Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
Spektrum AKBAL


Tematyką Fali Niebieskiej NOCY/Akbal są światy paradoksów, celem – odkrycie wrodzonych potencjałów, zaś problematyką – uleganie presji i rozpamiętywanie „co by było gdyby”...


►Wskazówki na 13 dni fali:

● Otwórz się na głos intuicji – 1 Noc.
● Nie uciekaj przed samym sobą – 2 Ziarno P.
● Wsłuchaj się w mowę ciała – 3 Wąż.
● Nigdy nie jest za późno, by przebaczyć – 4 Łącznik.
● Zakończ jałowe polemiki – 5 Ręka.
● Ćwicz samodyscyplinę – 6 Gwiazda.
● Nie kumuluj emocji – 7 Księżyc P.
● Bądź tolerancyjny, ale nie pobłażaj – 8 Pies.
● Nie ulegaj powszechnej narracji – 9 Małpa.
● Wymieć z głowy pretensje do ludzi – 10 Człowiek P.
● Jeśli nie można inaczej, postaw świat na głowie – 11 Wędrowiec.
● Bądź lojalny i uczciwy wobec siebie – 12 Mag.
● Naucz się mówić „nie” – 13 Orzeł.

Sobota, 11.01.2020

cd. w poniedziałek.Spektrum PSA
● Realistyczne podejście do życiaTutaj nadrzędnym celem jest utrzymanie równowagi emocjonalnej, zadaniem – zdystansowanie się do oczekiwań innych, problematyką – uległość, zaś wyzwaniem – przełamanie niepewności i lęku przed wyrażaniem własnych odczuć i potrzeb.

»OC/Biały PIES odznacza się wiernością i kolektywnie nacechowanym zachowaniem. Chociaż potrafi być bardzo samolubny i zazdrosny, to jednak na pierwszym planie stawia miłość płynącą prosto z serca. Często jest dużym wyzwaniem dla innych, bo zawsze „wywęszy” to, co gnije. Dla OC rodzina i przyjaciele są szczególnie ważni, ponieważ potrzebuje ich silnego emocjonalnego wsparcia. Gdy czuje się dobrze, jest chętny do pomocy, a przy tym wytrwały. Ale gdy popadnie w stres, narażony jest na niebezpieczeństwo zatracenia się w dramacie życia i postrzegania wszystkiego w czarnych barwach. Ważne jest, aby OC wyrażał emocje i uczucia, w przeciwnym razie zbyt szybko popada we frustrację. Jednak gdy działa ze szczerej potrzeby serca, zyskuje poczucie pewności, że postępuje zgodnie ze swoim przeznaczeniem.« (M.Wimmer, Majowie. Tkacze Czasu) ● Które z tych cech dostrzegasz u siebie, a które u osób z otoczenia?


Wskazówki na 13 dni

● Współczuj, ale nie bądź naiwny – 1 Pies.
● Nie daj się ponaglać – 2 Małpa.
● Nie sprzyjaj fałszywie – 3 Człowiek.
● Chroń swoją wolność – 4 Wędrowiec P.
● Nie wszystko złoto, co się świeci – 5 Mag.
● Ucz się mówić NIE nawet jeśli kochasz – 6 Orzeł.
● Zdaj się na inteligencję intuicyjną i zrzuć cudze ciężary – 7 Wojownik P.
● Zrewiduj swoje motywacje, trzymaj się mocno ziemi – 8 Ziemia.
● Odważ się być sobą – 9 Zwierciadło.
● Wnieś akcent świeżości do swojego domu – 10 Wicher.
● Przebacz tym, którzy sprawili ci zawód – 11 Słońce.
● Zadbaj o ciepłą atmosferę wokół siebie – 12 Smok.
● Mów otwarcie o swoich radościach, potrzebach i smutkach – 13 Wiatr.

Takie wyzwania będzie rzucać ci twoje środowisko, rodzina, znajomi, życie.


PRACA DOMOWA

► Także w tej fali zwróć uwagę na kiny z pieczęciami swojej rodziny solarnej i ustal, z którymi latami życia one się wiążą. Dzięki temu możesz uchwycić głębsze analogie i znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących cię kwestii. □ Szczegółowe wskazówki znajdziecie w podręczniku „Kod Inkarnacji”.

