Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
Część 1:
Lamat ● Fala GWIAZDY
● Gwiezdne monity ● Lekcja dysharmoniiOkres: 17 – 29 marca 2020

Spektrum LAMAT przywołuje ten moment w dziejach ludzkości, kiedy ludzka przebiegłość i pycha, zatriumfowały nad niewinnymi uczuciami i pokorą wobec sił Natury, i zburzyły naturalny porządek w przyrodzie. Takie było praźródło indywidualnej samoświadomości – tego zgubnego rozpoznania, że rozum jednostki może oprzeć się siłom Natury i prawom harmonijnego współistnienia. Stąd zadaniem każdej jednostki jest przeciwstawić się podstępnej mocy ciemnych stron własnego Ja, jak również pokusom świata zewnętrznego.

Fala GWIAZDY – jako ostatnia fala Tzolkin reprezentuje najwyższą instancję kontrolną; tutaj skupiają siły badające wszystko pod kątem wewnętrznego ładu, piękna, harmonii, taktu, estetyki. W świadomości LAMAT zapisane są prawspomnienia z czasów nieskazitelnego piękna Ziemi. To stąd wypływa podświadoma ludzka tęsknota za światem harmonii i pokoju. Dlatego nie dziwmy się, jeśli w ciągu 13 dni fali znów przyjdzie nam się zmierzyć z lekcją dysharmonii, wynikającą z naszego indywidualnego i kolektywnego zbłądzenia, braku pokory, lekceważenia znaków ostrzegawczych, bagatelizowania zagrożeń.

Teraz chodzi o przebudzenie ducha wspólnoty, odnowienie więzi, samokontrolę, ćwiczenie umiaru i współodpowiedzialność według zasady „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”, zaś problematyką jest narzekanie, robienie z igły wideł, sianie niepokoju, szukanie winnych na zewnątrz, pretensje do całego świata.

Zamiast przerzucać się odpowiedzialnością, musimy sobie uświadomić, ze stanowimy jeden organizm planetarny, dlatego wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za obecny stan świata – bez względu na nasze przekonania i szlachetne pobudki. Zbyt długo przymykaliśmy oczy na rozrastające się „zło”, prześcigaliśmy się w dzikich kampaniach przeciw sobie, lekceważyliśmy przestrogi płynące z mądrości starych kultur.

Przepowiednie zapowiadały, że przed końcem czasu przejściowego liczba ludności zacznie się drastycznie zmniejszać, ponieważ Ziemia jest nadmiernie przeludniona. Przeludnienie wynika stąd, że w czasach przejściowych pomiędzy epokami po raz pierwszy zaistniała niepowtarzalna konstelacja, umożliwiająca naprawienia destrukcji ze wszystkich inkarnacji w jednym ludzkim życiu. Niezliczone ilości dusz skorzystały z tej szansy i inkarnowały na Ziemi swoje ludzkie fraktale. Cykl czasu przejściowego domknie się w połowie 2040 roku. Wcześniej, około 2019–2020 roku, stopniowo będą odwoływani z Ziemi bezimienni „gwiezdni” przewodnicy i nauczyciele ludzkości. Ludzie mieli wystarczająco wiele czasu, by się przebudzić. Czas aby stanęli na własnych nogach i przejęli odpowiedzialność za siebie i bliźnich. Ale człowiek ma to do siebie, że zaczyna reagować dopiero wtedy, gdy boli i gdy pojawia się bezpośrednie zagrożenie.

Tym, co obecnie zelektryzowało ludzką świadomość, jest ogłoszona przez WHO pandemia koronawirusa. Najbardziej podatni na wirusa są osoby w podeszłym wieku, dlatego powinny pozostać w domach, zaś dzieci przechodzą go łagodnie lub bezobjawowo. Tym razem zagrożenia nie da się zlekceważyć, bo narażeni są wszyscy bez wyjątku. To znak, że czas tolerancji się kurczy. Piękne jest to, że w obliczu zagrożenia ludzie natychmiast zaoferowali sąsiedzką pomoc osobom starszym, ruszyły akcje „Pomoc dla seniora” i inne. Póki co jako społeczeństwo stanęliśmy na wysokości zadania i oby nie zabrakło nam sił i determinacji. Przed nami bardzo trudny egzamin z samodyscypliny i odpowiedzialności.


