Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
Pępek TZOLKIN


Na poziomie subtelnym pamięć miejsca pochodzenia utrzymuje się przez całą inkarnację. Nawet jeśli ktoś opuści dany kraj, to energetyczna więź nadal istnieje. To między innymi tłumaczy wielki sentyment Polonii do ojczyzny. Można iść z postępem, zmieniać poglądy, wtapiać się w inne kultury, ale nie wolno wypierać się pochodzenia, wartości, pamięci przodków ani działać na szkodę własnego narodu.
□ Ta wiedza zakodowana jest w „Sercu Tzolkin”. Majowie wierzyli, że Życie wyszło z „pępka Tzolkin”, stąd biegła galaktyczna pępowina, łącząca człowieka ze Stwórcą; tę odwieczną więź nazywali Zuvuya, co w ich języku znaczyło „znów sobie przypomnieć”. Ta wibracja powraca cyklicznie co 260 dni. ● Czy teraz zaświtało ci coś w głowie?...

.....Fala WĘŻA
● Archiwum minionych doznań ● WitalnośćOkres: 7 – 19 luty 2019:

W tym okresie będziemy zgłębiać na nowo sztukę życia i przeżycia, u podstaw której mieści się nie tylko witalność, dobra kondycja, troska o zdrowie, ale też respekt wobec życia i śmierci (także zwierząt), godności człowieka i każdej ludzkiej inności. Tu nie liczą się preferencje seksualne, ideologiczne, religijne, polityczne ani status majątkowy czy społeczny, lecz człowiek i życie samo w sobie. Wszelkie próby uprzedmiotowienia ludzi lub zwierząt są poważnym naruszeniem uniwersalnych praw, które z czasem przełożą się na zdrowie tego, kto je lekceważy. Na poziomie jednostki najbardziej szkodliwą „substancją” jest zawiść, na planie grupowym – walka o dominację; na polu światowym – terroryzm, w przestrzeni państwowej – system „pan-niewolnik.

Dopóki obieg życiodajnej energii jest swobodny, człowiek cieszy się dobrą kondycją i zdrowiem. Jednak coraz mniej jest takich ludzi. Mimo iż wielu stara się żyć w harmonii – to nagle, pozornie bez przyczyny, spada na nich niepokój, lęk, pojawiają się dolegliwości, „dziwne” zaburzenia, choroby oporne na leki. Lekarze są bezradni, wypisują receptę, pacjent wykupuje leki, farmacja kasuje zyski i za jakiś czas cykl się powtarza: lekarz–recepta–apteka… Dlaczego? – Bo nieodwracalnie wkroczyliśmy w epokę medycyny pozagenowej (epigenetyki), która uwzględnia zewnętrzny system informacji, czyli wpływ informacji środowiskowych na zdrowie, percepcję, zachowanie ludzi.

To tylko niektóre palące tematy – jest wyjątkowo dużo. Co wysunie się na plan pierwszy, pokaże życie. W tej fali mieści się aż 10 portali, dlatego przez 10 dni do świata ludzi będą napływać potężne energie naprowadzające ludzkość na właściwe (postępowe) tory ewolucji.


Medycyna SALAMANDRY

W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Zenobii z Łeby. ☼ Dobro zawsze powraca. In lak’ech.52-dniowy okres oczyszczania


Fala Człowieka domknęła 52-dniowy okres białego zamku Czasu, którego funkcją było zobligowanie ludzi do kolektywnego oczyszczania przestrzeni i stabilizowania sytuacji w sferze międzyludzkiej. W skład każdego zamku wchodzą 4 fale. Każdego dnia na Facebooku podpowiadałam zadania na dany dzień, odnosząc je do celu fali. Myślę, że dzięki temu zrozumieliście, że kin dnia nabiera głębszego sensu, jeśli postrzegamy go jako jeden z elementów 13-kinowych puzzli. W sumie było 52 takich wyzwań, po 13 dla każdej fali.

W tym miejscu spróbujcie uchwycić kolejną, subtelną współzależność:
● na poziomie fal przerabialiśmy teorię i odrabialiśmy lekcje,
● na poziomie zamku zdawaliśmy praktyczne testy,
● ostateczną ocenę naszej wiarygodności wystawiała nam żółta fala, łącząc teorię z praktyką.
● Praca domowa: odnieście to do siebie – rodziny, miejsca pracy, kręgu znajomych, Fb...

Energia nośna białego zamku motywowała ludzi do kolektywnych działań na rzecz wszystkich, przy czym nie chodziło tu tylko o podjęcie fizycznych kroków (jak dialog), ale przed wszystkim o nasz własny współudział w tym procesie na planie subtelnym i jego skutki na planie fizycznym (np. tonowanie nastrojów albo dolewanie oliwy do ognia).

