Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
Pępek Tzolkin


Dni z kinami 129 C – 132 C to tzw. „gorąca linia Niebo–Ziemia–Niebo”. W pierwszych dwóch kinach „pępka” – są to ostatnie dwa dni Fali Zwierciadła – do świata ludzi wpływa Uniwersalna Prawda. Natomiast w pierwszych dwóch dniach Fali Małpy – ze świata ludzi do boskiego Źródła płyną informacje zwrotne, jak ludzie przyjęli Wyższą Prawdę i co z nią zrobili, czyli jaki jest aktualny poziom świadomości spirytualnej na Ziemi.

● WYDARZENIA:
W tym roku w „pępku Tzolkin”, w dniu z kinem 130 C/13 Oc premier wygłosił expose, a ogłoszony przez TSUE wyrok ws. pytań prejudycjalnych polskich sędziów potwierdził, że TSUE nie ma kompetencji do ingerencji w wewnętrzne sprawy sądownictwa krajów członkowskich.

● PRZESŁANIE dla Polski:
Biały Kosmiczny Pies/13 Oc C reprezentuje „kosmiczną lojalność”, nie toleruje lawirowania ani zdrady. Z tym muszą się zmierzyć polscy parlamentarzyści i środowisko sędziowskie.

□ Expose wygłoszone w tym dniu oznacza, że premier dostał kredyt zaufania, ale jednocześnie zapowiada, że po 260 dniach pojawi się on na „bankiecie konsekwencji” Kosmicznego Psa. W tym czasie opozycja ma wręcz „psi obowiązek” konstruktywnie go wspierać, merytorycznie punktować, na bieżąco wskazywać błędne posunięcia bez medialnej nagonki.

□ Z kolei orzeczenie TSUE to „kosmiczny” znak, że wewnętrzne problemy trzeba rozwiązywać wewnątrz własnego kraju, a nie wynosić je na zewnątrz. Kosmiczny Pies „utarł zatem nosa” zbuntowanym sędziom, ostudził ich niskie zapędy. Sędziowie przesądzają o ludzkim być albo nie być. Niesprawiedliwy wyrok może doszczętnie zrujnować zdrowie i życie człowieka. Dlatego muszą podlegać kontroli niezależnego organu, przed czym tak zapiekle się bronią. Za tym przemawia cała seria skandalicznie stronniczych wyroków jak chociażby ten ostatni w przypadku celebryty Piotra Najsztuba.

□ Przypominam, że znajdujemy się w pierwszym roku 13-letniego cyklu Białego Maga. Co za tym idzie nakreśliłam w prognozach na rok 2019/20 i tak właśnie się dzieje.

Data publikacji: 21.11.2019CHUEN – Fala MAŁPY
● Dystans do spraw ● Małpia społeczność20 listopada – 2 grudnia 2019

Archetyp Chuen symbolizuje przestrzeń „mędrców i głupców”, „nauczycieli i błaznów”, „szamanów i oszustów”. W tym spektrum zawsze wyłania się wiele niejasności i wynaturzanie potencjału duchowego w kierunku niedozwolonych praktyk i przeciwstawiania się prawom uniwersalnym. To potęguje poczucie osaczenia, uwięzienia w pułapce życia. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć stabilny punkt zaczepienia. Ten stan utrzymuje się dotąd, dopóki dotknięta nim osoba nie weźmie pod lupę swojego zbłądzenia, naiwności czy też chęci „posiadania” czegoś, czego inni nie mają.

Impulsy wychodzące z poziomu Niebieskiej Małpy dopingują nas do demaskowania knowań małego ego i przekształcania zawiłości w błogosławieństwo prostoty. Jest to czas obalania mitu „czarnej magii”, będącej energią lęku i zastraszenia.

Teraz, mając tę wiedzę, podejdź do życia z dystansem, całkowicie wolny od obaw. Obserwuj bieg wydarzeń, ale niczego nie oceniaj. W każdym zdarzeniu skrywają się ważne informacje służące twojemu dobru – bez względu na to, czy twoje odczucia są przykre, czy przyjemne. To, co się teraz liczy, to zaspokajanie głodu wiedzy spirytualnej, elastyczność myślenia, poczucie humoru, radość życia, prostota. Tym, co nas osłabia, jest naiwność, niefrasobliwość, pesymizm, sarkazm, strachliwość, plątanie się w intrygi.

