Listy
Listy od czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Apeluję o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziennie dostaję od kilkunastu do kilkudziesięciu listów, nie licząc telefonów.

UWAGA:
Z przykrością informuję, że nie interpretuję indywidualnych kinów narodzin, jak również osobistych wydarzeń. Udzielenie odpowiedzi na kilkaset listów miesięcznie jest po prostu niemożliwe. Wszystkich Zawiedzionych zachęcam do wymiany doświadczeń z osobami szukającymi kontaktu.

    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
Część 1 – GNIEW ŻYWIOŁÓW
● Głos przodków
● Plagi na Europę
● Rekonstrukcja RZESZYMamy magnetyczny księżyc i Falę WICHRU, która odzwierciedla tegoroczny proces sanacji w sferze relacji człowiek-człowiek, naród-naród, ludzie-Natura. Nie dziwmy się zatem, że w pierwszych jej dniach było ekstremalnie wietrznie, groźnie, tragicznie, gorąco.

Znaki Czasu

► Południe Europy zmagało się z pożarami lasów i upałami, spowodowanymi gorącymi masami powietrza znad północnej Afryki.
□ To znak-przestroga, że czas podjąć radykalne środki, by powstrzymać falę migracji z Afryki, zanim pochłonie ona Europę. Czas uciąć samowolę Niemiec, zanim pod skrzydłami UE odrodzi się III Rzesza w nowej zmutowanej formie? „Deutschland überalles!” – Taka konkluzja jest w pełni uprawniona z uwagi na coraz bardziej drastyczne fakty. W sobotnim wystąpieniu kanclerz Merkel zapowiedziała, że Europa nadal będzie przyjmować migrantów! – Kto jej dał takie prawo?

□ Heksagram na 2017/18 ostrzega: Nie wolno chować głowy w piasek. Ignorant, który chce rządzić, naraża na niebezpieczeństwa wszystkich. (z. Co przyniesie 2017-2018, s. 33). Dziś największą zmorą Europy jest hegemonistyczna polityka Niemiec, które swoim pseudo-miłosierdziem do migrantów próbują zagłuszyć krzyk nieuporządkowanej historii II wojny światowej. I znów na celowniku znalazła się Polska, przy wtórze „polskich totalnych”.
○ Słyszeliśmy już o polskich obozach koncentracyjnych i odmowie przeprosin, bo sprawcami zagłady nie byli Niemcy, lecz naziści, którzy spadli chyba kosmosu. Tylko że to nie kosmici, ale 90 procent Niemców popierało Adolfa Hitlera.
○ Szczytem hipokryzji i absurdu jest posądzanie Polaków o kultywowanie faszyzmu. Przyczynkiem stał się coroczny zjazd fanów wikingów na wyspie Wolin, gdzie podczas rekonstrukcji życia dawnych Słowian i wikingów na tarczach wikingów widniał staroskandynawski symbol runiczny w kolorze błękitnym. Niemcy uznali to za „alibi” dla kreowania faszystowskiej swastyki i nazizmu w Polsce. – Och, gdyby głupota miała skrzydła…

► W Fali WICHRU przez Polskę przetoczyły się potężne nawałnice, siejąc niespotykane dotąd spustoszenie, nie mówiąc o tragicznych ofiarach. W naturze szczególnie ucierpiały Bory Tucholskie, przez które z piątku na sobotę przeszły trąby powietrzne o szerokości kilku kilometrów, niszcząc niemal połowę drzewostanu. Do tej pory trąby powietrzne osiągały szerokość 100-160 m. Olbrzymia komórka burzowa generowała 1700 piorunów na minutę i zarazem ponad 50 tysięcy błyskawic w ciągu godziny. Pół miliona ludzi zostało nagle bez prądu.

□ Bory Tucholskie to tak naprawdę nie prawdziwy las, tylko plantacja sosny. Kiedyś rosły tu lasy sosnowo-bukowo-dębowe, które wycięto jeszcze pod zaborem pruskim i posadzono sosnę. Potem, po II wojnie znów robiono nasadzenia sosny jako drugie już pokolenie sztucznego lasu. Taka sosnowa monokultura w obliczu wichur łamie się jak zapałki. Skala zniszczeń jest tak duża, że brakuje młodych drzew do odnowień. Czyżby natura domagała się, aby lasom pozwolono odnowić się samym? Taki las byłby zdrowszy i silniejszy.

□ W tym miejscu komentarzem niech będzie cytat z książki 2012. Początek końca czy radość początku?, w której w odniesieniu do 13-letniego cyklu przebudzenia napisałam, że w nadchodzących czasach wszystko zależeć będzie od kierunku świadomości ludzi. Gospodarka światowa musi pójść inną drogą. W przeciwnym razie wkroczą ŻYWIOŁY, aby zmusić ludzi i rządy do zmiany kursu.… Jeśli próba zmian skończyłaby się fiaskiem, impuls odnowy powróci w 2017/2018 dreamspell-roku, kiedy kinem roku będzie Kan 12 (Krystaliczne Ziarno).
□ W obliczu kataklizmu stuprocentowo spisali się strażacy i zwykli ludzie; z pomocą pospieszyli też harcerze i setki ochotników z różnych regionów kraju. Jest w nas bezinteresowna dobroć.