Człowiek dojrzały życiowo to człowiek wiarygodny, jest on wolny wewnętrznie, nieobciążony przeszłością, tolerancyjny. Wolny człowiek potrafi wybaczyć sobie i innym. Człowiek uwolniony od przeszłości toleruje ludzkie niedoskonałości, lecz nie pobłaża. Człowiek tolerancyjny odważnie idzie naprzód, zna swoją wartość, nikt nie jest w stanie go zranić, bo stał się transparentny. Prowokatorzy nie znajdując w nim stałych punktów zaczepienia, sami usuwają się z jego drogi. Nazywam to „naturalną selekcją”.

● Człowiek wiarygodny mówi i robi to, co myśli i czuje, i przede wszystkim nie szkodzi drugiemu człowiekowi tylko dlatego, że inni postrzegają go jako „chodzące zło”. Można wyrażać krytyczne spostrzeżenia, ale nie wolno nikogo obrzucać epitetami i świadomie mu szkodzić. Ci tzw. „źli” są zazwyczaj „katalizatorami” wypełniającymi ważną, bardzo niewdzięczną misję ewolucyjną. Każdy człowiek, bez wyjątku, oprócz realizacji zadać inkarnacyjnych, ma również do wypełnienia ściśle swoją określoną ziemską misję.
Data publikacji: 7.02.2019Mądrość i siła wolnej woli…
„1+12” ● Wzorcowy potencjał faliW spektrum Fali Człowieka/Eb zakodowana jest cała mądrość ludzkości, którą każdy człowiek nosi w pamięci komórkowej. Tu praktycznie niczego się nie uczymy, lecz sobie przypominamy, wyrażając taką wolę i pokorę wobec mądrości życia.

W okresie od 25.01. do 6.02. los obliguje wszystkich ludzi do zrobienia użytku z daru wolnej woli i przejęcia odpowiedzialności za własne wybory oraz współodpowiedzialności za to, co się wokół nich dzieje. Znając reguły gry w życie, jest łatwiej przyjmować wyzwania. Niewiedzący zaś krzyczą, tupią nogami, szaleją, szukają winnych na zewnątrz. Los nie popuści, jest bardzo cierpliwy…

Na poziomie programów Czasu potencjał każdej fali jest neutralny. Dopiero kiedy zostanie przywołany do świata ludzi, polaryzuje się na dwa bieguny – potencjał mądrości światła i potencjał mądrości cienia. Tu każdy człowiek sam decyduje, ku któremu się skłania. Stąd „zacienione” spektrum fali Eb to płodna gleba dla manipulacji, socjotechniki, działań podprogowych. (Zob. post z 26.01.)

Zamieszczona grafika odzwierciedla ramowy potencjał fali Eb i wewnętrzne związki w siatce pulsarów. Pierwszy dzień fali z kinem 1 Eb nakreśla wzorcowy potencjał i wyznacza wspólny cel. Kolejne 12 kinów definiuje zadania i wyzwania na każdy z 12 dni, co pomaga nam krok po kroku przybliżać swoją świadomość do wzorcowego potencjału. Natomiast scenografię dla fali maluje życie.

Każda fala pojawia się w kalendarzu co 260 dni. Przy każdym jej powrocie mamy podobne zadania, ale za każdym razem pojawia się nowa scenografia – działamy już w innej rzeczywistości, bo w międzyczasie dokonały się zmiany. Dzięki temu praca z energią kinów Tzolkin nie jest monotematyczna.
Data publikacji: 29.01.2019
Animalistyczna osobowość społeczna
Symbol DZIKAW życiu wszystko jest informacją. Jedne wyzwalają emocje, inne radość, większość jednak przepływa niezauważona. U nas bardzo mocno zaznaczył swą obecność DZIK. Co chciał nam powiedzieć?...

► Neutralny potencjał:
DZIK wtajemnicza w magię „szlamu i błota” jako dającego się formować materiału, z którego powstało wszystko co ziemskie; jako zwierzę ofiarne wskazuje na zdolność do składania w ofierze tego co mniejsze, temu co większe, aby mogła zostać uwolniona nowa siła; reprezentuje równowagę w braniu i dawaniu. Motto: „Bóg stworzył niebo i ziemię, a nie niebo i piekło”. (Za „Siła Zwierząt”, J.Ruland).

Neutralny archetyp, przywołany do świata ludzi, polaryzuje się na dwa bieguny osobowości społecznej.