Data publikacji: 29.12.2019OC – Fala PSA
● Przypadkowe spotkaniaOkres: 29 grudnia 2019 – 10 stycznia 2020

Wraz z Falą PSA wkroczyliśmy w przestrzeń uzdrawiania relacji partnerskich, w której główną rolę odgrywają uczucia i emocje. OC pozostaje w szczególnym rezonansie z ciałem emocjonalnym, w którym diagnozuje temat miłość. Jeśli wykryje w nim kipiące energie, to wyrzuci je na powierzchnię świadomości. W takiej sytuacji przyjrzyj się im uważnie i odkryj, co wrze w twoim środku, wyprowadza cię najczęściej z równowagi, spędza sen z powiek. Ciało emocjonalne kreśli twoją ziemską tożsamość i jest polem najintensywniejszych działań w sferze uzdrowienia.

Jeżeli ciągniesz za sobą wspomnienia lub rany, bazujące na niezałatwionych problemach emocjonalnych, będziesz konfrontowany z ludźmi i sytuacjami, których ładunek będzie trawił twoje siły. Nie raz możesz mieć do czynienia z „biednymi, utyskującymi ego” lub osobami dwulicowymi – od wewnątrz samolubnymi i zawistnymi, na zewnątrz manifestującymi anielskość. Nie daj się zwieść pozorom. Zaufaj swojemu doskonałemu „psiemu instynktowi”.

Wiedz, że problemy emocjonalne rodzą się wtedy, gdy za bardzo zagmatwasz się w dramatyzm życia. Zatracając ostrość widzenia, nie zauważasz, że ze zdrowej odległości wcale nie są one tak wielkie, jak się ci wydają. Dlatego spójrz na siebie oczami domowników, partnera/partnerki, kolegów, znajomych, a potem przyjmij w pokorze wszystkie trudne lekcje i uzdrów ich przyczynę w sobie.

W tej fali mocno akcentuje się prawo pokrewieństw i duchowych powinowactw. „Nie ogranicza się ono do spokrewnionych ze sobą osób, lecz jest naturalną więzią, jaka istnieje między dwojgiem ludzi... Zbliży ich do siebie przysłowiowy „zbieg okoliczności”, praca, realizacja wspólnego projektu, działalność społeczna… Patrząc powierzchownie, możesz mieć wrażenie, że z takimi osobami nic cię nie łączy, a mimo to wzajemne przyciąganie istnieje. Wynika to stąd, że jeszcze przed pierwszym spotkaniem na płaszczyźnie materialnej wasze Dusze zobowiązały się do współpracy. Jest to proces naturalnego powinowactwa i ma niewiele wspólnego z osobistymi życzeniami czy upodobaniami. (Za Wyrocznia Majów)

Dlatego nie przekreślaj nikogo już na starcie, bo każdy, kto teraz „przypadkowo” pojawi się na twojej drodze, może być bezpośrednio powiązany z twoim osobistym wzorcem przeznaczenia.


Medycyna PSA

W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.
13-dniowe spektrum PSA

W chwilach gdy zacznie ogarniać cię zwątpienia, poczucie bezsilności i wewnętrznego wypalenia, reaguj szybko i zdecydowanie. Zrób dziesięć oddechów „usta–usta” – wdech ustami i wydech ustami. Ćwiczenie to ma moc najwyższej ochrony, dystansuje do dramatów życiowych, tonuje emocje, budzi radość życia, otwiera serce na miłość, oczyszcza płuca i skórę.

Data publikacji: 28.12.2019
Spektrum ZIEMI
● Realistyczne podejście do życiaW tym okresie nadrzędnym celem jest autentyczność, zadaniem – ukierunkowanie na wspólne dobro, problematyką – zbyt subiektywne podejście do spraw oraz naginanie faktów tak, by pasowały do twojego punktu widzenia, zaś wyzwaniem – przejęcie odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje, życie.

»To, kim jesteś, jest darem świata dla ciebie.
To, kim się staniesz, jest twoim darem dla świata« – AA.