Fala Małpy rozpoczyna swój bieg w „pępku Tzolkin” i aż po dziesiąty dzień biegnie w siódmej (centralnej) kolumnie, symbolizującej konstrukcję nośną życia i kręgosłup moralny ludzi. Bądź zatem świadomy, że teraz cały ciężar twoich doznań dźwiga dolna część twojego kręgosłupa. Dlatego przemyśl swoje doznania i uwolnij się od cudzych smutków i ciężarów. Wtedy zaczną napływać genialne rozwiązania. Tam, gdzie zamkną się jedne drzwi, otworzą się drugie – a za nimi jasne światy Chuen – „małpiej społeczności”, którą cechują silnie rozwinięte więzi społeczne.

Dla Majów dni z kinami środkowej kolumny były dniami świątecznymi, w których odprawiano rytuały, wznoszono modlitwy. W wielu tradycjach dzień 1 Chuen (kin 131 C) był świętem, w którym inicjowani byli szamani i kapłani.Medycyna DELFINA

Słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”. □ Nagualami Chuen są DELFIN i Małpa.
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mojej pracy nad podtrzymywaniem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Marcinowi z Opola □ Elżbiecie ze Szczecina □ Halinie z Wołczyna. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. In lak’ech.


Data publikacji: 21.11.2019PIĄTY miesiąc PAWIA
● Autorytet twórczy rokuOkres 15 listopada – 12 grudnia

Jest to czas rozpoczęcia realizacji tegorocznych zadań, ale też oporu ze strony sił przeciwnych. W tym okresie należy być bardzo czujnym i ostrożnym, aby nie dać się zastraszyć ani zbić z tropu. Trzeba uważać na „fałszywych kaznodziejów”, "trybunów ludu", podżegaczy, naciągaczy. W przeciwnym razie czekają nas objazdy, potknięcia, straty, rozczarowania.

Przez 28 dni jako jednostka i społeczność będziemy naprowadzani na pokojową strategię współistnienia. Teraz najskuteczniejszym orężem jest spirytualna MĄDROŚĆ, zaś siłą – elastyczność myślenia, asertywność, optymizm /energia nośna kinu miesiąca – 9 Cimi C/Białego Solarnego Łącznika, który mówi: „jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”.
Indywidualna praca z energią

Przez 28 dni warto obserwować siebie i swoje otoczenie przez pryzmat spolaryzowanej osobowości „piątki”.

● Po JASNEJ stronie:
„5” to człowiek czynu; jest zdolna coś poruszyć, czegoś dokonać, przełamać stereotypy, wskazać drogi wyjścia z impasu, skupić wokół siebie tłumy.

● Po CIEMNEJ stronie:
„5” to osobowość kaznodziei, snoba, pyszałka; gubi się w poglądach, brnie w ślepy zaułek, wyprowadza ludzi na manowce.Środkowa kolumna Tzolkin
● Co mówi ci twój kręgosłup?W Tzolkin kiny 121 C – 140 C symbolizują kręgosłup moralny ludzi i główną konstrukcję nośną, na której wznosimy nasze życie jako jednostka, grupa, naród, cała społeczność ziemska. Dlatego to, co się wydarzy w ciągu tych 20 dni będzie informacją, które środowiska i grupy wzmacniają wspólną konstrukcję, a które próbują ją rozchwiać, oraz jaki jest twój osobisty udział w tym zakresie. W Kalendarzu 13 Księżyców dni środkowej kolumny zaznaczone są literą „C” obok kinu.
W tę przestrzeń bardzo znacząco wpisał się Marsz Niepodległości w Warszawie w dniu 11.11. z kinem 5 IK C/Biały Wiodący Wiatr na Fali Zwierciadła. Marsz zjednoczył ponad podziałami dziesiątki tysięcy ludzi z całej Polski, przebiegł spokojnie i pokazał, że prawdziwą siłą narodu są inicjatywy oddolne.

Z tej gry wypadł Kościół Katolicki, który odmawiając organizatorom Marszu nabożeństwa w intencji Ojczyzny oraz błogosławieństwa dla wszystkich uczestników, zaprzeczył pierwotnej misji kapłaństwa i utwierdził w przekonaniu, że instytucjonalny Kościół nieuchronnie zmierza w kierunku „czarnej dziury”.

