Listy
Piąty dzień Fali Wędrowca...

Nie wyciągaj pochopnych wniosków
Ludzie lubią się bać...Według Tzolkin, 21 grudnia to kin 5 Caban/Czerwona Wiodąca Ziemia – siła nawigacji i pokrewieństw, piąty dzień wtajemniczenia w Fali Wędrowca. W energii dnia przejawia się synergetyczne oddziaływanie przeznaczenia, które prowadzi ludzi do wspólnych refleksji i działań, nawet jeśli się nie znają. Przejawem tego są dziwne, pozornie nie związane ze sobą zdarzenia, nazywane zbiegiem okoliczności lub przypadkiem. Stanowią one znak, że teraz nadarza się sposobność. Zdarzenie synchroniczne rejestrujesz jako odczucie-doznanie, olśnienie, wow-przeżycie – nagle coś wiesz…w sobie, ale nie wiesz skąd i dlaczego. Podążaj za tym odczuciem, ale nie wyciągaj pochopnych wniosków.

Znak Caban/Ziemia nazywany jest heroldem w wyższych wymiarach Światła. Tylko nieliczni potrafią wnieść świadomość do tych częstotliwości. Wszystko, co leży poniżej, ukazuje mylące obrazy, pochodzące ze świata iluzji i fantazji. Odróżnienie omamów od wyższych rzeczywistości jest niezmiernie trudne. Omamy wyglądają bardzo realnie, są wyjątkowo kuszące dla ego, zaś ludzka wyobraźnia jest nieograniczona w projekcjach. To właśnie stąd pochodzą tak liczne obecnie katastroficzne wizje na rok 2019. – Ludzie lubią się bać, gonić za sensacją, a „licho nie śpi”. Skoro jest popyt – jest podaż. Nie daj się złapać w te sidła. Strach, emocje to życiodajne paliwo dla egzekutorów Ducha Materializmu, jest ich bardzo wielu wśród nas.

□ Dodam, że według rachuby Tzolkin gregoriański rok 2019 znajdzie się pod wpływem energii 3 Lamat/ Żółtej Elektrycznej Gwiazdy na Fali Łącznika – będzie więc bardzo „elektrycznie”, ale nie katastroficznie. Owszem, powieje grozą, bo Fala Łącznika zawsze wnosi siłę „śmierci” oznaczającą moc transformacji, zapowiada uśmiercanie lęków egzystencjalnych, pamiętliwości, wszystkiego, co się przeżyło .., „walkę na śmierć i życie”. □ Przesłanie Caban na dziś: – „Nie trzymaj się rzeczy minionych i nie lękaj się rzeczy przyszłych”.

□ 13-dniowa fala to minimalny czas na pobudzenie zmian w polu świadomości i życiu. Pierwszy dzień fali nakreśla główny cel (obecnie jest nim Wolność); dni od 5 do 9 to czas czynnych działań ludzi i interakcji.Data publikacji: 21.12.2018