Wskazówki na 13 dni

● Zapuść korzenie tam, gdzie jesteś – 1 Ziemia.
● Odważ się być sobą – 2 Zwierciadło.
● Weź pod lupę swoje nawyki i motywacje – 3 Wicher.
● Zamiast oczekiwać, wymagaj od siebie – 4 Słońce.
● Nie podcinaj gałęzi, na której siedzisz – 5 Smok.
● Szukaj tego, co łączy ludzi – 6 Wiatr
● Nie ulegaj presji otoczenia – 7 Noc.
● Postaw na jakość a nie ilość – 8 Ziarno.
● Szanuj ludzi i wymagaj szacunku dla siebie – 9 Wąż P.
● Przebacz tym, którzy sprawili ci zawód – 10 Łącznik.
● Spraw, aby przy tobie każdy czuł się dobrze – 11 Ręka.
● Nie daj się zbić z tropu – 12 Gwiazda.
● Ćwicz pokorę i bądź wdzięczny za to, co masz – 13 Księżyc P.

Takie wyzwania będzie rzucać ci twoje środowisko, rodzina, znajomi, życie.


PRACA DOMOWA

► Jak zawsze, także w tej fali zwróć uwagę na kiny z pieczęciami swojej rodziny solarnej i ustal, z którymi latami życia one się wiążą. Dzięki temu możesz uchwycić głębsze analogie i znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących cię kwestii. □ Szczegółowe wskazówki znajdziecie w podręczniku „Kod Inkarnacji”.

Data publikacji: 18.12.2019CABAN – Fala Czerwonej ZIEMI
● Drogowskazy do wiedzy
● Powinności ● Hologramy lękuOkres: 16 – 28 grudnia 2019

Fala ZIEMI otwiera 52-dniową przestrzeń Żółtego Zamku Oświecenia, któremu przewodzi 4 Ahau/Żółte Samoistne SŁOŃCE, wprowadzające nas w temat „miłość”, pojmowaną jako sztuka kreacji, wielowymiarowość patrzenia, współodczuwanie i szacunek dla człowieka za to, że jest, a nie kim jest. Na starcie fali zastanów się, jak dalece identyfikujesz się ze swoimi przekonaniami, wartościami, marzeniami, tradycją i jak bardzo polegasz na tym, co usłyszysz w telewizji albo przeczytasz w książkach lub internecie?

Caban odzwierciedla twórczego ducha płynącego z serca Ziemi do serc mądrych ludzi; symbolizuje „Ziemski Ogród”, dziedzictwo przodków, wspólnotę, więzi, prakorzenie, dom rodzinny, wspólne wartości, współodpowiedzialność i mądrego zarządcę. – Tam, gdzie brakuje dobrego gospodarza, szybko plenią się chwasty. □ W Popol Vuh czytamy: „Gdy Stworzenie zostało dopełnione przez powołanie do życia mądrego człowieka, Stwórca uczynił go strażnikiem ziemskiego Ogrodu, aby go pielęgnował i chronił… Aż nastąpiło załamanie i rozumni ludzie nie chcieli już go słuchać. Rozpierzchli się po świecie, nadużywali władzy, niszczyli ziemski ogród i siebie nawzajem”. Ale kiedyś znów nadejdzie czas, że ludzie się zjednoczą i przejmą odpowiedzialność za siebie i Ziemię”.

Impulsy płynące z poziomu Fali Ziemi dopingują nas do zrzucenia woalu zapomnienia, zdefiniowania na nowo priorytetów i dokonania głębokiej korekty w sferze odpowiedzialności, wzajemnych relacji, podejścia do życia. Mamy dwie możliwości do wyboru: „ścieżkę wspólnoty, pokoju, życia w prawdzie albo ścieżkę lęku, rewolucji, agresji. Kiedy pójdziemy drogą życzliwości, wprowadzimy do życia harmonię. Kiedy pójdziemy drogą lęku, to przyciągniemy dramaty, tematy spisków, rewolty, problem przetrwania” /za M.Wimmer, Majowie Tkacze Czasu. Jeśli twoim marzeniem jest życie w przyjaznej społeczności, to teraz masz możliwość zacząć ucieleśniać ją w swoim otoczeniu. A jeśli skupisz uwagę na negatywach, to zakotwiczysz się w hologramie lęku i ponurych scenariuszy życia w przyszłości.