□ Nie spisała się natomiast opozycja totalna, która nie szczędziła krytyki pod adresem rządu za opieszałość w wypłacaniu doraźnej pomocy finansowej i pomocy wojska. Zapomniała jednak, w weekend banki nie pracują, przelewy wyszły w poniedziałek, a we wtorek znów było święto. Z kolei wojsko pojawia się dopiero na wniosek wojewodów. W obliczu tak wielkich zniszczeń na rozległej powierzchni najpierw trzeba było udrożnić drogi dojazdowe i tory kolejowe. Dotarcie z pomocą do wszystkich równocześnie było po prostu niemożliwe. Premier rządu natychmiast podjęła działania, wydała pilne rozporządzenia, zobowiązała nadzór budowlany do równoległej współpracy z firmami ubezpieczeniowymi; już w sobotę udała się w region pomorsko-kaszubski, by naocznie ogarnąć skalę zniszczeń. „Totalni” zamiast deklarować wojewodom i starostom pomoc w zarządzaniu pracami porządkowymi, niech wezmą do ręki piły, grabie, łopaty i bez kamer pojadą w dotknięte rejony, by ramię w ramię z mieszkańcami usuwać skutki zniszczeń.

□ Jaki z tego przekaz płynie do świadomości ludzi? – Żywioły uświadomiły nam, że w obliczu tragedii zwykli ludzie potrafią się błyskawicznie zjednoczyć ponad podziałami. Natomiast plagą na Polskę są „totalni”. W 38-milionowym kraju stanowią oni zaledwie promil czy kilka promili, ale medialną burzę potrafią zrobić na całą Europę. To znak, że społeczeństwo musi powiedzieć im „dość!”.

□ Drugą plagą na Polskę jest minister środowiska, dla którego drzewo, las to nie natura, ale biznes. Wystarczyło jedno bezmyślne rozporządzenie, aby w ciągu miesiąca wyciąć milion drzew w Polsce, w tym 100-letnie dęby pod ochroną. Teraz zawziął się na Puszczę Białowieską pod pozorem walki z kornikiem drukarzem, którego latem nie ma. Minister planuje wyciąć 2/3 drzewostanu i dla rzekomej równowagi zasadzić młodnik, tylko że tylu sadzonek nie ma. Natomiast sprowadzenie ich z innych regionów Polski byłoby gwałtem na Naturze. Wyrosłe z nich nowe drzewa byłyby słabe, więc za chwilę znów poszłyby po piłę. Może o to chodzi „ministrowi-kornikowi”…

► Ząb transformacji wkroczył też w sfery „sacrum”. Podczas nawałnicy w Gnieźnie ucierpiała m.in. Katedra Gnieźnieńska, w którą uderzył piorun, latarnia nad Kaplicą Potockich, świeżo odremontowany kościół franciszkanów i całe Wzgórze Lecha. Wiatr zrywał poszycie dachów, uszkodził krzyż, wybijał szyby witrażowe, wyginał nienaturalnie blachy, wyrywał drzewa z korzeniami.

□ Katedra Gnieźnieńska jest ważnym symbolem wpływów Kościoła Katolickiego w Polsce. Gniezno, pierwsza stolica Polski, to dawne miejsce kultu rodzimej wiary Polan. Tu zaczęło się WYKORZENIANIE starosłowiańskich wartości z ziem polskich. □ „Kiedy była susza ludy pogańskie wychodziły na pola, oddawały hołd żywiołom, prosiły o deszcz. Kiedy były powodzie ludzie modlili się do ducha Wody o zmiłowanie i słońce” (H.K.). □ Może czas powrócić do tych praktyk, okazać pokorę i pokłonić się Siłom Natury…

► Kilka dni później, w dniu Wniebowzięcia NMP, doszło do tragicznego zdarzenia podczas obchodów święta religijnego na portugalskiej Maderze. Na modlących się pielgrzymów spadło jedno z 200-letnich drzew, zabijając 11 osób i raniąc 35 pielgrzymów. □ Znak Czasu: Praprzodkowie upominają się o pamięć i przywrócenie godności ludom pierwotnym planety, w tym Goplanom, Polanom, Ślężanom, Wiślanom i wszystkich pozostałym plemionom. Instytucjonalny Kościół zamiast do znudzenia mówić o chrześcijańskich korzeniach Europy, musi posypać głowę popiołem, pokajać się publicznie, by uwolnić siebie i wiernych od „grzechów barbarzyństwa”.

Ciąg dalszy w części 2.


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 17.08.2017, czwartek
dzień Seli /czakra podstawy
Kin 86, 8 Cimi/Biały Galaktyczny Łącznik
Część 2 – ARCHITEKT LASÓW
● Puszcza BiałowieskaZdaniem specjalistów Instytutu Nauk o Środowisku w Krakowie i wielu innych Puszcza Białowieska jest ostatnim nizinnym lasem strefy umiarkowanej, gdzie w większości ten las „sadził się sam” i to go odróżnia od lasów gospodarczych. Puszcza podlega odwiecznym naturalnym cyklom, które ją kształtują od tysięcy lat. Bywały lata, kiedy świerk ustępował z puszczy i takie, kiedy było go więcej. Świerk ma płytki system korzeniowy i duże zapotrzebowanie na wodę. Teraz, w wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych na skutek melioracji bagien wokół puszczy, regulacji rzeki Narewki i powtarzających się susz, świerk uległ osłabieniu i został zaatakowany przez kornika. Kornik atakuje prawie wyłącznie świerki (rzadziej sosny) i jest integralnym elementem organizmu lasu. Puszcza Białowieska nie składa się przecież z samych świerków. – O co zatem chodzi?

