Listy
Listy od czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Apeluję o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziennie dostaję od kilkunastu do kilkudziesięciu listów, nie licząc telefonów.

UWAGA:
Z przykrością informuję, że nie interpretuję indywidualnych kinów narodzin, jak również osobistych wydarzeń. Udzielenie odpowiedzi na kilkaset listów miesięcznie jest po prostu niemożliwe. Wszystkich Zawiedzionych zachęcam do wymiany doświadczeń z osobami szukającymi kontaktu.

    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
CHUEN – Fala MAŁPY
● Platforma Mędrców i Głupców18 – 30 czerwca 2018

W świecie Majów znak CHUEN/Niebieska Małpa wyrażał twórczą doskonałość, był poświęcony mistrzom sztuk wszelakich i opiekunom Świętego Kalendarza, ale symbolizował też inteligentnego oszusta, krętacza i głupca.

Z tego poziomu wychodzą silne impulsy do przekształcania zawiłości w błogosławieństwo prostoty i demaskowania knowań małych ego. Jest to czas obalania mitów bohaterów, nieomylności „fałszywych mistrzów i trybunów”, jak również wyolbrzymionej mocy „czarnej magii”, będącej niczym innym jak energią lęku i zastraszenia. „Magia” ma siłę działania na tych, którzy w nią wierzą.

Istnieją dwa rodzaje głupców – tacy, których łatwo zastraszyć i przestają działać,
i tacy, którzy sądzą, że zdołają czegoś dokonać, gdy zastraszą innych – P.Coelho.


W tym spektrum świadomości zawsze wyłania się wiele niejasności, jak również wynaturzanie potencjału duchowego w kierunku niedozwolonych praktyk i przeciwstawiania się uniwersalnym prawom To potęguje poczucie osaczenia, uwięzienia w pułapce życia, postrzegania świata w sposób irracjonalny. Wtedy trudno jest poczuć grunt pod nogami, znaleźć stały punkt zaczepienia. Ustawiczne naginanie prawdy i ciągłe igranie z ogniem sprawiają, że ich życie staje się tak zwariowane, że w końcu przestaje się brać je na serio. Ten stan utrzymuje się dopóty, dopóki nie weźmiemy pod lupę swojego zbłądzenia, naiwności, niefrasobliwości albo chęci „posiadania” czegoś, czego inni nie mają.

Teraz jest korzystny czas na uwolnienie się od kompleksów, cudzych projekcji i humorów i bez lęku spojrzenia w przyszłość. Wtedy zaczną napływać genialne rozwiązania. Tam, gdzie zamkną się jedne drzwi, otworzą się drugie – w zupełnie nowe przestrzenie. Za tymi drzwiami wkroczymy w świat „małpiej społeczności”, którą cechują silnie rozwinięte więzi społeczne i socjalne zachowanie. W tak pojmowanym społeczeństwie zawsze istnieją optymalne rozwiązania najbardziej zawiłych sytuacji – także tych, które starej świadomości wydawały się bez wyjścia.

Medycyna MAŁPY

Przez 13 dni posłańcem poziomów duchowych do świata ludzi jest MAŁPA.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Barbarze z Gdańska □ Janinie z Monachium □ Kamilowi z Grodziska Maz. □ Katarzynie z Warszawy □ Barbarze z Gliwic □ Halinie z Wołczyna □ Agnieszce z Zielonej Góry □ Luizie z Poznania □ Jarosławie z Łubianej. ☼ Wasze Darowizny wspierają edycję kalendarza i okolicznościowej broszury. ☼ Pula na dzień 18.06. wynosi 190,00 PLN ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Proszę o podawanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury.


Data publikacji: 18.06.2018
Karmiczne „pięć minut”:
Niecodzienne spotkanie sobowtórów – w „pępku Tzolkin”W module Tzolkin zakodowanych jest 260 wzorców przeznaczenia, czyli kinów narodzin, do których przyporządkowanych jest ponad 7 mld ludzi. Dlatego każdy z nas nie raz może spotkać swój bliźniaczy biegun, najczęściej o tym nie wiedząc.

Osoby urodzone w identycznym kinie są dla siebie energetycznym sobowtórem. W swym pierwiastku są one identyczne, mają ten sam cel, analogiczne zadania i wyzwania o tym samym stopniu trudności. Obie dostały do „kołyski” tyle samo wad co i zalet – ich potencjał startowy był neutralny. Obie zostały obdarowane wolną wolą. To, co je różnicuje, to rodzina, sposób wychowania, wykształcenie, warunki życia, środowisko, poziom uświadomienia, kultura osobista itp., jednak wrodzone cechy charakteru pozostają te same i od nich zależy, czy sięgną po pozytywne aspekty, czy negatywne. Osoby-sobowtóry albo wspaniale się rozumieją, albo organicznie nie znoszą.