Medycyna ZAJĄCA

Duchem opiekuńczym LAMAT jest ZAJĄC, przynoszący ludziom medycynę odnowy energii życiowej. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Joannie z Żyrowej □ Agnieszce ze Świdnika □ Monice z Krakowa □ Wioletcie ze Strzyżowa □ Jolancie z Cieszyna □ Barbarze z Kuźnicy. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. ☼ Każda Darowizna jest na bieżąco księgowana, a potwierdzenie przesłane na podany adres mailowy.


Pod znakiem zapytania

Z uwagi na obecną sytuację wszystkie szkolenia zostały zawieszone do odwołania. Pod znakiem zapytania są dwie nowe publikacje, zaplanowane na połowę roku, czyli nowe opracowanie „Klucza do interpretacji kinów" (tom 2) i coroczny kalendarz 13 księżyców.


13-dniowe spektrum GWIAZDY

Data publikacji: 17.03.2020DZIEWIĄTY solarny miesiąc
● Czas decyzji
● Możliwość wyjścia z impasu7 marca – 3 kwietnia 2020

Dziewiąty miesiąc roku pełni rolę drogowskazu. Dotarliśmy do rozstaju dróg i czas wybrać dalszą drogę. Impulsy z poziomu „9” pomagają przełamać chaos i naprowadzają na drogę do urzeczywistnienia planów. Dlatego nie należy skupiać całej uwagi na mrożących krew w żyłach zdarzeniach. O wiele ważniejsze są procesy naprawcze, choć czasami i one mogą wyrażać się poprzez krach, rozczarowanie albo masowe zagrożenie. Coraz częściej jest to jedyny sposób, umożliwiający ludziom otrzeźwienie.

□ W naszej przestrzeni skutecznym „straszakiem” okazał się koronawirus. W obliczu zagrożenia dla zdrowia i życia doszło do zjednoczenia ponad podziałami. Kilka dni temu wirus dotarł do Polski.
□ Godna pochwały jest postawa zainfekowanego mężczyzny, który zachował się w sposób wzorcowy, jak również sprawność służb sanitarnych, które podjęły błyskawiczne działania zapobiegawcze.
Energią nośną dziewiątego miesiąca jest Białe Samoistne Zwierciadło /4 Etznab; jego domeną jest prawda, bezstronność, uczciwość.


Indywidualna praca z energią

Przez 28 dni obserwuj siebie i swoje otoczenie przez pryzmat spolaryzowanej osobowości „dziewiątki”.

● Po JASNEJ stronie osobowości:
„9” jest elastyczna, rezolutna, decyzyjna, sprawiedliwa w ocenie; wie, czego chce, emanuje spokojem, chętnie służy radą; w jej towarzystwie każdy czuje się dobrze.

● Po CIEMNEJ stronie osobowości:
„9” jest zarozumiała, lekkomyślna, porywcza, niechętna do zmian; wciąż trwa w przeszłości; żyje pod ustawiczną presją podejmowania decyzji – albo robi to nazbyt pochopnie, albo zbyt długo zwleka i wiele przez to traci.

□ Które z tych cech dostrzegasz u siebie?MEN – Fala ORŁA
● Zdolność samostanowienia ● Wizje ● Omamy4 – 16 marca 2020

Przestrzeń ORŁA nacechowane jest najwyższymi treściami duchowymi i wielopoziomowymi wizjami przyszłości. Impulsy wychodzące z tego poziomu wynoszą świadomość celu na plan pierwszy i pomagają wznieść się ponad zawężone horyzonty myślenia, by uchwycić rozleglejszą panoramę. Każdy człowiek potrzebuje wizji, by stać zdolnym do uporządkowania wewnętrznego chaosu i wydostać się z zawirowań dnia codziennego. Mając świadomość celu, przestaje zaprzątać sobie głowę drobiazgami, martwić się o przyszłość, tracić czas na bezproduktywne rozmowy z samym sobą. Natomiast ci, którym brakuje celu, zaczynają gonić za ułudą, uzależniają się od innych i tracą swoją niezależność.