Z kolei próby blokowania trasy Marszu, prowokacje z banerami czy kontrmanifestacje przeciwko wyimaginowanemu faszyzmowi świadczyły o postępującej schizofrenii ideologicznej tych środowisk, braku pomysłu na siebie, żądzy zaistnienia, zwrócenia na siebie uwagi celem dowartościowania. Nie zapominajmy, że w Fali Zwierciadła każda obraźliwa ocena pod adresem drugiego człowieka jest samooceną. Dlatego ci, którzy wciąż szafują pojęciami „faszyzm i faszysta” sami zdradzają takie inklinacje. Większość z nich chyba nie rozumie, co oznaczają te pojęcia, jednak w białej fali niewiedza i głupota nie zwalniają nikogo od odpowiedzialności.


Co mówi ci twój kręgosłup?

W okresie od 10 do 29 listopada warto obserwować siebie – swoje zachowanie, myśli, emocje, słowa, podejście do ludzi i wydarzeń – przez pryzmat „mowy kręgosłupa” i swoich odbić lustrzanych w innych ludziach.

Problemy w odcinku kręgosłupa:

□ szyjnego – wskazują na poczucie braku zrozumienia, wsparcia emocjonalnego i duchowego,
□ piersiowego – na ciążący bagaż z przeszłości, poczucie winy, tłumione kompleksy, wyrzuty sumienia, niezabliźnione rany z dzieciństwa, stare urazy, chęć odwetu,
□ lędźwiowego – na nieuporządkowane sprawy materialne, kwestie finansowe, zachłanność, lęk o pieniądze – ale nie brak pieniędzy,
□ krzyżowego i kości ogonowej – na fałszywe autorytety i konstrukcję życia stawianą na piasku a nie skale.

Data publikacji: 12.11.2019Cd. Spektrum ZWIERCIADŁA
● Realistyczne podejście do życia
● 8.11. - zwiastun tematyki na 2020/21
● 11.11. – darmowa szansa na szczęścieW indywidualnej pracy z energią fala Zwierciadła zapowiada bardzo drobiazgową kontrolę osobistą. Tutaj punktowana jest twoja wiarygodność, czy twoje słowa i czyny są spójne z tym, co myślisz i czujesz. Na tym polu problematyką jest dwulicowość, wyzwaniem – odwaga do konfrontacji z odbiciami lustrzanymi, zaś celem – przebudzenie wrodzonej zdolności klarownego rozstrzygania bez oglądania się na to, co powiedzą inni.

□ 8 listopada, 2 Cauac – proroczy dzień dla ludzi i świata z kinem roku 2020/21. To, co wydarzy się tego dnia, będzie zapowiedzią kluczowej tematyki w następnym roku.

□ 11.11.2019, kin 5 Ik C/Biały Wiodący Wiatr C – darmowa szansa na szczęście. Wg numerologii podwójna 11 oznacza, że tego dnia nie istnieje czas, lecz szczęście i wiedza. W poniedziałek wymień na głos swoje życzenia. Jeśli chcesz, aby się spełniły, musisz wypowiedzieć je głośno - to warunek spełnienia.


WSKAZÓWKI na 13 dni fali:

● Prawda nie lubi czekać – 1 Zwierciadło.
● Spójrz na siebie oczami przeciwników – 2 Wicher /proroczy dzień.
● Zamiast oczekiwać, wymagaj od siebie – 3 Słońce.
● Nie podcinaj gałęzi, na której siedzisz – 4 Smok C.
● Zrób pierwszy krok ku zgodzie – 5 Wiatr C /szansa na szczęście.
● Nie licz na zrozumienie otoczenia, rób swoje – 6 Noc C.
● Zrzuć z pleców cudze ciężary – 7 Ziarno C.
● Nie doszukuj się we wszystkim negatywów – 8 Wąż C.
● Nie umniejszaj swoich dokonań i zasług – 9 Łącznik C.
● Co chciałbyś ulepszyć w sobie?... Zrób to – 10 Ręka C.
● Zamiast płakać w poduszkę, błogosław „przeciwnikom” – 11 Gwiazda C.
● Bądź wdzięczny za to, co masz – 12 Księżyc C.
● Przygotuj się na zmiany – dość bycia „ofiarą!” – 13 Pies C.

Takie wyzwania będzie rzucać ci twoje środowisko, rodzina, znajomi, życie.


PRACA DOMOWA

► Obserwuj swoje doznania w dniach z kinami środkowej kolumny Tzollkin, symbolizującej twój kręgosłup moralny i konstrukcję, na której budujesz swoje życie (litera „C” obok kinu).