Przykładem takich sobowtórów, dobrze znanym wszystkim, jest premier Mateusz Morawiecki (ur. 20.06.1968) i wiceprzewodniczący PE Franz Timmerman (ur. 6.05.1961). Obaj inakrnowali się w dniu z kinem 5 Nocy w spektrum Fali Wichru, a ich przewodnikiem duchowym jest 1 Małpa. Obaj mają porządkować przestrzeń stosunków międzyludzkich adekwatnie do swoich kompetencji i zobowiązań przedinkarnacyjnych.

□ Wrodzone zalety osób urodzonych w tonie 5:
– są to ludzie czynu; mają zdolności przywódcze, nie tolerują nacisków, są zdolni przełamać stereotypy, czegoś dokonać, znaleźć drogi wyjścia z impasu, zjednoczyć wokół siebie innych, porwać za sobą tłumy.

□ Ich słabości:
– niestałość poglądów, stronniczość, nieodpowiedzialność, rozpraszanie uwagi w wielu kierunkach, zatracanie się dla kariery, nadużywanie władzy, lawirowanie, manipulowanie i wyprowadzanie innych na manowce.


Karmiczna konstelacja

W poniedziałek, w dniu 1 Małpy (kin 131 C w pępku Tzolkin), wiceprzewodniczący F.T. przyleci do Polski, by napierać na kolejne zmiany w ustawie dot. reformy sądownictwa, w przeciwnym razie grozi nam sankcjami. Żaden urzędnik UE nie ma żadnych kompetencji i praw nad polską władzą ustawodawczą. U nas obowiązuje polska demokracja. „Obcy” mogą ją dowolnie oceniać, ale nic im do tego. Dla Polski jest to historyczny moment – karmiczna wręcz konstelacja – by powstać z kolan i uznać Timmermana za personę non grata. Nie powinniśmy już ustąpić ani na milimetr.
Data publikacji: 16.06.2018Marsz Pokoju to nie fikcja
● Tworzymy nową historię
● Świat zobaczy poważną zmianę13-letni Marsz Światła, Prawdy i Pokoju to nie science fiction. Przestawienie „zwrotnic czasu Czasów” rozpoczęło się 1.01.2017, w gregoriański Nowy Rok, dokładnie w pierwszym dniu Fali Zwierciadła. [Uwaga: Czas pisany wielką literą oznacza program jako energetyczną jakość, czas małą literą określa linearny upływ czasu od–do.]

W tym dniu, niezauważalnie dla ludzkich ego, wystartował proces przeformatowywania nadrzędnych priorytetów trójwymiarowego myślenia (program pan–niewolnik □ czas to pieniądz □ mieć więcej niż inni). Nastąpiło to pod patronatem energii-świadomości VI wymiaru Światła. Dodam, że plan ratunku ludzkości zrodził się na poziomie VII wymiaru, a platformą, na której duchowość miała zazębić się z świadomie myślącą materią, stał się Tzolkin.

We wtorek - ósmym dniu Fali Zwierciadła, w mistycznej kolumnie Tzolkin, prezydent USA podpisał z przewodniczącym Korei Płn. wspólną deklarację o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, umożliwiającą budowanie „nowych relacji” i „trwałego i stabilnego pokoju”.

Po spotkaniu przewodniczący Kim Dzong Un powiedział jedno zdanie: „Świat zobaczy poważną zmianę”. A z ust prezydenta Trumpa popłynęły słowa: „Tworzymy nową historię... Przeszłość nie musi definiować przyszłości. Wczorajszy konflikt nie musi być wojną dnia jutrzejszego. Każdy potrafi rozpętać wojnę, ale tylko najodważniejsi potrafią doprowadzić do pokoju. Jesteśmy w stanie uczcić potworności, zamieniając ofiary naszych ojców na błogosławieństwo pokoju”.