„Jeżeli myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz, zawsze masz rację” – H.Ford.

Współpraca ze świadomością ORŁA uczy nas dalekowzrocznego patrzenia, ale wymaga to pokory, pełnej odpowiedzialności za dokonywane wybory, jak również gotowości do poniesienia pewnej „ofiary” w służbie dla ludzi. Służba w MEN wynika z wewnętrznej potrzeby serca, a nie z obowiązku czy przymusu pracy. Dlatego tak ważne jest, aby pozostać we współbrzmieniu z wewnętrznym głosem i przyjmując „dar mistycznych wglądów”, realizować plan Duszy i stać się tym, który przynosi ludziom nadzieję. Przepustką do tych poziomów jest czysty umysł i bezinteresowność.

Wiedz, że „dar mistycznych wglądów” nie czyni cię jasnowidzem, lecz przejawia się jako mądrość życiowa, kreatywność i łatwość w osiąganiu celów. Wtedy czujesz się wolny jak ptak, z lekkością wznosisz się ponad przeciętność, zgłębiasz pułap nowych możliwości i krok po kroku wdrażasz je do życia, ale robisz to w sposób przemyślany i wyważony, aby nie ulec omamom.

Ostrożność jest tutaj podstawą, ponieważ odróżnienie omamów od wizji z wyższych poziomów świadomości jest niezmiernie trudne. Omamy wyglądają bardzo realnie, są niezwykle kuszące dla ego i przekonywujące dla rozumu. Dlatego jeśli rozpoznałaś zdolność „wieszczenia” u siebie albo masz obok siebie taką osobę, zachowaj wyjątkową czujność podczas rejestrowania każdej wizji i przekazu. Tu nie pomoże ci analityczny umysł, lecz intuicja, ostrożność i doświadczenie. Dopóki nie wyostrzysz spojrzenia, będziesz stykać się z mylnymi obrazami, pochodzącymi ze światów astralnych. Prawdziwą informację zarejestrujesz w najmniej spodziewanym momencie, kiedy będziesz skoncentrowany na jakiejś czynności, np. myciu okien czy samochodu. Co jest równie ważne, odbieraj tylko te informacje, które całkowicie rozumiesz i które adresowane są przede wszystkim do ciebie.

Wtedy zaczną napływać genialne rozwiązania. Uwolnisz się od osobistych złudzeń, cudzych projekcji i ciężarów przesłaniających ci radość życia. Zaczniesz doświadczać przyjaznego świata i bez lęku spojrzysz w przyszłość. Twoja pogoda ducha będzie emanować na wszystkich wokół ciebie.


Medycyna ORŁA

Nagualem Men jest ORZEŁ, przynoszący ludziom medycynę spełnienia. □ Słowo „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”. ORZEŁ.
13-dniowe spektrum ORŁA

W Fali ORŁA każdy z nas będzie zdawać test na odpowiedzialność i współodpowiedzialność. Na tym polu nie zdołasz ominąć sprytnych sztuczek swojego inteligentnego ego, które wykorzysta najmniejszą lukę, by uśpić twoją czujność i wślizgnąć się ze swoim programem. Wystarczy chwila zapomnienia, jakaś sugestia czy drobna prowokacja i niczym orzeł zaczniesz pikować w dół, tracąc ogląd sytuacji. Wtedy, zdając się wyłącznie na swoje przyziemne doświadczenia, staniesz się skłonny do podejmowania błędnych decyzji, pociągających długotrwałe następstwa.

