Ofertae_Materialna rzeczywisto¶ć
a potencjał inkarnacyjnycena: 8.00 PLN[w tym 23% VAT]

Plik zostanie wysłany drog± elektroniczn± na podany adres e-mail po dokonaniu przedpłaty na rachunek:
w PLN w Polsce: nr 82 1140 2004 0000 3802 3635 5582
w PLN z zagranicy: nr PL 82 1140 2004 0000 3802 3635 5582
w EURO : nr PL 34 1140 2004 0000 3112 0005 5087
Dane banku: adres, SWIFT itd. w dziale "Info" /Przelew...