► Jak zawsze, także w tej fali odszukaj kiny z pieczęciami rodziny solarnej i ustal, z którymi latami życia one się wiążą. To może wzbogacić cię o ważne informacje dot. twojej przeszłości lub przyszłości. □ Szczegółowe wskazówki znajdziecie w podręczniku „Kod Inkarnacji”.

Data publikacji: 8.11.2019Spektrum WĘŻA
● Realistyczne podejście do życia
● Korekta w dniach z portalamiGłówną tematyką w tym okresie są kwestie zdrowia, godności człowieka, sztuki życia, celem – świadoma współpraca z „głosem ciała”, problematyką – nienasycone żądze, zaślepienie, zawiść, knowania ego, wyzwaniem – szacunek dla każdej ludzkiej inności.


Wskazówki na 13 dni

● Zaufaj swojemu instynktowi – 1 Wąż.
● Nie bądź pamiętliwy – 2 Łącznik P.
● Szukaj niekonwencjonalnych metod uzdrawiania – 3 Ręka P.
● Ćwicz samodyscyplinę – 4 Gwiazda P.
● Uważaj na fałszywych doradców – 5 Księżyc P
● Zakończ toksyczne znajomości – 6 Pies P.
● Wysadź w powietrze ponure myśli – 7 Małpa P.
● Nie igraj z ludzkimi uczuciami – 8 Człowiek P.
● Chroń swoją wolność i nie zniewalaj innych – 9 Wędrowiec P.
● Uważaj na pokusy – 10 Mag.
● Naucz się mówić „NIE” – 11 Orzeł P.
● Zrewiduj swoje motywacje – 12 Wojownik.
● Nie lekceważ znaków ciała – 13 Ziemia.

Takie wyzwania będzie rzucać ci twoje środowisko, rodzina, znajomi, życie.


PRACA DOMOWA

► Jak oceniasz swoje doświadczenia w dniach z portalami? PORTALE są to dni odgórnej korekty pod szczególnym nadzorem. Każdy z nich odsłaniał ci stopień twojej polaryzacji i wskazywał optymalny kierunek pracy nad sobą. Dlatego wszystko, czego doświadczałeś w tych dniach, miało bezpośredni związek z tobą, tzn. chciało ci pokazać, że „coś” do ciebie należy, a ty najprawdopodobniej się do tego nie przyznajesz. – Jak sobie z tym radziłeś?

► Jak zawsze, także w tej fali zwróć uwagę na kiny z pieczęciami swojej rodziny solarnej i ustal, z którymi latami życia one się wiążą. Dzięki temu możesz uchwycić głębsze analogie i znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących cię teraz kwestii.
□ Szczegółowe wskazówki w podręczniku „Kod Inkarnacji”.
Data publikacji: 4.11.2019

Spektrum Węża
● Układ immunologicznyFala WĘŻA to nośnik życiodajnej energii, która płynie przez przestrzeń i ludzkie ciało. Dopóki jej cyrkulacja jest niezmącona, człowiek cieszy się dobrym samopoczuciem i zdrowiem. Tutaj nieomylnym drogowskazem przez życie jest ciało biologiczne.

Zanim pojawi się choroba, ciało daje nam znaki, że układ odpornościowy zaczyna wypadać z równowagi. Ciało tak jak lustro nie kłamie. Jeśli zlekceważymy jego informacje, będzie tylko kwestią czasu, kiedy zacznie szwankować zdrowie.

Badania naukowe potwierdziły, że o chorobach nie decydują wyłącznie geny i chemia, ale też informacje docierające z zewnątrz, zaś w procesie zdrowienia 30-procentowy udział ma efekt placebo. Impulsy zewnętrzne jako pierwsze rejestruje serce i błyskawicznie transportuje je przez krew do mózgu.

Na proces zdrowienia maja wpływ trzy czynniki w równych proporcjach:
● genetyka+chemia ● informacje z zewnątrz ● placebo.

Te trzy komponenty uwzględnia medycyna holistyczna (gr. holos znaczy całość), dzięki czemu leczy ona człowieka, a nie jego choroby.

„Jeśli potrafisz cieszyć się życiem i przepełnia cię radość, wdzięczność, życzliwość, to twoje serce pracuje harmonijnie i takie informacje przesyła do reszty ciała. A kiedy czujesz lęk, gniew, żal, pielęgnujesz urazy, żywisz nienawiść do ludzi, wtedy twoje serce popada w dysharmonię i wprowadza stresujące informacje do komórek. Jeżeli ten stan utrzymuje się zbyt długo, organizm wypada z równowagi, pojawiają się symptomy chorobowe”.

