Oferta


Hanna Kotwicka

e_Początek końca
czy radość początku?cena: 10.00 PLN[w tym 23% VAT]

Skrypt nie może być umieszczany na stronach internetowych.

Plik wysyłamy wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po dokonaniu przedpłaty na nasz rachunek
nr 82 1140 2004 0000 3802 3635 5582 z dopiskiem "zamówienie"

Skrypt nie może być zamieszczany na stronach internetowych, przeznaczony jest do osobistego użytku.

Wiedza przekazana w tej książce nie powinna wyzwalać burzliwej polemiki, lecz inspirować do otwartej dyskusji i przede wszystkim pracy nad własnymi emocjami.

Niniejsza publikacja oprócz programowego ujęcia historii i biegu wydarzeń w cyklach Świętego Kalendarza Tzolkin i Kalendarza Trzynastu Księżyców przybliża różnorodne wizje ezoteryczne dotyczące interpretacji symbolu "2012", zawiera fragmenty wypowiedzi kapłanów Majów, proroctwa, przesłania i przestrogi płynące z Jukatanu, jak również potencjalne zagrożenia oraz drogi harmonizacji, między innymi poprzez pracę z energią kolorów, kwiatów, wibracją dźwięku czy nieznaną dotąd technikę oddechową na 12 poziomach świadomości.

Dzięki temu czytelnik będzie mógł spojrzeć na problematykę roku 2012 wielopoziomowo, co umożliwi mu nie tylko dokonanie wnikliwej analizy i sformułowanie własnych wniosków, ale też podjęcie odpowiednich kroków w kierunku uzdrowienia i zrównoważenia biegu swojego życia.


Twierdzenie o końcu Kalendarza Majów w roku 2012 nie wynika z ludzkiej niewiedzy czy chęci wzbudzenia sensacji, ale przede wszystkim z próby manipulacji świadomością zbiorową... Żadna z zachowanych inskrypcji Majów nie mówi o końcu świata, lecz o końcu epoki...

Oczekiwanie na koniec świata w 2012 roku to wymysł białych. Albo tubylców przekupionych przez białych, którzy tak twierdzą, Don Alejandro Mendez Romero, szaman z Meksyku.

Przesłaniem Majów jest miłość, nadzieja i wiedza, że ludzkość może pójść dalej. Przepowiednie Majów są pieśnią nadziei dla ludzkości, dr Eugenia Casarin, psycholog i kapłanka Majów Nah Kin.

Po 2012 roku będą się inkarnować „dzieci słońca”, z nowym materiałem genetycznym, dysponujące siłą i zdolnościami, jakich dotąd nie udało się nam poznać...


Okładka książki z motywem obrazu Ilony Irminy Iwańskiej «IMIX 1» z cyklu PRAPAMIĘĆ emanuje nie tylko żywą barwą, ale i kosmiczną energią majańskiego glifu.