► Osobowość „Dzika” po jasnej stronie:
Człowiek szanuje to co ma, cieszy się z bogactwa różnorodności, bierze rzeczy takimi jakie są, nie wydaje pochopnych wyroków. Dba o równowagę w przyrodzie, której sam jest częścią; nie koncentruje spojrzenia na jednostronnych korzyściach, lecz na wielu, aby znaleźć złoty środek i na nim budować stabilny punkt odniesienia i siłę przetrwania. Zna prawa materii i prawa Natury, szanuje siłę świętej Ziemi. Żyje i porusza się w „tu i teraz” z otwartymi zmysłami, jest odpowiedzialnym zarządcą.

► Osobowość „Dzika” po ciemnej stronie:
Człowiek przejawia dzikość, bezduszność, interesowność; brnie w grzechach pożądania, ma nieczyste intencje, marnotrawi energię, „schodzi na psy”. □ Czy nie w takim kierunku podąża współczesna cywilizacja? Jad zmienić ten kurs?

Interpretacja:
Pojawienie się „Dzika” oznacza, że problemy należy rozwiązywać w oparciu o wiedzę i obowiązujące prawa, przy czym obie strony konfliktu muszą być gotowe do poniesienia ofiary. Choroby wirusowe niezależnie od tego, czy dotykają ludzi czy zwierzęta (obecnie ASF), zawsze wskazują na „szwankującą świadomość społeczną”, przysłowiowe „schodzenie ludzi na psy”. Są ostrzeżeniem, że zbiera się masa krytyczna i nie można bagatelizować problemu.

□ Geneza problematyki:
● W Polsce pierwszy przypadek ASF zarejestrowano w 2014 r. □ Był to sygnał, że w polu świadomości ludzi obudził się demon dzikości. ● W 2015 było już ok. 80 ognisk choroby. □ Znak, że nastąpił wysyp demonów pożądania; był to rok wyborczy. ● W 2018 było prawie 200 ognisk. □ Znak, że niezauważalnie dla oka demony mutowały; sytuacja wymknęła się spod kontroli; umysłami ludzi zawładnęły demony żądzy władzy, kontroli, dominacji, zniszczenia. ● W 2019 rozpoczął się sanitarny odstrzał dzików, polała się krew. □ Alarm: zmieńcie strategię, zanim powybijacie się nawzajem.

□ Wskazówka:
Kiedyś, zanim myśliwi wyruszyli na łowy, odprawiali święte rytuały, prosili duchy zwierząt o pozwolenie na zdobycie pożywienia dla ludu. Może warto pójść tropem starych kultur i sięgnąć po niekonwencjonalne sposoby uzdrawiania jak modlitwy, medytacje, ceremonie oczyszczające, Bolontiku lub inne...

Data publikacji: 25.01.201924 styczeń 2019 - Proroczy dzień dla ludzi i świata
Półmetek roku 2018/19Wszystko, co się dzisiaj wydarzy, będzie ważną informacją dla ludzi i świata, bo od tego, jak wystartujemy na półmetku roku, zależeć będzie, w jaki sposób dotrzemy do mety. Dziś wszystko jest oddźwiękiem – informacją zwrotną, podpowiadającą nam, co dotarło do naszej świadomości, a czego nie zauważyliśmy lub nie chcieliśmy zobaczyć. Większość ludzi ma z tym poważny problem z uwagi na niewiedzę i wyjątkową nietolerancję.

Co roku, w dniu 24 stycznia, dają o sobie znać dwa prawa Czasu: prawo rezonansu („podobne przyciąga podobne”) i prawo pokrewieństw („z kim przestajesz, tym się stajesz”). Dziś każdy, kto jest otwarty na wiedzę, kto potrafi ująć w karby małe, wszechwiedzące ego i wznieść się ponad przeciętność, ma sposobność rozpoznać poziom swojej dojrzałości i świadomości społecznej. (Ego jest niezbędnym narzędziem w procesie duchowo-mentalnego rozwoju.)

► Tak się złożyło, że dziś domyka się 13-dniowa przestrzeń Fali Wichru/Burzy.
□ Fala zaczęła się od sanitarnego odstrzału dzików, co było „biciem na alarm” – widmo strachu i śmierci zawisło nad Polską, czas zmienić strategię – wirusa nie da się zamknąć w klatce, a przemoc rodzi przemoc. □ Następnego dnia Iran zagroził Polsce odwetem za organizację szczytu nt. Bliskiego Wschodu □ zginął prezydent Gdańska, nastała chwilowa cisza a po niej wysyp emocji. ● Przestroga na przyszłość: widmo ataków terrorystycznych, jednoczyć się a nie dzielić.