Uporządkujmy stan wiedzy i fakty:

● Kornik nigdy nie „zjadał” całej Puszczy; nie jest szkodnikiem, lecz „architektem lasu”, prawdziwie żywy las to las mający dużo martwego drewna, stanowiącego naturalny nawóz dla gleby; między martwymi świerkami odradzają się nowe pokolenia silnych drzew, chronione przez obumarłe kłody przed zgryzaniem przez zwierzynę, mrozem i suszą.
● Wycinka martwych świerków jest bezsensowna, bo nie ma w nich już korników, są w nich za to naturalni wrogowie kornika, poczynając od owadów a na dzięciołach trójpalczastych kończąc.
● Ponadto wycinka dziuplastych drzew w sezonie lęgowym ptaków za pomocą ciężkiego sprzętu jest istną masakrą dla wielu gatunków rzadkich ptaków gniazdujących w dziuplach, np. sowy sóweczki czy dzięcioła trójpalczastego, jak również dla naturalnych wrogów korników jak sikory czy nietoperze.
● Trwająca od długiego czasu wycinka drzew nie ma nic wspólnego z ochroną Puszczy Białowieskiej, która ma moc, by chronić się sama w sposób niekoniecznie pożądany z punktu widzenia gospodarki leśnej.

Co możemy zrobić w tej kwestii?

Na poziomie energetycznym – zwrócić się do duchów drzew, podziękować im za poświęcenie, prosić o przebaczenie i pomoc. Na poziomie fizycznym – zasypywać ministerstwo środowiska, kancelarię premier i posłów PiS mailami i listami z żądaniem zaprzestania rabunkowej wycinki drzew. To oni wciąż nam mówią, że to my, naród jesteśmy suwerenem, oni zaś naszymi pracownikami. – Zmobilizujmy siły i niech to będzie test na ich wiarygodność.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 17.08.2017, czwartek
dzień Seli /czakra podstawy
Kin 86, 8 Cimi/Biały Galaktyczny ŁącznikCAUAC – Fala WICHRU
● Burze pokoleniowe ● Młodzieńczy bunt
● Antycyklon Lucyfer10 – 22 sierpnia 2017

Fala WICHRU w całości przyporządkowana jest do pierwszego księżyca, który – jak wiemy – przyciąga do pola przeznaczenia kompleksową problematykę obecnego roku, dlatego ten opis będzie inny niż zwykle. Fakt, że domyka ona przestrzeń magnetycznego księżyca i że była przewodnią falą roku 11 Wichru, nadaje jej szczególnej rangi. Teraz będą przyciągane do pola zbiorowego także te kwestie, których nie uporządkowaliśmy w roku 2016/17, a które dotyczą relacji i układów miedzyludzkich.

Potężne impulsy odnowy będą płynąć do zbiorowego pola świadomości, a w szczególności do pola nieświadomości ludzi młodych, bo w tym roku właśnie ta grupa wiekowa znajdzie się na celowniku egzekutorów ducha zniewolenia, stagnacji, burzenia jedności. Przykładem są żenujące akcje propagandowe w nadmorskich kurortach czy na Przystanku Woodstock. – Cóż, tonący chwyta się nawet brzytwy.

Tu zaskakująca analogia fraktalna. Nazwa Przystanek Woodstock wyrosła z legendy festiwalu Woodstock i atmosfery epoki dzieci kwiatów. W Polsce pierwsza edycja Woodstock pod hasłem „Miłość Przyjaźń Muzyka” odbyła się w dniach 15–16 lipca 1995 /w piątym i szóstym dniu Fali WICHRU /kiny 5 Noc i 6 Ziarno. Woodstock był imprezą całkowicie apolityczną. Szkoda, że w tym roku Jurek Owsiak złamał tradycję, zezwalając, by politycy opozycji prosto z piaszczystych plaż przenieśli się na woodstockowe błoto. Akcja skończyła się wielką klapą; „lanserzy” zostali brutalnie obśmiani na twitterze nawet ze strony środowisk nie ukrywających wrogości wobec rządzących. – „To jest pierwsza w historii polityczna agitka na Woodstocku” – skomentował Zbigniew Hołdys.

Ale i ten scenariusz został przewidziany w planie naprawczym ewolucji. W opracowaniu Co przyniesie 2017/2018 wspomniałam o ewolucyjnej roli zbuntowanych dzieci indygo i empatycznych dzieci kryształowych. Świadomości te mają podobny wpływ jak kiedyś dzieci kwiaty (hipisi), które przełamały ówczesne stereotypy. Dziś, z własnej inicjatywy, jedna grupa zaczęła demontować przeszłość i dziejowe przekłamnaia (np. kibice Legii i ich słynny baner przed meczem z Kazachstanem), druga – zmieniać model świata na lepszy (np. uczestnicy Światowych Dni Młodzieży). Jest jeszcze trzecia grupa, niezdefiniowana – zawieszona niejako w próżni. To nastolatkowie protestujący w obronie Konstytucji, której nie czytali, obronie wolności słowa, którą mają, czy obronie sądów, z którymi nie mieli jeszcze do czynienia. Różnią się od poprzedników tym, że zostali podstępnie zaagitowani przez medialnych trolli i wykorzystani do brudnej gry. Nagle poczuli się ważni, potrzebni, zauważeni; mogli zaistnieć w przestrzeni publicznej (m.in. młodzi-gniewni kopiący w bramki ochronne pod sejmem jak małe rozbrykane dzieci). Każda forma młodzieńczego buntu - niezależnie od tego jak się przejawia, zawsze pracuje na rzecz postępu i prowadzi do przebudzenia.