Dlatego na koniec każdego dnia zastanów się i odpowiedz sobie, czy skorzystałeś ze wskazówek pomocników Ziemi, czy też zagłuszyło je wszechwiedzące ego.
Fala ZIEMI ustawia subtelne drogowskazy kierujące nas ku wiedzy o naszej prawdziwej naturze, pierwotnych wartościach i codziennych powinnościach względem siebie. Jak każda czerwona fala konfrontuje nas z następstwami naszych wcześniejszych indywidualnych i grupowych działań, abyśmy nauczyli się właściwie interpretować znaki-informacje. Tym, co najbardziej utrudnia ten proces jest nieodpowiedzialność, obłuda, zaklinanie rzeczywistości, nadinterpretacja cudzych słów, wyciąganie pochopnych wniosków.

Dlatego przez 13 najbliższych dni każdy nasz czyn będzie badany pod kątem wspólnego dobra. To, co szkodliwe, wróci do nas jak bumerang. To, co pozytywne, będzie naszą siłą napędową. Nie wracajmy więc do przeszłości i nie wybiegajmy zbytnio w przeszłość, lecz pozostańmy obecni w chwili teraźniejszej.

„Kto ma zmącone widzenie świata, nie wie, gdzie się zatrzymać, zapuścić korzenie, osiąść, poczuć się jak w domu. Wciąż wyolbrzymia własne potrzeby, a lekko traktuje sprawy, które dla innych są ważne. Jego pogmatwane drogi nie pozwalają mu dostrzec sytuacji innych ludzi” /heksagram 56.

W tym roku Fala ZIEMI wypełni tło świąt Bożego Narodzenia, wraz z którymi do świata zstępuje impuls pojednania i pokoju. Jako świadomy podróżnik w czasie i przestrzeni wykorzystaj ten czas na zacieśnienie więzi rodzinnych i spraw, aby w twojej obecności każdy czuł się dobrze. A jeśli jesteś z kimś w konflikcie, wyciągnij rękę na zgodę. Ludzie się zmieniają, doświadczają, mądrzeją - nigdy nie są tacy sami, jak w dniu zaistnienia konfliktu.


Medycyna ZAJĄCA

Słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”. □ Nagualem Caban jest ZAJĄC.
13-dniowe spektrum ZIEMI

W chwilach gdy zacznie ogarniać cię zwątpienia, poczucie bezsilności i wewnętrznego wypalenia, reaguj szybko i zdecydowanie. Zrób dziesięć „nos–nos”, wdech nosem i wydech nosem. Ćwiczenie to budzi realizm, poczucie własnego Ja, wyzwala siłę do zmierzenia się z przeciwnościami, łączy z mądrością przodków, przywraca więź z rodziną, wzmacnia układ kostny.
W Fali Ziemi urodził się m.in. Lech Wałęsa/3 Wicher, Jarosław Kaczyński/10 Łącznik i Donald Tusk/13 Księżyc; zostały zarejestrowane partie PiS (5 Smok) i PO (10 Łącznik) oraz związek NSZZ „Solidarność” (13 Księżyc). Warto przemyśleć ich postawy, programy i słowa pod kątem przesłań partnerów krzyża powiązań Caban.


PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za i bezinteresowne Dary Serca i wspieranie mnie w pracy nad umacnianiem wiedzy o prawach Czasu, w tym □ Beacie z Krakowa □ Grzegorzowi z Kalisza □ Sabinie z Katowic □ Alicji z Rybnika □ Elżbiecie z Łącka □ Krystynie z Gdyni □ Beacie z Kłodzka □ Renacie z Rzeszowa □ Annie z Babimostu □ Barbarze z Gdańska. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. In lak’ech. ☼


Data publikacji: 17.12.2019
SZÓSTY, rytmiczny miesiąc
● Równoważenie tempa sprawOkres: 13.12.2019 – 9.01.2020

W zodiaku indiańskim szóstemu miesiącowi patronuje JASZCZURKA, która przestrzega przed nadużywaniem władzy, żądzą dominacji, przydawaniem sobie zbyt wielkiego znaczenia i obarczaniem innych odpowiedzialnością. Może też wskazywać na rozrastające się zło i podstępne wykradanie energii.