□ Tak się złożyło, że w pierwszym dniu Fali Orła zarejestrowano pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Nie należy wpadać w panikę, lecz trzeba postępować rozważnie i odpowiedzialnie. Higiena rąk jest teraz tak samo ważna jak higiena umysłu.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Irenie z Gdańska. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione.
☼ Każda Darowizna jest na bieżąco księgowana, a potwierdzenie przesłane na podany adres mailowy.


Data publikacji: 4.03.2020Spektrum WIATRU
Indywidualna praca z energią faliGłówną tematyką w tym spektrum jest asertywność, takt, wytrwałość, zaś problematyką – nadpobudliwość, nietolerancja, konfliktowość.

Wskazówki na 13 dni fali:

● Otwórz się na dialog – 1 Wiatr. P
● Powiedz, co cię najbardziej niepokoi – 2 Noc.
● Zrezygnuj z pozy – 3 Ziarno.
● Nie daj się wciągnąć w intrygi – 4 Wąż.
● Zawrzyj pokój z samym sobą – 5 Łącznik.
● Nie składaj pochopnych obietnic – 6 Ręka.
● Zrzuć z pleców cudze ciężary – 7 Gwiazda.
● Wygaszaj ogniska niezgody – 8 Księżyc.
● Bądź lojalny, ale nie naiwny – 9 Pies.
● Zdystansuj się do tego, co dzieje się wokół ciebie – 10 Małpa.
● Nie sprzyjaj nikomu fałszywie – 11 Człowiek.
● Uwolnij się od długów wdzięczności – 12 Wędrowiec.
● Bądź obiektywnym rozjemcą – 13 Mag.


► Ustal dni z kinami twojej rodziny solarnej i konkretne lata życia, z którymi one się wiążą. Obserwuj, co będzie się działo w tych dniach. Dzięki temu możesz uchwycić istotne analogie i znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących cię kwestii.
Data publikacji 21.02.2020
Fala WIATRU cd.
● Mitologia w realuW wieku tradycjach plemiennych znak IK uchodził za złowrogi i zdradziecki. Strażnicy dnia wiązali go z dyktatorami i tyranami. Majowie wierzyli, że mieszkają w nim złe duchy, które tylko czyhają, by wejść w ludzkie ciało i wywołać chorobę umysłu. Dzieci urodzone w dniu IK musiały być bacznie strzeżone od pierwszego dnia po urodzeniu, aby nie wtargnęły w nie demony gniewu i wściekłości. O ich obecności w ciele człowieka świadczyło prostackie zachowanie, zuchwałość, bezduszny egoizm.
Natomiast Aztekowie kojarzyli IK z prorokiem Quetzalcoatlem (Pierzastym Wężem), który zapoczątkował nową cywilizację i uczył ludzi pojmowania duchowości jako wyższego stanu świadomości i nierozerwalnego połączenia z Wielkim Duchem.

● Dziś, kiedy generatory energii Starego Czasu są już definitywnie wyłączone, demony wściekłości musiały wyjść z ukrycia i w świecie ludzi szukać dawców życiodajnej energii. Znaleźli ich aż nadto wielu, co widać w przestrzeni zbiorowej, zwłaszcza w mediach i na portalach internetowych. Są nimi ludzie opętani żądzą dominacji, władzy, siania zamętu i ich pobratymcy, naśladowcy i sympatycy. Robią oni wiele hałasu wokół siebie, aby sprawić złudne wrażenie, że stoją za nimi masy. Tak nie jest.

● Są ludzie i jest ich bardzo wielu, którzy nie ulegają prowokacjom i w każdej najbardziej zawilej sytuacji zachowują trzeźwość myślenia i spokój, i przemawiając do serc i umysłów ludzi, starają się łagodzić wojownicze zapędy i eliminować z przestrzeni to, co dzieli ludzi. Osoby te robią to w ciszy, nie szukają rozgłosu i kamer.