Specyfiką bieżącej Fali Niebieskiego WICHRU są kłopoty i zawirowania wynikające z zaległości w „odpracowywaniu starych przewin” (np. kwestia reparacji wojennych dla Polski) i uchylania się od współodpowiedzialności (np. nie było narodu nazistów, lecz Niemcy i niemieckie obozy zagłady w Polsce). Po akcji kibiców Legii coś drgnęło w polskim społeczeństwie. Następnego dnia Polacy, podpisując się imieniem i nazwiskiem, zaczęli zasypywać niemiecką telewizję ZDF mailami w języku niemieckim i angielskim o treści „niemieckie obozy zagłady”. Mimo prawomocnego wyroku sądu ZDF nie chce przeprosić Polski za używane na antenie sformułowania „polskie obozy zagłady”.

Dlatego jeśli znajdziesz się w samym środku konfliktów czy burzy dziejowej lub życiowej, nie próbuj stamtąd czmychnąć, lecz stań się tym, który podejmuje dialog. Wiedz, że ci, co najgłośniej krzyczą, z reguły mają wyjątkowo cienką skórę, którą próbują maskować wystawiając rogi. Nie zrażaj się, nawet jeśli nic nie wskórasz. Teraz liczy się to, że odważyłeś się zareagować. Dlatego i tak będziesz zwycięzcą (cecha koloru niebieskiego).


Antycyklon Lucyfer

Zwróćcie uwagę, jak wymowny jest stan pogody. Sprawcą „piekielnych” upałów w Europie jest antycyklon Lucyfer, czyli wyż baryczny, który dotarł także do Polski. Według synoptyków ustąpi on około soboty.


Godło wolności

Godłem odnowy w Cauac jest KWEZAL.


PODZIĘKOWANIE

Przesyłam Wam wszystkim serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad krzewieniem wiedzy o prawach Czasu i za Wasze DARY Serca, w tym □ Janinie z Monachium □ Józefowi z Krakowa □ Jarosławowi ze Szczecina. ☼ Dobro zawsze powraca.

☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Dobrowolne „cegiełki” można przesyłać na konto Wydawnictwa PULSAR w mBanku: nr rach. 82 1140 2004 0000 3802 3635 5582 tytułem DAR. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury VAT.

In lak’ech

Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 8.08.2017, wtorek
Silio, czakra serca
Kin 77, 12 Caban-P/Czerwona Krystaliczna Ziemia w portaluPIERWSZY księżyc roku
● Zmysł orientacji
● Duchowość na planie trzecim26 lipca – 22 sierpnia 2017

Pierwszy, magnetyczny księżyc otworzył energetyczną przestrzeń roku 12 KAN-P /Żółtego Krystalicznego ZIARNA w portalu na Fali Wędrowca. Ten rok obliguje nas do weryfikacji osobistych poglądów, przekonań i postaw w duchu prospołecznym. Teraz nie chodzi o piękne deklaracje, lecz o żywotne twórcze jakości. Ton roku 12 należy do sfery mentalnej, dlatego w roku 2017/2018 rozwój duchowy schodzi na plan trzeci, a na czoło wysuwa się rozwój mentalny i fizyczny.
Nie kodujmy jednak samych negatywów. Miejmy szczególnie na oku wszystkie procesy naprawcze, zwłaszcza te, które jednoczą ludzi i skłaniają do wspólnych działań na rzecz rozsiewania nowych etycznych jakości w polu świadomości zbiorowej.

We wszystkim, co wyłoni się w ciągu 28 magnetycznych dni roku, starajmy się uchwycić promień ŚWIATŁA, który toruje ludziom drogę przez CIEMNOŚĆ niewiedzy! Pamiętajmy też, że program roku wyznacza jedynie kluczowe zadania, ale o niczym nie przesądza. Ostatecznego wyboru zawsze dokonuje człowiek, jednak z uwagi na prawo współodpowiedzialności konsekwencje ponosimy wspólnie!

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 1.08.2017, wtorek
dzień Silio /czakra serca
Kin 70, 5 Oc/Biały Wiodący PiesCIMI, Fala ŁĄCZNIKA
● Cztery światy – cztery wyzwania
● Duchowość na planie trzecimW Mezoameryce CIMI (czyt. kimi) był kojarzony z czakramem ciemienia, symbolizującym centrum, święty węzeł, przez który do świadomości człowieka docierało oświecenie i mądrość przodków.

28 lipca – 9 sierpnia 2017

Fala ŁĄCZNIKA wprowadza nas w spektrum dogłębnej transformacji i przemian; otwiera przed nami światy satysfakcji, spokoju, szczęścia, sukcesów, w którym nie ma miejsca na pamiętliwość i zacietrzewienie. Przepustką do tych światów jest pogodne usposobienie, delikatność, miękkość, subtelność wypowiedzi, dar posługiwania się życzliwym słowem.

Największym wyzwaniem w tej fali są rozterki duchowe, lęki egzystencjalne, poczucie osamotnienia, pamiętliwość, samoagresja, z której najczęściej nie zdajemy sobie sprawy albo też świadomie jej zaprzeczamy.

Skutecznym sposobem na uporanie się z naszymi codziennymi bolączkami jest sukcesywne harmonizowanie przynajmniej pierwszych czterech powłok Pamięci Planetarnej (wskazówki znajdziesz w zakładce Kalendarz /Bolontiku).

