Listy
Listy od czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Apeluję o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziennie dostaję od kilkunastu do kilkudziesięciu listów, nie licząc telefonów.

UWAGA:
Z przykrością informuję, że nie interpretuję indywidualnych kinów narodzin, jak również osobistych wydarzeń. Udzielenie odpowiedzi na kilkaset listów miesięcznie jest po prostu niemożliwe. Wszystkich Zawiedzionych zachęcam do wymiany doświadczeń z osobami szukającymi kontaktu.

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
MULUC – Fala KSIĘŻYCA
● Inkarnacyjny budzik
● Zacieranie się wspomnień4 – 16 września 2018

Przed nami 13 dni fraktalnej retrospekcji procesu przebudzenia. Tu zobaczymy, jakie zmiany zaszły już w świadomości ludzi – tej kolektywnej i tej indywidualnej, kto się faktycznie przebudził, a kto zatrzymał w przeszłości.Majowie mówią, że poziom Muluc/Czerwonego Księżyca to „ewolucyjny budzik, tykający z kosmiczną dokładnością”, symbolizuje „karmiczny dług do spłacenia zaciągnięty wobec Świętej Ziemi”. Tu skupia się najwyższa moc przypomnienia.

Warto wiedzieć, że w cyklu Księżyca proces przebudzenia dynamizują dwie potężne fale energii:
● pierwsza fala kruszy i oczyszcza stare wzorce myśli, które już nam nie służą, np. zacierają się wspomnienia i nie jest to Alzheimer;
● druga poszerza rozumienie tego, kim jesteśmy, tylko że nie wynika to z naszego analitycznego myślenia, ale z percepcji widzenia życia w szerszym polu.

Ci, którzy patrzą na świat z poziomu własnych korzyści, powiedzą, że nic się nie zmieniło - jest źle, panuje niesprawiedliwość, rządzą niegodziwcy. Ci zaś, którzy potrafią wznieść się ponad roszczenia małych ego, dostrzegają wyraźne ZMIANY – widzą, że ludzie się budzą, łączą swoje serca, reagują na głodujących, chorych, cierpiących, troszczą się o środowisko, modlą o pokój na świecie. Ale wielu nie jest gotowych na tak pojmowaną ZMIANĘ i dla nich przebudzenie nie będzie łatwe. Takie osoby będą doświadczać niekomfortowych skutków przypomnienia na planie fizycznym i emocjonalnym. Jednak nie będzie to żadne czarnosprzysiężenie, lecz będą to jedynie symptomy Wzniesienia, których oni nie chcą zrozumieć.


□ Spektrum Księżyca to optymalny czas na zrzucenie woalu zapomnienia i przypomnienie sobie, po co tu jesteś, oraz dokonanie gruntownej korekty w sferze swoich priorytetów i odpowiedzialności. To, co się tutaj wydarzy, odzwierciedli ci dorobek minionych lat i podpowie, co trzeba dopracować, ulepszyć, wzmocnić.


Medycyna RYBY

Przez 13 dni posłańcem światów duchowych do świata ludzi jest RYBA, zwiastun uzdrowienia emocji, oczyszczenia, rozwoju duchowego.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Agnieszce z Zielonej Góry. ☼ Dobro zawsze powraca. In lak’ech.


Data publikacji: 3.09.2018WIEDZA a MĄDROŚĆ


WIEDZA jest jak drzewo, o które można się wesprzeć, ale nie MĄDROŚĆ, która nas oświeca… Do mądrości bezpośrednio prowadzi INTUICJA.

Rozbłysk inteligencji intuicyjnej, o której traktuje obecna fala, to magiczny lot ponad wiedzą rozumu do mądrości serca. Intuicja nie przekreśla naszej wiedzy, ale wynosi nas ponad nią.
Data publikacji: 31.08.2018Lekcja 7
● Powrót SIEDMIU zagubionych POKOLEŃOkres od 20 do 26 sierpnia br. z kinami 194-200 - od 12 Maga do 5 Słońca - symbolizował „siedem mistycznych pieczęci”, albo inaczej fraktal siedmiu zagubionych pokoleń lub blokadę siedmiu świadomości. Nawiązywał on do odległych czasów, kiedy w duchowe pole Ziemi wtargnęły mroczne świadomości, tzw. mistrzowie genetycy, którzy ograniczyli pole zmysłów i zmanipulowali świadomość człowieka. Pierwszymi egzekutorami ducha manipulacji stali się kapłani babilońscy, inkarnujący się na Ziemi z atlantydzką karmą. Z Babilonu ten duch rozprzestrzenił się na Cesarstwo Rzymskie, Europę, a potem na cały świat i na blisko 6 tysięcy zawładnął świadomością ludzi.