To pierwszy krok - Wzmacnianie „mentalnego kręgosłupa świata” stało się faktem. Ale niespodzianej jest dużo więcej...
Data publikacji: 12.06.2018Inna PRAWDA:
Niepełnosprawność z perspektywy
prawa przyczyny i skutkuTeraz kiedy opadły już emocje po ostatnim proteście rodziców w sejmie, warto spojrzeć na problematykę niepełnosprawności z perspektywy karmicznej, do której już kilka dekad temu odniósł się Johann Kössner. Oto fragmenty z jego książki „Kompendium” /s. 42-44:

»Patrząc ze spirytualnego punktu widzenia, pomimo nowoczesnej medycyny wciąż wzrasta liczba upośledzonych noworodków. Defekty te biegną od form fizycznych aż po ekstremalne upośledzenia psychiczne. Istnieje bezpośredni związek między wpływem środowiska a dziedzicznym obciążeniem… Trend konsumpcyjnej chciwości – nie zważając na straty – forsował technologie ukierunkowane na ego-efekty… Tak postępująca świadomość zbiorowa – jako suma wszystkich indywidualnie zamieszanych osób – nie mogła poprowadzić rozwoju w duchu harmonii… Jaką rolę odgrywa w tym związku jednostkowa niepełnosprawność, nie jesteśmy w stanie pojąć. W każdym razie jest to bardzo wyraźny sygnał, który swoim dźwiękiem chce wyrwać z letargu świadomość zbiorową. Objawienie w postaci człowieka upośledzonego może być ostatnią karmiczną fazą oczyszczania i z reguły dotyczy całej rodziny, dlatego okazywanie miłości osobie dotkniętej kalectwem i pełna akceptacja tego stanu neutralizuje znaczną część karmy!

Usłyszmy więc to, co chce nam powiedzieć każdy niepełnosprawny: zawróć, zmień myśli, uzdrawiaj! Oznacza to, że w pole egocentrycznych myśli, które wciąż jeszcze cechują ludzką świadomość, powinniśmy wprowadzić harmonizującą siłę MIŁOŚCI... Od osobistych wyników jednostki zależy, jak szybko i jak skutecznie wyleczymy naszą planetę z bolesnych odzwierciedleń, przejawiających się w formie kalekich inkarnacji.

Warto też zwrócić uwagę na wzrastającą liczbę osób ciężko poszkodowanych w wypadkach, które jako inwalidzi odzwierciedlają duchowy defekt świadomości współczesnej generacji. Tyczy się to nie tylko rodzin dotkniętych nieszczęściem, ale całego środowiska, w którym one żyją. – Uczmy się postrzegać wszystko, z czym się stykamy, takim jakie to rzeczywiście jest, to znaczy jako wierne odzwierciedlenie naszej indywidualnej bądź zbiorowej świadomości.«


Protestujący rodzice odnieśli wymierny sukces, ale i pewną porażkę. Sukces – bo zwrócili uwagę na palący problem, zyskali poparcie społeczeństwa, zareagował też rząd, wypełniając ich główne postulaty. A porażkę – bo uciekli się do kłamstw, pokazali brak kultury i samolubne podejście do innych grup osób niepełnosprawnych, czym zrazili do siebie część społeczeństwa. Ciężki los nikogo nie zwalnia od kultury osobistej i poszanowania godności człowieka.
Data publikacji: 7.06.2018Fala ZWIERCIADŁA
● Rezonansowe lustro ● Obiektywna Prawda5–17 czerwca 2018

Po 260 dniach znów znaleźliśmy się w przestrzeni, w której liczy się prawdomówność, lojalność, dociekliwość, wola niwelowania fałszu. Przed nami otwierają się drogi do Prawdy i prawdziwej tożsamości człowieka. Drogi te biegną przez światy paradoksów, kłamstw, mentalnych akrobacji, zaprzeczeń. Tu uczymy się sztuki rozróżniania granicy między subiektywnym zakłamaniem i obiektywną prawdą. To, czy nasze spostrzeżenia ukażą się w krzywym zwierciadle, czy w transparentnej tafli lustra, zależeć będzie od naszego nastawienia i woli poznania Prawdy.

Każdy, kto świadomie przekracza ten próg, dostaje do ręki „rezonansowe lustro”, które odbija wyłącznie to, co jest w danej chwili – obiektywną PRAWDĘ bez retuszu i makijażu. W tym zawiera się szansa przebudzenia w Prawdzie. Dlatego zamiast zatracać się w dzikich kampaniach przeciw innym – a w rzeczywistości przeciw sobie – zacznijmy budzić swoją naturalną, a wciąż uśpioną, zdolność sprawiedliwego rozstrzygania w okamgnieniu. Prawa uniwersalne są niezwykle konsekwentne i do bólu sprawiedliwe. Każda obraźliwa wypowiedź pod adresem innej osoby jest samooceną. Wiedz, że ten, kto działa ci na nerwy, wyzwala silne reakcje emocjonalne, wzbudza złość – daje ci sygnał, że problem tkwi w tobie.