► Były też pozytywne wydarzenia:
□ marsz rdzennych mieszkańców w Waszyngtonie zakończony stworzeniem kręgu jedności przed muzeum Lincolna, gdzie w 1963 r. M.L.King wygłosił słynną mowę” „Mam marzenie, że pewnego dnia naród nasz wzniesie się na wyżyny prawdziwego sensu swojej wiary i uzna za prawdę oczywistą, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi”. Dalej □ w dniu pełnego zaćmienia księżyca odbyła się światowa Medytacja Światła □ WOŚP zebrał rekordową kwotę "datków żałobnych” – odzew ludzi na apel żony zamordowanego prezydenta Gdańska □ w Panamie rozpoczęły się 34. Światowe Dni Młodzieży – kolejny strumień energii pokoju dla świata.

Jeśli ktoś nazwie ten wpis politycznym to znaczy, że czegoś kompletnie nie rozumie. Polityka, ekonomia, finanse, edukacja, psychologia, socjologia… ezoteryka, duchowość są jednakowo ważne, mają bowiem wpływ na kształtowanie osobowości społecznej. Stanowią „niepodzielną jedność w wielości bioróżnorodności”. Na świecie nie manifestuje się nic, co nie zaistniało wcześniej w wymiarze duchowym. Duchowości nie da się oddzielić od życia.

Data publikacji: 24.01.2019Ostatni dzień Fali Cimi
● Zaznaj spokojuDziś domyka się spektrum uwolnienia od doznań z przeszłości. Przez 13 dni, dzień po dniu, zgłębialiśmy tajemnice filozofii sukcesu, u podstaw której leży odpuszczenie. »Na tym poziomie świadomości przeszłość jest po prostu historią, bez emocjonalnego ładunku. Dzięki temu można skupić się na tym, co dzieje się tu i teraz i dokonać prawdziwie niezależnych wyborów. Tu wolno do woli próbować, testować, popełniać błędy i korygować swoje decyzje bez poczucia winy, bicia się w piersi, potępiania siebie.«

□ W trzynastym dniu dokonuje się odgórna selekcja w polach przeznaczenia, a życie pokazuje, jaka jest nasza wiarygodność między tym, co czujemy, myślimy i robimy.

□ Przesłanie dnia: „Obserwuj dziś swoje reakcje na ludzi i ludzi na ciebie i przyjmij w pokorze lekcje, jakich udzieli ci życie”.
Data publikacji: 11.01.2019Niedziela, 6.01.2019 –
● Dzień inwokacji zwierzęcia przeznaczeniaWedług kalendarza Tzolkin dziś jest dzień 8 Ben/Czerwonego Galaktycznego Wędrowca. W kulturze Majów dzień z tym znakiem był dniem przywołania osobistego naguala, czyli zwierzęcia przeznaczenia. Jeśli ktoś był chory albo miał poczucie utraty sił witalnych, to szaman rozpoczynał ceremonię wezwania ducha zwierzęcia, którego siła miała przywrócić człowiekowi zdrowie i kondycję. Majowie nazywali to „poszukiwaniem utraconych części duszy”.

Energia dzisiejszego dnia sprzyja nawiązaniu duchowego kontaktu ze światem Braci Mniejszych. Dlatego jeśli dręczący cię jakiś problem albo potrzebujesz wskazówki w ważnej sprawie, to dziś możesz w myślach poprosić o przybycie zwierzęcego przewodnika i czekać (czasami nawet kilka dni). Zwierzę może ci się przyśnić albo spontanicznie przyjść na myśl, kiedy będziesz pochłonięty jakąś pracą. Do inwokacji należy podejść świadomie. Możesz zapalić świecę, kadzidło, białą szałwię... Możesz też pociągnąć kartę (tylko jedną !), jeśli masz książkę „Siła Zwierząt” albo inną.

»Niezależnie od tego, jakie pokaże się ci zwierzę, nie powinieneś go odrzucać, nawet gdyby było małe, niepozorne czy niebezpieczne. Pokazuje się ono dlatego, że w konkretnej sytuacji życiowej jest dla ciebie ważne. Czasem siłę zwierzęcia uzmysłowisz sobie dopiero po dłuższym skupieniu się nad nim... Zawsze niesie ono ważne przesłanie, siłę i właściwości... Gdy przyjmiesz je z otwartym sercem i uszanujesz jego przesłanie – twoja sytuacja życiowa naprawdę się odmieni.« (J.Ruland, Siła Zwierząt, Pulsar )

□ Od siebie dodam, że kiedyś wyciągnęłam kartę z Kleszczem. W pierwszej chwili nie byłam tym zachwycona. Ale gdy przeczytałam przesłanie po raz drugi i trzeci, okazało się, że wskazówki były bezcenne.

□ Poczucie wewnętrznej siły jest najbardziej motywującym czynnikiem na ścieżce naszego przeznaczenia.Data publikacji: 5.01.2019


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
   następne 8 »