Dlatego uczmy się mowy ciała, a stosunkowo szybko zaczniemy instynktownie wyczuwać, gdzie zaognia się sytuacja i w porę temu przeciwdziałać. Z tymi tematami będą wiązać się nasze wzloty, upadki i problemy w Fali Węża.


Pomocna wskazówka

Każda czerwona fala konfrontuje nas z następstwami naszych wcześniejszych działań, dlatego warto powrócić do aktu wybaczania, wypowiadając bardzo świadomie podane niżej słowa:Data publikacji: 25.10.2019
Chicchan – Fala WĘŻA
● Imię Ognia twojej duszyOkres: 25 października – 6 listopada 2019

W spektrum Czerwonego WĘŻA/Chicchan zapisana jest wzorcowa kopia holistycznego planu uzdrowienia, który uwzględnia prawo przyczyny i skutku, każdą bioróżnorodność, czynniki subtelne i fizyczne, samoświadomość, wolę życia, sygnały środowiskowe itp. Tutaj w centrum uwagi jest życie samo w sobie, troska o ciało i zdrowie, jak również kwestie seksualności, prokreacji, żądzy, zawiści, lekceważenia godności...

Szamani mówią: – Chicchan to imię ognia twojej duszy. „Pozwól więc, aby spłonęły zbiory minionych doświadczeń, które już ci nie służą. Pozostawienie przeszłości, odpuszczenie i przebaczenie są uwalniającym płomieniem serca, który położy kres twoim cierpieniom. Jest niezmiernie ważne, abyś wciąż i wciąż pozostawiał za sobą Stare, by bez obciążeń móc kroczyć dalej”. (J.Ruland, Moc Zwierząt)

Dziś nie ma dziedziny, która nie lekceważyłaby wartości życia. Człowiek coraz częściej jest traktowany jak bezimienna „maszyna”. Dobra „maszyna” to ta, która nie myśli, nie stawia pytań, posłusznie wykonuje polecenia, jest wiecznie sprawna.
Obecnie trwa faza pozbawiania ludzi resztek samoświadomości, płci, wiary. Człowieka identyfikuje się po numerze PESEL, z dowodów usunięto adres zamieszkania, wprowadzono RODO, nie wolno wywoływać ludzi po nazwisku, do szkół wkracza terror psychiczny… Oto fakty: □ W Szkocji uczeń został usunięty ze szkoły za to, że twierdził, że są tylko dwie płcie – kobiety i mężczyźni, i nie chciał tego odwołać. □ Kanadyjskie linie lotnicze jako pierwsze na świecie wprowadziły zakaz zwracania się do pasażerów per pan/pani, bo ktoś może wyglądać jak kobieta a czuć się mężczyzną lub odwrotnie.

»Zdrowe społeczeństwo to społeczeństwo świadome.«


Medycyna SALAMANDRY

Słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.13-dniowe spektrum Chicchan

W Fali WĘŻA znajduje się dziesięć aktywnych portali, przez które docierają na Ziemię potężne wiązki energii, naprowadzające ludzi na pierwotne tory ewolucji przez harmonizowanie lewej i prawej półkuli mózgu i synchronizowanie pola zmysłów, tzn. 5 znanych zmysłów (wzrok, słuch smak, węch, dotyk) i 4 mniej znanych – zmysłu DNA (szósty zmysł) □ Czasu (wieczne Teraz) □ jaźni lub inaczej duszy (krytyczne postrzeganie, ale nie krytyka) □ hiperkomunikacji (olśnienie, wow-doznanie, deja vu, telepatia, jasnowidzenie).
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mojej pracy nad podtrzymywaniem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Małgorzacie z Warszawy □ Grzegorzowi z Kalisza □ Małgorzacie z Łodzi □ Marii z Nowych Piekut □ Małgorzacie z Warszawy □ Annie ze Zduńskiej Woli □ Wioletcie ze Strzyżowa □ i Marcinowi z Opola za jego sponsorskie „cegiełki”. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. In lak’ech.

☼ Wszystkie Darowizny są na bieżąco księgowane. ☼ Pula darów na dzień 4.11 wynosi 660 PLN i 125 USD. Kwota darów przełoży się na cenę kalendarza z korzyścią dla wszystkich kupujących.
Z roku na rok maleje duch współpracy i niewykluczone, że edycja kalendarza na 2020 będzie już ostatnią.

» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
   następne 8 »