W ciągu 13 dni masz sposobność ujrzenia siebie w różnorodnych odsłonach i rolach jak w przysłowiowej „sali luster” i nie powinieneś niczemu zaprzeczać. W przeciwnym razie stracisz czas i będziesz w kółko odtwarzać schemat, w którym nie ma miejsca na prawdę i przemiany. Dlatego nie złość się i nie buntuj, lecz spójrz w „rezonansowe lustro” i zastanów się: Kogo tam widzisz? – Czy przyjazną, pogodną istotę, czy małe, napuszone ego?

Wszystkie informacje, na które natkniemy się w tej fali, będą miały do czynienia z demaskowaniem obłudy w nas samych i naszym otoczeniu. Jest to wielkie wyzwanie dla zadufanego w sobie ego, tego malutkiego „ministra samoobrony, rzecznika i eksperta od samouwielbienia”.


Medycyna KOBRY

W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”. Przez 13 dni posłańcem światów duchowych do świata ludzi jest KOBRA.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Barbarze z Gliwic □ Halinie z Wołczyna □ Agnieszce z Zielonej Góry □ Luizie z Poznania □ Jarosławie z Łubianej. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Proszę o podawanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury.

In lak’ech


Data publikacji: 4.06.2018Lekcja 7
● Mapa INKARNACJI – Poznaj samego siebieNarodziny są momentem, w którym każdy nowonarodzony człowiek wiąże się z dominującą w tym dniu jakością energii, czyli jednym z 260 potencjałów kinów Tzolkin. Moment narodzin jest wyborem duszy, dlatego w czasie przebiegu inkarnacji powstaje swoisty przymus przepracowania konkretnych treści. Jednak z uwagi na strefę zapomnienia, którą jest ziemska rzeczywistość, jak również niewłaściwie pojmowaną wolną wolę, człowiek zamiast realizować swoje zadania, z reguły blokuje ten proces.

Choć istnieje tylko 260 kinów przeznaczenia, to jednak ze względu na zróżnicowane cechy charakteru, status społeczny, rodzinę, środowisko, przekonania, religię i kulturę życie każdego człowieka, mimo iż opiera się na tym samym wzorcu świadomości, przebiega zupełnie inaczej. Identyczne są kluczowe zadania i skala trudności do przezwyciężenia. Ale los człowieka nie jest z góry przesądzony. Na starcie w życie nakreślone są ramy inkarnacji i przestrzeń, w której będzie się on poruszać, oraz cel, do którego powinien dotrzeć. Jakimi drogami będzie do niego zmierzał i czy w ogóle dotrze, to indywidualny wybór człowieka.

Punktem wyjścia do poznania samego siebie jest zgłębienie potencjału kinu narodzin i nauczenie się czytania osobistej „mapy topograficznej”, którą odwzorowuje plansza tzolkinowskiej metryki narodzin. Kin narodzin towarzyszy człowiekowi przez całą ziemską drogę. W pierwszym, pięćdziesiątym trzecim i sto czwartym roku życia (kto wie?) jest on dominujący, w pozostałych latach usuwa się na plan drugi. Dzieje się tak dlatego, że na Ziemię każdy człowiek przychodzi z zadaniami rozłożonymi na 52 lata. W pięćdziesiątym trzecim roku życia wszystko zaczyna się od nowa – człowiek dostaje szansę nadrobienia zaległości, naprawy „błędów” młodości, oddania się swoim pasjom. Tu otwiera się droga do samospełnienia, spirytualnych dociekań i synchronizacji społecznej.

„Odkryj siebie na nowo!”. – To jest mottem przewodnim naszych cyklicznych spotkań i szkoleń.Data publikacji: 2.06.2018
DWUNASTY miesiąc bilansu i analiz


30 maja – 26 czerwca 2018

Dwunasty miesiąc roku to ostatni moment na ulepszenie kolektywnych dokonań ludzi. Przewodzi mu świadomość Żółtego Galaktycznego Człowieka w portalu na Fali Węża, który naucza skromności i taktu, dopinguje ludzi do wygaszenia ognisk niezgody, zrobienia właściwego użytku z wolnej woli i przejęcia odpowiedzialności za swoje słowa i działania.