Energią nośną miesiąca jest Biały Spektralny MAG w portalu, co oznacza, że teraz w centrum uwagi znajdzie się czystość zamiarów, lojalność i prawość każdego człowieka, która wyrasta z naturalnej uczciwości wobec siebie i innych. Jej oznaką jest gotowość do usłyszenia prawdy i odwaga do zmierzenia się z trudnymi sprawami, aby wyeliminować to, co pozostaje w dysonansie z prawdą serca.
W przestrzeni zbiorowej pod lupą Spektralnego Maga znajdą się te obszary, w których ludzie nadużywają stanowiska do czerpania jednostronnych korzyści i manifestowania wyższości nad innymi. Ton 11 obok pieczęci Maga podpowiada, że tam, gdzie zawodzą prośby, apele, perswazje, trzeba sięgnąć po radykalne sposoby - wbić „kij w mrowisko”, włożyć „palce w otwarte rany”, aby dotrzeć do jądra problematyki i ją uzdrowić.

Indywidualna praca z energią

Przez 28 dni warto obserwować siebie i swoje otoczenie przez pryzmat spolaryzowanej osobowości „szóstki” (kin narodzin nie ma tutaj znaczenia).

● Po JASNEJ stronie osobowości:
„6” wnosi do świata harmonię; wszędzie czuje się wolna, niczym nieograniczona w działaniu; sama wybiera, kiedy i z kim jej po drodze. Ma silną wolę, jest cierpliwa, nieugięta w dążeniu do celu – nawet jeśli realizacja planów miałaby potrwać lata.

● Po CIEMNEJ stronie osobowości:
„6” działa ludziom na nerwy, jest nielubiana; postrzegana jako czarna owca w rodzinie, zakała środowiska; pozostaje głucha na krytyczne uwagi, ślepo naśladuje obce autorytety albo narzuca innym swój punkt widzenia i uważa, że jest on obowiązujący dla wszystkich.


Data publikacji: 12.12.2019Spektrum ZIARNA
● Realistyczne podejście do życiaW tym okresie nadrzędnym celem jest nabranie większej wiary w siebie, zadaniem – praca nad efektywnością, problematyką – lęk przed podjęciem ryzyka, zaś wyzwaniem – wysadzanie granic niemożności.


Wskazówki na 13 dni

● Postaw na jakość a nie ilość – 1 Ziarno.
● Nie bądź samolubny – 2 Wąż
● Uwolnij się od przesadnej ostrożności – 3 Łącznik P.
● Zakończ jałowe rozmowy z samym sobą – 4 Ręka P.
● Nie bądź drobiazgowy, bo zabrniesz w ślepą ulicę – 5 Gwiazda P.
● Zrewiduj swoje motywacje – 6 Księżyc P.
● Nie obrażaj się za krytyczne uwagi – 7 Pies P.
● Działaj z większym zapałem albo nie rób nic – 8 Małpa P.
● Zdecyduj, czego właściwie chcesz – 9 Człowiek P.
● Nie umniejszaj swoich zasług – 10 Wędrowiec P.
● Uważaj na pokusy pójścia na skróty – 11 Mag P.
● Zdystansuj się do oczekiwań rodziny i znajomych – 12 Orzeł P.
● Zawalcz o siebie – nie wycofuj się tuż przed metą – 13 Wojownik.

Takie wyzwania będzie rzucać ci twoje środowisko, rodzina, znajomi, życie.


PRACA DOMOWA

► Jak zawsze, także w tej fali zwróć uwagę na kiny z pieczęciami swojej rodziny solarnej i ustal, z którymi latami życia one się wiążą. Dzięki temu możesz uchwycić głębsze analogie i znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących cię kwestii.
□ Szczegółowe wskazówki znajdziecie w podręczniku „Kod Inkarnacji”.


