Różne
Tony i pieczęcie

Odkryj, KIM jesteś i co masz do zrobienia w życiu


W kalendarzu Majów dzień twoich narodzin jest opatrzony określoną sygnaturą. Jest to jedna z 260 możliwych kombinacji – tzw. kinów – ujętych w Świętym Kalendarzu Majów, Tzolkin.
Załączone tabele umożliwią ci wstępną interpretację symboli. Pamiętaj, że każda energia jest spolaryzowana i może przemawiać do ciebie z pozycji mądrości światła albo mądrości cienia, ale zawsze będzie służyła twojemu dobru. Szczegóły dotyczące interpretacji poszczególnych pól metryki znajdziesz w książce "Kod Inkarnacji" tom 1, a opisy w tomie 2.

Potencjał, funkcja i zadania.
.