Data publikacji: 19.02.2020IK – Fala Białego WIATRU
● Inspiracja ● Wytrwałość ● Mitologia w realuOkres: 19 lutego – 3 marca 2020

Fala WIATRU przywołała do pola świadomości pierwotny porządek, w którym ujęte są wszystkie oczyszczające programy, zarówno te indywidualne, jak i kolektywne. Impulsy wychodzące z tego poziomu zachęcają każdego z nas do niwelowania napięć w przestrzeni dialogu, przezwyciężenia poczucia oddzielenia, które sami stworzyliśmy w swoich myślach, i delektowania się wolnością ducha i słowa.

Biały WIATR inspiruje nas do zmiany nastawienia do ludzi, wspiera siłę ducha, wyostrza spojrzenie, jak również przestrzega przed bezproduktywną wojną na słowa, jałowymi rozmowami na jeden temat i zatracaniem się w dzikich kampaniach przeciw sobie. To, co się teraz liczy, to silna osobowość, kultura osobista, moc słowa, odwaga do wyrażania własnego zdania oraz zdolność słuchania i usłyszenia. Natomiast największą słabością jest fanatyczna zawziętość, prostackie zachowanie, bezduszny egoizm, zamiłowanie do plotek, zdrada, zuchwałość, nienawiść. Sfera dialogu i kultury wypowiedzi jest najsłabszym ogniwem w przestrzeni międzyludzkiej.

W świadomości WIATRU wibruje duchowa klarowność oraz siła, która konsekwentnie kieruje indywidualnym procesem rozwoju człowieka. Dlatego teraz testowana jest także twoja wiarygodność i współbrzmienie między tym, co myślisz i czujesz, i tym, co mówisz i robisz. W tej fali zostanie ci ukazana panorama tego, co cię najbardziej ogranicza w konkretnej sytuacji. Jeśli otworzysz się na duchową inspirację, świadomość IK podsunie ci optymalne rozwiązania, jak pogodzić własne pomysły na życie z potrzebami innych ludzi. We współpracy z energią Ducha możesz stosunkowo szybko pozbyć się balastu – takiego jak żal, zazdrość, pożądanie, oczekiwanie, rozczarowanie, i zrobić zdecydowany krok naprzód na ścieżce duchowego wzrastania, ale musisz mocno trzymać się ziemi i pozostać całkowicie obecny w teraźniejszości.

Natomiast w przypadku oporu i negacji procesów naprawczych doświadczenia zebrane w tej fali mogą być bardzo dołujące, kiedy dotrą do wzorców cienia ciała przyczynowego. Tutaj zostanie skontrolowane, jak dalece utrudniasz realizację zadań swojej Duszy. ■ A teraz spójrz na siebie i powiedz: czy w codziennych kontaktach z ludźmi jesteś rozjemcą i aktywnym rzecznikiem pojednania, czy też mącicielem i pieniaczem.


Medycyna MYSZOŁOWA

Nagualem IK jest MYSZOŁÓW, który budzi czujność i przynosi medycynę równowagi. □ W indiańskiej sztuce uzdrawiania słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Danucie z Szymbarku □ Wioletcie z Ostrowca □ Jolancie z Cieszyna □ Renacie z Rzeszowa. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. In lak’ech.
☼ Każda Darowizna jest na bieżąco księgowana, a potwierdzenie przesłane na podany adres mailowy.


Data publikacji: 19.02.2020ÓSMY miesiąc SOKOŁA
Najgorętsza faza roku7 lutego – 6 marca 2020

W ÓSMYM miesiącu rozpoczyna się scalanie etapów tegorocznych działań i harmonizowanie toczących się procesów. Tu program roku wstępuje w fazę urzeczywistnienia, ale nic nie jest z góry przesądzone. Powodzenie planu zależy od stopnia zaangażowania ludzi. Nigdy nie wiadomo, kto wybierze konflikt, a kto pokojowe rozwiązanie.