Przesłanie na 28 dni:

»Dobrze jest ujarzmić gniew, wybujałe ambicje i niefrasobliwość, by rozwijać łagodność i samodyscyplinę, będącą źródłem wewnętrznej siły… Jeśli ktoś bezinteresownie służy światu, jego osiągnięcia wzmacniają duchowo innych ludzi. Wspieraj takie osoby i podziel się z innymi bogactwem swoich dokonań… Samotnie jest ciężko stawić czoła trudom życia. Niełatwo też w dużej gromadzie; tu bowiem zaraz rodzi się zazdrość, łatwo o zatargi i kłótnie. Najsilniejsza więź może być zbudowana między dwojgiem osób i najwięcej da się zrobić we dwójkę« /za M.Piasecka, heks.41.Data publikacji: 30.05.2018
Fala WĘŻA
● Sztuka przetrwania ● Medycyna przyszłości23 maja – 4 czerwca 2018

W częstotliwościach świadomości Czerwonego WĘŻA zapisana jest wzorcowa kopia ewolucyjnego planu uzdrowienia, opartego na prawie przyczyny i skutku oraz szacunku dla bioróżnorodności życia. Dlatego teraz wszystko kręci się wokół sztuki życia i sztuki przetrwania, prokreacji, witalności, godnych warunków życia i umierania, troski o zdrowie i holistycznego uzdrowienia.

Przez 13 dni platformą działań jest życie w całej swojej rozpiętości blasków i cieni. Wszystko jest informacją, a nieomylnym kompasem nasze ciało. Dlatego uczmy się jego mowy, a stosunkowo szybko zaczniemy instynktownie wyczuwać, gdzie zaognia się sytuacja i w porę jej przeciwdziałać. Dziś, człowiek coraz częściej jest traktowany jak „maszyna” do podtrzymywania ciągłości gatunku i do pracy. Dobra „maszyna” to ta, która nie myśli, posłusznie wykonuje polecenia, jest wiecznie sprawna.

»Zdrowe społeczeństwo to społeczeństwo świadome.«

Badania naukowe potwierdziły, że o chorobach nie decydują wyłącznie geny i chemia, ale też informacje docierające z zewnątrz, zaś w procesie zdrowienia 30-procentowy udział ma efekt placebo (jego przeciwieństwo to nocebo). Okazało się, że serce jako pierwsze rejestruje impulsy zewnętrzne, a następnie przez krew błyskawicznie transportuje je do mózgu. Nauka potwierdziła odwieczną prawdę, że droga do harmonii i uzdrowienia rozpoczyna się w sercu, a energia serca – miłość – nie jest iluzją, lecz komponentem medycyny przyszłości.

Każda komórka, każdy organ wytwarza pole elektromagnetyczne, ale największe pole ma SERCE. To ono nadaje rytm i stymuluje cały organizm. Jeśli potrafisz cieszyć się życiem, wypełnia cię radość, wdzięczność, życzliwość, a twoje serce pracuje harmonijnie i takie też informacje przesyła do reszty ciała. Natomiast kiedy czujesz lęk, gniew, żal, pielęgnujesz urazy, żywisz nienawiść do ludzi, wtedy twoje serce popada w dysharmonię i wprowadza stresujące informacje do komórek. Jeżeli ten stan utrzymuje się zbyt długo, organizm wypada z równowagi, pojawiają się symptomy chorobowe. W takiej sytuacji należy czym prędzej zadbać o wprowadzenie „dobrej informacji”.

Na proces zdrowienia mają wpływ trzy komponenty w równych proporcjach:
●genetyka+chemia●informacje z zewnątrz●placebo. Wszystkie trzy komponenty uwzględnia medycyna holistyczna (gr. holos – całość), która leczy człowieka, a nie jego choroby.

»Twoja siła witalna jest siłą czynu, wewnętrznego ciepła, prawdy, optymizmu, duchowej percepcji i nowych impulsów. Przeprowadzi cię ona przez obszary cienia i światła. Używaj tej siły do uleczenia emocjonalnych zranień i poniżeń, których doznałeś w przeszłości. Nie trzymaj się starych rzeczy.« (J.Ruland, Siła Zwierząt)


Medycyna SALAMANDRY

Przez 13 dni posłańcem przekazów ze świata duchowego do świata ludzi jest SALAMANDRA, która przekazuje ci magiczną formułę na zdrowie i klucz do zrozumienia innych. W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.Data publikacji: 23.05.2018


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
   następne 8 »