Trend zaczął się odmieniać dopiero pod koniec lat 80. ub. stulecia. Punktem zwrotnym była Harmoniczna Konwergencja w 1987 r. (z. H.Kotwicka „2012 – Początek końca czy radość początku”). Przez kolejne 5 lat ważyły się losy ludzkości. Wszystkie scenariusze były możliwe. Ostatecznie zwyciężył duch postępu i rozpoczął się proces stopniowego odblokowywania częstotliwości 7 potencjałów pieczęci.

● Pierwsza aktywacja (30%) dokonała się w latach 1993–2000 (+5 lat na ustabilizowanie wibracji), czego wyrazem było ożywienie się nurtów ezoterycznych;
● druga (60%) – w latach 2004/5–2010/11 (+ 5 lat) , stąd coraz większa dociekliwość ludzi i nowe spojrzenie na istotę Boga, zło-dobro, miłość, dogmaty, ideologie itd.;
● trzecia (100%) – na przestrzeni 7 miesięcy, tzn. w okresie 30.05.-12.12.2012 (+5 lat); od grudnia 2017 ta energii dynamizuje proces oczyszczenia, przemian, masowego przebudzenia, socjalizacji życia.

Socjalizację należy pojmować jako proces przekazywania systemu wartości obowiązujących we współżyciu ludzi, wspólnot, narodów. Tym, co najbardziej go utrudnia jest trzymanie się przeszłości, zaślepienie, obłuda, fanatyzm, lęk przed zmianami, pochopne wnioski, krytyka itp.


□ Teraz spójrz na siebie i odpowiedz: czy się przebudziłeś, czy dopiero budzisz, czy też nadal śpisz w przeszłości.
□ W naszym kraju ubiegły tydzień wskazał wiele symptomów przebudzenia i zmian w świadomości Polaków.Data publikacji:NIEZWYKŁA RZEŹBA


Festiwal Burning Man odbywa się co roku na pustyni w Nevadzie. Jego nazwa bierze się od rytualnego podpalenia kukły. W opinii uczestników jest to eksperyment w tworzeniu społeczności, radykalnej autoekspresji i całkowitemu poleganiu na samym sobie. Festiwal trwa osiem dni.
Data publikacji: 27.08.2018CIB – Fala WOJOWNIKA
● To, z czym nie chcemy się zmierzyć22 sierpnia – 3 września 2018

Energia Wojownika przy każdym powrocie pobudza rozbłysk INTELIGENCJI twórczej, na którą składa się intuicyjne i rozumowe postrzeganie. Dlatego każda jednostronność staje się tu poważnym problemem i w każdej chwili może doprowadzić do niespodziewanych eksplozji. „Wadliwy” rozwój inteligencji twórczej prowadzi do nadużyć, przeciążenia umysłu, powstawania luk w sferze racjonalnego rozpoznania. Przejawem tego jest zaślepienie, arogancja intelektualna lub iluzoryczna poprawność duchowa, która przynosi więcej strat niż korzyści.

W ciągu 13 dni fali każdy z nas zyskuje szansę uwolnienia się od łaski i niełaski innych i obrania nowej strategii na życie. Należy uważnie kontrolować swoje myśli, które są niczym sprężyna w zegarku – nakręcone nadają impet działaniu. Nasze ponure myśli powodują, że w życiu brakuje nam sensu, wszystko jest monotonne, nudne, dołujące. Jeśli chcesz się z nimi uporać, musisz zastanowić się, skąd one pochodzą. – Czy nie z twoich nadmiernych aspiracji, pychy, zawiści, goryczy albo kompleksów?...

»To, z czym nie chcesz się zmierzyć,
spotyka cię jako twoje przeznaczenie« – C.G.Jung.

Teraz każdy dzień będzie wystawiać na próbę twoją wiarę we własne siły, którą masz albo której ci brak. Możesz popaść w sytuacje, w których będziesz rozpaczliwie oczekiwać pomocy z zewnątrz, podczas gdy twoja wewnętrzna wiedza – nazywana „boską naturą” – będzie kierować cię dokładnie tam, gdzie straciłeś z oczu swój cel. Odważ się pójść za tym impulsem.


Pomocne wskazówki wg Księgi Przemian
/Za Pu R’Tsy Yang, I Cing

● Sytuacja na starcie fali: »Teraz możesz działać w pełnej zgodzie ze swoją wewnętrzną naturą. Jeżeli tak będziesz postępować, skupiając się na tym, co jest pożyteczne – nadejdzie powodzenie. Z drugiej strony, jeżeli twoje nalegania znajdą się w konflikcie z twoimi prawdziwymi potrzebami, rezultaty będą niefortunne« (heksagram 25).

● Interakcje: »Teraz jest czas, w którym trzeba być aktywnym, a jednocześnie zdolnym przystosować się do gwałtownie zmieniających się okoliczności.« (h. 46).

● Ukryty motyw wyzwań: »Szybko nie znaczy dobrze. Pośpieszne działania są niewskazane, a zwłaszcza wysiłki wpływania na innych i skłaniania ich do przyjęcia twojego punktu widzenia. Pozwól sprawom rozwijać się powoli i zgodnie z ich naturą. Nie podejmuj prób, aby przyspieszyć wydarzenia« (h. 53)..