● Jeśli na bieżąco będziesz oczyszczać codzienne pola napięć, tzn. zaistniałe w danym dniu konflikty rodzinne czy koleżeńskie, gniew, wrogość, poczucie winy, rozczarowanie ludźmi, nienawiść itp. – to przestąpisz świat satysfakcji, poczujesz nieopisaną ulgę /pierwsza powłoka pamięci.
● Jeśli codziennie zaczniesz wyrzucać z siebie bolesne wspomnienia, świadome i nieświadome traumy dzieciństwa – to przestąpisz świat spokoju /druga powłoka.
● Jeśli będziesz wyrzucać z siebie wszystkie ograniczenia, zobowiązania rodzinne, narzucone ci wzorce kulturowe i kompleksy odziedziczone po rodzicach, dziadkach, przodkach – przestąpisz świat szczęścia /trzecia powłoka.
● Jeśli będziesz systematycznie wyrzucać z siebie ból i cierpienie z minionych inkarnacji, wszystkie formacje mentalne, które przyczyniły się do bolesnych przeżyć, tragedii, zrządzeń losu – przestąpisz świat sukcesów /czwarta powłoka.
● A jeśli zaczniesz harmonizować wszystkie dziewięć powłok – wtedy wszystkie światy stopią się w jeden, ty zaś staniesz się człowiekiem sukcesu na co dzień, będzie ci sprzyjać szczęście w interesach, zaczniesz przyciągać do siebie ludzi akceptujących ciebie takim, jaki jesteś; wszędzie będziesz czuć się dobrze.

»CIMI to imię PRZEBACZENIA.«

Dlatego puść przeszłość. Zapomnij o wcześniejszych konfliktach, o swoich „niedobrych” ciociach, wujkach, znajomych. Uświadom sobie, że tak jak ty, także ludzie się zmieniają, doświadczają, mądrzeją wraz z wiekiem. Nigdy nie są tacy sami jak w dniu zaistnienia konfliktu.

Warto się nad tym pochylić, ponieważ jesteśmy już w roku 12 ZIARNA z portalem, który poprzez ton 12 obliguje nas do porządkowania sfery mentalnej (świadomość). Dlatego teraz duchowość schodzi niejako na plan trzeci, a na czoło wysuwa się troska o rozwój mentalny, którego poziom przekłada się na bieg spraw w twoim codziennym życiu. Te same mury, które gwarantują ci pozorny bezpieczeństwa, stwarzają jednocześnie bariery dla postępu i pojednania. Życzę nam wszystkim satysfakcji, spokoju, szczęścia oraz wielu małych i wielkich sukcesów w tej wyjątkowej fali.


Do FACEBOOKOWICZÓW

Miło mi poinformować, że spełniając wasze oczekiwania od teraz poprzez Facebooka możecie przesyłać swoim znajomym linki do artykułów , które was zainspirują. Wejście na FC jest na końcu każdego artykułu.


Medycyna PSA

Pomocnikiem i wiernym przyjacielem CIMI jest PIES.


PODZIĘKOWANIE

W tym miejscu przesyłam Wam wszystkim serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad krzewieniem wiedzy o prawach Czasu i Wasze DARY Serca, w tym □ Ewelinie z Ciepłowód □ Andrzejowi z Warszawy □ Alicji z Rybnika □ Barbarze z Gliwic □ Józefowi z Krakowa. ☼ Dobro zawsze powraca.

☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Dobrowolne „cegiełki” można przesyłać na konto Wydawnictwa PULSAR w mBanku: nr rach. 82 1140 2004 0000 3802 3635 5582 tytułem DAR. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury VAT.

In lak’ech

Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 27.07.2017, czwartek
Seli, czakra podstawy
W dniu 13 Chicchan/Czerwonego Kosmicznego WężaOstatni dzień kosmicznego księżyca
● Dość nabzdyczonej frazeologii
● Więcej szacunku dla ŚwiatłaBieżąca Fala WĘDROWCA, wyznaczająca ramy naszych działań na cały rok 2017/18, nigdy wcześniej nie była tak wyrazista i dynamiczna. Jak wiemy, jej sztandarową tematyką jest wolność, rolą konfrontowanie z następstwami wcześniejszych działań, problematyką manipulacje ograniczające niezależność. Interesujące jest to, że właśnie w tej fali przywołane zostały słowa księcia Adama Czartoryskiego, które od XVIII wieku do dziś nie straciły na swojej ważności:

„W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie: partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie”.

Kiedyś spiskowano z Prusami lub Rosją przeciw Polsce, dziś kolaboruje się z oligarchami unijnymi. Po klęsce poprzedniego obozu władzy i tym samym beneficjentów układu okrągłego stołu zachwiał się im grunt pod stopami. Nowy rząd postawił na rozwój gospodarczy i walkę z mafią vatowską. „Cysterny pieniędzy” zamiast wyjeżdżać na Zachód, zostawały w kraju i zasilały polski budżet. Podatek od szarej strefy wpłacany do kasy unijnej zaczął się kurczyć. Jest zatem o co walczyć pod pozorami obrony demokracji w Polsce.

Natomiast odpowiedź na wasze pytania, dlaczego tak wiele młodych osób włączyło się w protesty i dokąd to może doprowadzić, daje instrukcja Fundacji „Otwarty dialog”, o której telewizja publiczna poinformowała opinię publiczną w ósmym dniu Fali WĘDROWCA. Przypominam, że ósmy dzień fali odpowiada za scalanie toczących się procesów, wykrywanie ognisk zapalnych i wygaszanie ich źródeł. Wspomniana fundacja, powiązana z G.Sorosem, wcześniej przygotowała „plan Majdanu” na Ukrainie. Zdobyte tam doświadczenie chce teraz wykorzystać do obalenia legalnego rządu w Polsce. Plan wdrażany jest od czasu przejęcia władzy przez PiS. Nieprzypadkowo lider totalnej opozycji powiedział: „w razie potrzeby użyjemy ulicy i zagranicy do przejęcia władzy”. Później były już jawne nawoływania do zorganizowania polskiego Majdanu, puczu, wojny domowej nawet za cenę niejednego ludzkiego życia.

