83-899-51-1, format A4, 220 stron, oprawa twarda klejona, wersja czarno-biała, wydanie pierwsze]