Teraz wszystko jest ponownie brane pod lupę celem wychwycenia zagrożeń i ognisk zapalnych, np. w relacjach partnerskich, rodzinach, ruchach społecznych, trendach światowych itp. To, co mętne, niejasne, zakłócające jasność widzenia, zostanie odesłane do poprawki. Ósmy odcinek roku można przyrównać do układania puzzli i straży pożarnej postawionej w stan najwyższego pogotowia.
► Kalendarz wydarzeń:
□ 7.02. - Senat odrzucił źródło finansowania 13. emerytury.
□ W sobotę, 8 lutego, odbędzie się przed gmachem TK manifestacja poparcia dla reformy sądownictwa.
□ W KE za sprawą polskiej opozycji zostanie podjęta kolejna debata nad reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości.
□ UE zajmie się również kwestią ograniczenia spożycia mięsa poprzez drastyczną podwyżkę cen; zmiany miałyby zostać wprowadzone za 2 lata.
□ Zakłócanie uroczystości w Pucku z udziałem prezydenta - "parada cieni" Muluc.
□ Znalezienie szczepionki na koronawirusa.


Siła nośna miesiąca

Siłą nośną galaktycznego odcinka roku jest 2 OC P, Bały Biegunowy PIES w portalu, co zapowiada solidną lekcję pokory i przestrzega przed dwulicowością, pychą i zdradą. □ Na Marginesie: Jest to kin narodzin Jana Pawła II

Indywidualna praca z energią

Przez 28 dni obserwuj siebie i swoje otoczenie przez pryzmat spolaryzowanej osobowości „ósemki” (kin narodzin nie ma tutaj znaczenia).

● Po JASNEJ stronie osobowości:
„8” uwielbia wprowadzać innowacje, zmieniać świat na lepsze, snuć śmiałe plany na przyszłość. Jej atutem jest wielowymiarowe patrzenie na życie i otwartość na inne punkty widzenia. Ma wyjątkową siłę przebicia, efektywność i moc sprawczą. Musi jednak uważać, bo im większa moc, tym silniejsze pokusy na drodze.

● Po CIEMNEJ stronie osobowości:
„8” pokazuje wyjątkowo wątpliwe morale; jest specjalistą od prowokowania problemów i sama zastawia na siebie pułapki; jest samolubna, oschła, chciwa, nieszczera; tyranizuje bliskich, jątrzy, snuje intrygi.– Dlatego lepiej zejść jej z drogi, niż z nią walczyć.

□ Które z tych cech dostrzegasz u siebie?


Data publikacji: 7.02.2020Spektrum MULUC
Indywidualna praca z energiąGłówną tematyką w Fali Księżyca jest przebudzenie i zwrot ku swojej prawdziwej tożsamości, zaś problematyką – zastój uczuć, obłuda, nieszczerość.

►Wskazówki na 13 dni fali przewodnika:

● Słuchaj rad, ale kieruj się własną prawdą – 1 Księżyc.
● Bądź lojalny, ale nie naiwny – 2 Pies P.
● Nie daj się zastraszyć – 3 Małpa.
● Uważaj na cudze sugestie i manipulacje – 4 Człowiek.
● Chroń swoją wolność – 5 Wędrowiec.
● Bądź sprawiedliwym rozjemcą – 6 Mag.
● Zdystansuj się do potrzeb bliskich – 7 Orzeł.
● Przeorganizuj na nowo swoje myślenie i życie – 8 Wojownik.
● Uwolnij się od nadmiernych zobowiązań – 9 Ziemia.
● Nie chowaj głowy w piasek – 10 Zwierciadło P.
● Zrewiduj swój sposób bycia – 11 Wicher.
● Szanuj człowieka za to, że jest, a nim kim jest – 12 Słońce.
● Zaufaj przede wszystkim sobie – 13 Smok.

► W fali przewodnika zwróć uwagę na kiny z pieczęciami twojej rodziny solarnej i ustal, z którymi latami życia one się wiążą. Obserwuj, co będzie się działo w tych dniach. Dzięki temu możesz uchwycić istotne analogie, znaleźć odpowiedź na nurtujące cię dziś kwestie i je ostatecznie uzdrowić.


Data publikacji: 7.02.2020


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
   następne 8 »