Data publikacji: 5.12.2019KAN – Fala ZIARNA
● Wyjście naprzeciw
● Lekarz od przypadków beznadziejnychOkres: 3 – 15 grudnia 2019

Fala ZIARNA nanosi najwięcej poprawek na planie ludzkiego przeznaczenia; jest drugą falą w Tzolkin, w której mieści się 10 dni z portalami („P”). W tym dniach jesteśmy naprowadzani na drogę do prawdziwej tożsamości, ale nikt nie jest do niczego zmuszany. Każdy jednak będzie musiał się zderzyć z kwestią zawężonych horyzontów patrzenia, własnych zaniedbań, samolubstwa, niezdecydowania. Najbliższe 13 dni to czas uzdrawiania kompleksów, odchodzenia od przesadnych zabezpieczeń, nabierania wiary we własne siły i nadrabiania zaległości.

Teraz masz optymalną sposobność wyrwania się z błędnego koła niemożności bez prowokowania kłótni i nieporozumień oraz zrobienia zdecydowanego kroku naprzód na ścieżce duchowego wzrastania. Zacznij od kontroli ulubionych argumentów i wymówek – Taki już jestem ○ Nic na to nie poradzę ○ To mnie przerasta ○ To nic nie da.... Te same mury, które gwarantują ci pozorne bezpieczeństwo, stwarzają jednocześnie bariery dla ducha postępu. Wiedz, że czynniki, których byłeś nieświadomy lub nie miałeś na nie bezpośredniego wpływu, wciąż oddziałują na twoje życie. Dlatego wyluzuj się i zaufaj mądrości przeznaczenia. Teraz karty są na nowo tasowane. Rozpoczyna się nowa gra, pojawiają się nowe szanse, nowe widoki na szczęście.

„Nadszedł czas, gdy trzeba być rezolutnym, ale nie przemądrzałym i upartym. Uważaj więc, aby nie dać się zaskoczyć. Wykaż się działaniami opartymi na przyjacielskości, dobrej woli, konsekwencji i determinacji. Pamiętaj, że determinacja nie może prowadzić do kłótni. Najpierw skup się na korekcie własnych błędów, a nie na błędach innych. Zacznij brać pod uwagę interes innych ludzi. – W tym skrywa się praprzyczyna negatywnych doznań w tej fali”. (Za I Cing, heksagram przyczynowy 44)


□ W Fali Ziarna domknie się 52-dniowe spektrum niebieskiego zamku transformacji i przemian, dlatego tutaj dokona się ostateczny bilans wyników twoich działań w Fali Węża, Fali Zwierciadła i Fali Małpy. – Albo czekają cię nagrody, albo upomnienia.


Medycyna BORSUKA

Słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”. □ Z energią KAN współpracuje BORSUK, uchodzący za lekarza od przypadków beznadziejnych.13-dniowe spektrum KAN

Jeżeli będziesz pielęgnować prawdę serca, przyczynisz się do tego,
że coraz więcej prawdy będzie docierać do twojego otoczenia.

Dlatego w chwilach gdy zacznie ogarniać cię zwątpienia, poczucie bezsilności i wewnętrznego wypalenia, reaguj szybko i zdecydowanie. Zrób dziesięć oddechów „USTA–NOS” – wdech ustami, wydech nosem. Ćwiczenie to harmonizuje splot słoneczny, wydala z organizmu to, obce i co hamuje postęp, budzi entuzjazm, lekkość, radość życia. Jeśli z twoich ust wyrwą się słowa „żółć mnie zalewa” albo pojawią się zaburzenia trawienne – będzie to znak ostrzegawczy, że zaczynasz popadać w dysharmonię.
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za bezinteresowne Dary Serca i wspieranie mnie w pracy nad umacnianiem wiedzy o prawach Czasu, w tym □ Katarzynie z Warszawy □ Teresie z Biesiekierza □ Wioletcie ze Strzyżowa □ Andrzejowi z Warszawy. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. In lak’ech. ☼


Data publikacji: 3.12.2019


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
   następne 8 »