Instrukcja „Jak obalić rząd”

Instrukcja liczy 16 punktów. Oto niektóre z nich:

● Znaleźć pretekst, sprowokować chaos, podgrzać emocje. /□ Fakty: blokada mównicy sejmowej, wyrywania mikrofonu, gaszenie światła itp.
● Nieprzerwanie grać na emocjach J.Kaczyńskiemu. /□ Wykorzystywanie do gry imienia zmarłego brata.
● Zabiegać o wsparcie z zagranicy /□ Donosy na rząd do UE, OBWE, amerykańskich senatorów, domaganie się sankcji wobec Polski.
● Włączyć do gry przewodniczącego D.Tuska, gdy będzie w Warszawie.
● Zachęcać do strajków w pracy, apelować do nauczycieli, prawników, policjantów, wojskowych.
● Zadbać o program artystyczny. /□ Popis wokalny aktorki Doroty Stalińskiej, katorga dla uszu.
● Przyciągnąć znane osoby /□ Np. Lis, Michnik, Kijowski, Frasyniuk, Wałęsa, Mazgułła.
● Wymyślić znak rozpoznawczy. /□ Biała róża.
● Przejąć media społecznościowe, wymyślić nośne hasło, kazać je kopiować i zamieszczać jako komentarz gdzie się tylko da. /□ Hasłem stało się „Precz z Kaczorem!”
● Demonstrować pod domem Kaczyńskiego z transparentem „Idziemy po ciebie!”
● Organizować protesty światła na małych obszarach, stłoczyć ludzi, by wzmocnić efekt wizualny dla mediów.
● Mówić, że mamy pieniądze /□ Tu zgrzyt – lider partii .N zaapelował o datki pieniężne na sfinansowanie protestów.
● Mieć prezenty dla określonych uczestników /□ Być może chodzi o kupowanie ludzi.
● Wylegać na ulice, paraliżować ruch, utrudniać życie mieszkańcom.
● Radykalnie zmienić taktykę, zaprosić do protestu przeciwników, okazać im szacunek, rozmawiać z dziennikarzami telewizji publicznej.


Jak widać, protesty to zaplanowana wojna hybrydowa wycelowana w młodych, nieświadomych ludzi celem zawłaszczenia ich umysłów. Identyczną wojnę i protesty światła prowadzono na Węgrzech po wygraniu wyborów przez premiera V.Orbana. Skoro Węgrzy sobie z tym poradzili, nam też się uda przebić przez nabzdyczoną frazeologię, knajacki język „trybunów”, nawoływanie do bratobójczej wojny.

Magowie od zniewolenia ludzkich umysłów nie zawahali się sięgnąć po symbol Światła. Białe róże nie zdały egzaminu, bo zbyt szybko więdły. Stąd pomysł na świeczki. Tyle tylko, że Światła nie wolno wykorzystywać w złych intencjach i przeciw komuś. Nie można manifestować w „szczytnej idei”, oblewając celowo stearyną pomnik Powstania Warszawskiego czy ubrań przeciwników. Nie można w południe krzyczeć „Precz z Kaczorem!”, „Będziesz siedzieć!”, a wieczorem udawać anioła z białą świecą. To hipokryzja, skrajna obłuda, socjotechnika.

Zasłużoną lekcję pokory dostali też posłowie PiS. Ustaw zmieniających ustrój sądów nie wprowadza się w ciągu trzech dni, bez konsultacji z zainteresowanymi środowiskami i opozycją.
Porażkę poniosła też parlamentarna opozycja totalna, obnażając się totalnie. Pokazała, do czego zdolny jest człowiek, opętany żądzą władzy. Miejscem pracy posła jest sejm, a nie ulica i zagranica.

Swoich zwolenników rozczarował też prezydent A.Duda (kin nar. 13 Gwiazda). Przez dwa lata prezydentury nie zaproponował nic w kwestii naprawy wymiaru sądownictwa. Ich zdaniem, zapowiadając weto, stanął po stronie kast sędziowskich, dał paliwo opozycji i znacząco zahamował reformę, o ile nie zniweczył. Ale tak miało być. Trzynastka jest absolutnie nieprzewidywalna. /Zachęcam wszystkich do przeczytania opracowania Co przyniesie rok 2017-2018?. Jest ono szczególne pod względem bogactwa treści.)

Patrząc z nadrzędnej perspektywy, dzień z kinem 10 Ik, Białego Planetarnego WIATRU, ostatni dzień trzynastego księżyca, ujawniając obraz polskiej komunikatywności, „wyzerował” przestrzeń sporów i otworzył przestrzeń do podjęcia dialogu i kroków naprawczych. Jeśli opozycja i „trybuni ludowi” tego nie pojmą, to zatoną jak Titanic. Tyle tylko że nie zderzą się z górą lodową, lecz z murem własnych żądzy. Skoro prezydent oświadczył, że zawetuje ustawy i w ciągu 2 miesięcy zgłosi własne, spory powinny ustać, by stworzyć stabilną bazę do merytorycznych dyskusji.

»W czasie wojny nikt nie robi spotkań dyskusyjnych, w czasie pokoju tak.«Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 24.07.2017, poniedziałek
dzień Silio /czakra serca
Kin 62, 10 Ik/Biały Planetarny Wiatr
Ostatni dzień trzynastego księżycaBEN – Fala WĘDROWCA
● Filary ŚwiataPierwotne znaczenie glifu BEN do dziś pozostaje tajemnicą; wiadomo jednak, że był on jednym z najważniejszych znaków w Mezoameryce; kojarzono go z trzciną symbolizującą Filar Świata lub Filar Nieba, prorokiem Quetzalcoatlem i planetą Wenus.


