Oferta


Johann Kössner
e_Czas i przeznaczenie pdfcena: 10.00 PLN

[ISBN 83-89912-04-X, ISBN 83-89912-09-0, format 16 x 22, 141 str., Pulsar 2006] ,br>
Książka ta stanowi kompendium literackie, złożone z dwóch wzajemnie dopełniających się części. Część I ukazuje wspólną grę pomiędzy ego-świadomością i duszą ludzką; część II zapoznaje z wielowymiarowością bytu, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru czwartego.

Część pierwsza poświęcona jest znakom CZASU, część druga tematom duchowym, które z uwagi na doświadczane na Ziemi zjawisko śmierci od zarania dziejów zajmowały myśli wszystkich pokoleń. Od stuleci, a nawet od tysiącleci, odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące kwestii duchowych były zniekształcane przez religie, przez co stawały się coraz mniej przydatne.

Ponieważ w naszym TERAZ wkraczamy w strefę graniczną ewolucji, w głębi, przed naszym wzrokiem duchowym, w zupełnie innym świetle, zaczynają wynurzać się fundamentalne dziedziny Bytu. Wzajemne zazębianie się rzeczywistości obu światów jest coraz bardziej widoczne. Wiele z tego, co na przełomie ciemnych epok znikło z pola postrzegania, zdołało w międzyczasie wypłynąć na światło dzienne.

Prawa duchowe, znane najstarszym kulturom, na przestrzeni dziejów zmieniane w określonych celach, zostały wyłożone w tej książce tak, by Czytelnik mógł je bez trudu zrozumieć i wykształcić sobie jednoznaczny obraz rzeczywistości.

Druga część książki, podejmując tematykę wymiarów, przybliża nam tamte światy, starając się uczynić je bardziej przydatnymi w życiu. Punktem wyjścia są wedyjskie struktury porządkowe, jak również współczesne elementy, wywodzące się z fizyki teoretycznej. Największą uwagę poświęca się tutaj tematyce CZWARTEGO wymiaru.