Medycyna SOWY

Duchowym pomocnikiem WOJOWNIKA jest SOWA.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym m.in. □ Eugenii z Warszawy. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Proszę o ew. podawanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury.


Data publikacji: 21.08.2018BUDDYJSKA MODLITWA PRZEBACZENIA


Jeżeli skrzywdziłem kogoś w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.
Data publikacji: 20.08.2018AKBAL – Fala Niebieskiej NOCY

● Kopalnia wiedzy o życiu
● Wielowymiarowość egzystencjiOkres: 9 – 21 sierpnia 2018

Świadomość Akbal /Niebieskiej NOCY to spektrum bogactwa doznań i zgłębiania paradoksów oraz kopalnia wiedzy o życiu. Tu ocierany się o wszelkie ekstrema, doświadczamy obfitości i braków, bogactwa i biedy, radości i goryczy, mądrości i głupoty, prawdy i fałszu, pokory i buty... Dopiero gdy poznamy różnorodne „smaki” życia, będziemy zdolni do uwolnienia się od samoograniczeń i nacisków z zewnątrz, skorygowania swoich postaw, celu, motywacji oraz zaprzestania wywierania presji na innych.

Dokonując takich właśnie wyborów, zazwyczaj stajemy się wielką zagadką dla naszego „racjonalnie” myślącego otoczenia, a niekiedy nawet uznani za dziwaka czy ekscentryka. Tak już jest, że nasi krewni, znajomi, przyjaciele z reguły wiedzą lepiej od nas jak powinno wyglądać nasze życie, tylko że nie mają pojęcia jak przeżyć swoje własne.

Nadszedł czas, aby samemu administrować swoim życiem i doświadczyć prawdziwej wolności wyboru. Dopóki tego nie zrobimy, co 260 dni będziemy do znudzenia powtarzać te same lekcje i wciąż kręcić się w kółko niczym kot goniący za własnym ogonem. Wbrew pozorom wybór nie jest prostą sprawą. Na tym polu skuteczną przeszkodą jest niewiedza albo zawężone pojmowanie sensu ludzkiej egzystencji.

Człowiek choć postrzega siebie trójwymiarowo, jest istotą czterowymiarową – żyje równocześnie w III i IV wymiarze świadomości, ale jego nadrzędnym celem, jest wymiar piąty.

● Wymiar III jest światem schematycznego myślenia, sztywnych przekonań, zasad, ograniczeń, kar i lęków wynikających z przeszłości; człowiek myślący trzeciowymiarowo broni starego porządku, nie dopuszcza zmian i postępu.

● Wymiar IV jest platformą suwerennych wyborów, przeglądu poglądów, nowych możliwości; tu można popełniać błędy i je korygować bez poczucia winy czy wyrzutów sumienia; człowiek myślący czwartowymiarowo świadomie wprowadza zmiany tu i teraz, bez oglądania się na przeszłość.

□ Pod tym kątem spójrz na swoje wybory życiowe oraz sytuację w naszym kraju i na świecie.


Zmysł ORIENTACJI

Energią towarzyszącą Fali NOCY jest NIETOPERZ – aktywny zawsze tam, gdzie budzi się ciemność.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym m.in. □ Janinie z Monachium. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Proszę o ew. podawanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury.


Data publikacji: 13.08.2018Antyrakowe OWOCE


Z roku na rok wzrasta zachorowalność na różnego rodzaju nowotwory. Dlatego warto zawczasu zadbać o zdrową dietę, w której nie powinno zabraknąć owoców. Oto niektóre z nich (alfabetycznie):

● ACAI – zapobiega białaczkom
● ANANAS, świeży – rakowi płuc
● AWOKADO – rakowi prostaty, piersi, jamy ustnej
● BANANY – rakowi mózgu, jelita grubego, przełyku, jamy ustnej, wątroby, białaczki.
● CYTRUSOWE, jak cytryna, pomarańcza, grejpfrut – rakowi jamy ustnej, krtani,
gardła, żołądka, płuc, sutka
● GOJA – rakowi żołądka, okrężnicy, płuc, gruczołu krokowego, piersi
● GRANAT – rakowi piersi, prostaty, jelita grubego, płuc
● GRAVIOLA, inaczej flaszowiec – rakowi prostaty, płuc, jelita grubego, trzustki, piersi
● JABŁKA, ze skórką – nowotworom jelita grubego, odbytnicy, wątroby, piersi
● JAGODOWE – rakowi jamy ustnej, przełyku, jelita grubego, jajników
● KIWI – rakowi płuc, wątroby, piersi, żołądka
● NONI – wszelkim nowotworom
● TRUSKAWKI – rakowi przełyku, jajnika
● WINOGRONA – białaczkom, rakowi płuc, piersi, skóry, jelit, żołądka, prostaty.
Data publikacji: 3.08.2018» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
   następne 8 »