15 – 27 lipca 2017

Falę WĘDROWCA opisałam w opracowaniu pt. „Co przyniesie rok 2017-2018”, dlatego nie będę się powtarzać, lecz odsyłam was do tej, interesującej jak myślę, lektury, różniącej się od poprzednich. Każdy znajdzie tam m.in. czytelne wskazówki, jak harmonizować się ze swoim naturalnym rytmem życia, nawet jeśli nie zna dobrze tematyki. Tym, którzy nie dowierzają albo się wahają czy warto?, polecam mój artykuł na temat potencjału i wyzwań na rok 2017/18, który ukaże się w numerze sierpniowym miesięcznika „Czwarty Wymiar” (w kioskach od połowy lipca).

W obecnej konfiguracji Fala WĘDROWCA ma szczególne znaczenie dla losów ludzi i świata, ponieważ domyka rok 2016/17 i otwiera rok 2017/18. Poprzez tę falę kwintesencja kończącego się roku 11 WICHRU zostanie przeniesiona do roku 12 ZIARNA-P. To, co działo się w kosmicznym księżycu, napawa optymizmem, m.in. warszawskie przesłanie prezydenta Donalda Trumpa dla świata, w którym postawił na pielęgnowanie wartości, rodzinę i wiarę. Tu wszystko działo się ponad wolą i chciejstwem ego. I tak za sprawą mocy „13” □ Lech Wałęsa został uziemiony w szpitalu, za co powinien być wdzięczny losowi □ miesięcznica smoleńska przebiegła bez zakłóceń □ policja odniosła sukces □ resztę załatwiły żywioły – gwałtowna burza nad Warszawą oczyściła atmosferę wokół Krakowskiego Przedmieścia, zmuszając ludzi do ucieczki przed deszczem i „gniewem Nieba”. □ Kosmiczna „13" pokazała swą moc także w sejmie podczas głosowania nad ustawą o KRS i sądach; opozycja planowała zablokować głosowanie, ale 2 posłów zapomniało wyjąć karty z czytnika, zapewniając tym wymagane kworum, ustawa przeszła.

»BEN to imię WOLNOŚCI – twojego przeznaczenia.«

Odzyskanie wewnętrznej i zewnętrznej wolności jest głównym celem każdej jednostki i wszystkich narodów na świecie. Warunkiem osiągnięcia tego stanu jest powrót do prawdziwej natury, odzyskanie tożsamości, przypomnienie sobie, po co tu jesteśmy oraz przebudzenie w świadomości siedmiu uśpionych jakości, którymi są: uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, godność, prawdomówność, uczynność, bezinteresowność. Taka jest rola Fali WĘDROWCA.

Patrząc z perspektywy ewolucyjnej, w roku 2017/18 każdy człowiek staje się członkiem planetarnego zespołu BEN. Dlatego każdy, kto mocno stąpa po ziemi i nie buja w obłokach, ma predyspozycje, by przewodzić rodzinie, grupie, lokalnej społeczności. Każdy z nas może stać się „filarem rodziny, podporą miejsc pracy, kancelarii, urzędów…” i tym samym regionalnym „filarem świata”.

Ale należy pamiętać, że w zespole BEN równe prawa należą się wszystkim, także przeciwnikom idei wolności. Dlatego ich opór może być niebotyczny, a wszystkie pierwotne wartości, włącznie z duchowością wykraczającą poza czysto konwencjonalną religijność, wyśmiewane i zwalczane. W takich sytuacjach trzeba zachować „wyważony konserwatyzm” i iść naprzód z wysoką podniesioną głową. Nie zapominajmy, że znajdujemy się na finiszu 13-letniego cyklu przebudzenia, dlatego wszystkie moce zostały postawione są w stan najwyższej gotowości.


Przesłanie ZŁOTEJ RYBKI

Zwierzęcymi nagual Ben są RYBY, symbolizujące intuicję i świetlistą siłę.


PODZIĘKOWANIE

W tym miejscu przesyłam Wam wszystkim serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad krzewieniem wiedzy o prawach Czasu i Wasze DARY Serca, w tym □ Annie z Baranowa □ Annie z Babimostu □ Wioletcie ze Strzyżowa □ Beacie, Alicji i Józefowi z Krakowa. W Fali Słońca było ich naprawdę wiele. ☼ Stan puli na dzień 12.07.2017 wynosi 2388,50 zł. ☼ Dobro zawsze powraca. Wasze DARY będą przeznaczone na dofinansowanie edycji kalendarza na 2017/18 r.

☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Dobrowolne „cegiełki” można przesyłać na konto Wydawnictwa PULSAR w mBanku: nr rach. 82 1140 2004 0000 3802 3635 5582 tytułem DAR. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury VAT.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 12.07.2017, środa
Dzień Seli /czakra podstawy
Kin 50-P, 11 Oc/Biały Spektralny PiesAHAU – Fala SŁOŃCA
● Pakt Sił ŚWIATŁA i Sił CIEMNOŚCIAHAU znaczy słońce; symbolizuje kanał przepływu energii, dobro całej społeczności, duchowe zasoby narodu, siłę witalną leżącą u podstaw kręgosłupa, która obudzona wędruje w górę do mózgu.


2 – 14 lipca 2017

Fala SŁOŃCA odzwierciedla wyższą świadomość i wszystko, co dostojne, piękne, spełnione. Impulsy z tego poziomu aktywują ekstatyczny proces, łącząc dojrzałe jednostki z planetarnym Umysłem Matki Ziemi. Tu jednak wymagana jest szczególna czujność i pokora, ponieważ w świecie człowieka światło AHAU jest wyzywaniem dla świata Ciemności. Wystarczy chwila zapomnienia i zamiast doświadczyć oświecenia, można zostać wciągniętym w światy iluzji i stracić kontakt z rzeczywistością.

W egzoteryce Światło i Cień oznaczają duale, które nie mogą istnieć bez siebie. Światło jest nieoświetloną stroną Cienia, Cień jest zacienioną stroną Światła. Natomiast w świecie biegunowości, jakim jest Ziemia, Światło i Cień polaryzują się na dwa bieguny – pozytywny i negatywny albo wzorzec światła i wzorzec cienia, i postrzegane są przez ludzi jako odwieczna walka Dobra ze Złem.

Nadszedł czas, aby poznać jeszcze trzecie spojrzenie, które może nieco zaskoczyć. W procesie ziemskiej ewolucji za pojęciem Światło-Cień kryje się pakt Sił Światła i Sił Ciemności, które szanują się nawzajem, nie walczą, lecz proponują każdemu człowiekowi to, co najlepsze.

ŚWIATŁO proponuje ci wszystko, co najcenniejsze – bycie wolnym bez ograniczeń; podarowuje ci wolną wolę i wolność wyboru w przestrzeni, gdzie wszystko jest dozwolone, ale określa zasady gry w życie, tzn. ponosisz pełną odpowiedzialność za własne wybory i decyzje.

CIEMNOŚĆ proponuje ci wszystko, co najlepsze – zero reguł gry w życie i zero odpowiedzialności; daje ci prawo do przeżywania wolności tak, abyś czuł się szczęśliwy i zaspokojony w każdym aspekcie, w zamian za sterowanie twoją wolną wolą.Obie Siły są wobec ciebie uczciwe i do niczego cię nie zmuszają. Siły Światła cię proszą, Siły Ciemności – kuszą. W każdej chwili możesz przejść na dowolną stronę, a twój wybór jest respektowany w tej samej mierze przez Światło, jak i Ciemność. To tłumaczy, dlaczego jest tak wiele zła na świecie. Ludzie, goniąc za bogactwem, karierą, władzą, zadowalaniem zmysłów, coraz bardziej oddalali się od swojej prawdziwej tożsamości i pierwotnych wartości. Zamiast raju na Ziemi stworzyli świat niesprawiedliwości, cierpienia, zaprzeczeń. Sztuką życia jest znaleźć własną neutralną ścieżkę między „ofertą” Sił Światła i „ofertą” Sił Ciemności i ucieleśnić swoją indywidualną boskość, JAM Jest Obecność, w świecie materialnym. To jest faktycznym celem ewolucji.

W procesie ewolucyjnym »na skutek wypadnięcia z harmonii doznaliśmy wielu okrucieństw, ale jednocześnie dowiedzieliśmy się, co może się wydarzyć, jeżeli istoty boskie (wszyscy nimi jesteśmy) zechcą wypróbować polaryzację aż do maksymalnych granic. Przetestowaliśmy ekstremalną grę buntu przeciwko prawom uniwersalnym i samym sobie. Doświadczenie to było dla nas nieprzyjemne ze względu na skutki, które na nas spadły i cierpienia, których musieliśmy doznać… Dysharmonia wzbogaciła nas o dostatecznie wiele doświadczeń – o wiele więcej niż to było konieczne. – Mnie to wystarczy! Tobie chyba też?« (H.K., Przewodnik, s. 111, PULSAR 2001)


Medycyna GOŁĘBIA

Nośnikiem informacji Ahau jest GOŁĄB.


Jubileuszowe „22”

Fala SŁOŃCA jest kolebką Wydawnictwa PULSAR. W tym spektrum, 12 lutego 2001 r., rozpoczęłam swoją działalność. W niedzielę, 2.07.2017, w dniu 1 Ahau/Słońca, mijają 22 tzolkinowskie lata mojej pracy dla ludzi i Ziemi. Cieszę się, że dziś obok mnie jest tak wielu świadomych surferów. Mój sukces jest waszym sukcesem, nasz sukces jest impulsem odnowy dla wszystkich.

»Ahau to imię Jedności ze wszystkim, co jest.«

PODZIĘKOWANIE

W tym miejscu przesyłam Wam wszystkim serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad krzewieniem wiedzy o prawach Czasu i Wasze DARY Serca, w tym □ Jarosławowi ze Szczecina □ Halinie z Brun □ Janinie z Monachium □ Eugenii z Warszawy □ Barbarze z Gdańska □ Alinie ze Szczecina □ Danucie ze Zgorzelca □ Andrzejowi z Warszawy □ Marcinowi z Opola □ Wioletcie ze Strzyżowa, jak również □ Józefowi z Krakowa za jego sponsorski wkład i bezinteresowność. ☼ Dobro zawsze powraca ☼ Stan puli na dzień 29.06.2017 wynosi 1786,00 zł. Darowizny wesprą publikację kalendarza na 2017/18 r.

☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Dobrowolne „cegiełki” można przesyłać na konto Wydawnictwa PULSAR w mBanku: nr rach. 82 1140 2004 0000 3802 3635 5582 tytułem DAR. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury VAT.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 29.06.2017, czwartek
dzień Gamma /czakra trzeciego oka
Kin 37, 11 Caban /Spektralna Ziemia


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
   następne 8 »