Listy
Samoograniczenia...

BEN, Fala Czerwonego WĘDROWCA
● Smak WOLNOŚCI
● Dorosłość17 – 29 grudnia 2018

Wkroczyliśmy w 13-dniowe spektrum Wędrowca. Tutaj wszystko kręci się wokół tematyki wolności, dorosłości, odpowiedzialności i niewykorzystanych możliwości i szans życiowych. Teraz do pola świadomości ludzi napływają silne bodźce do zrobienia zdecydowanego kroku w dorosłość i wyruszenia w podróż ku wewnętrznej wolności. Takiej wyprawy nie zaoferuje nam żadne biuro turystyczne na świecie.

Wielu pośród nas jest już na tej drodze, ale większość wciąż się ociąga. Nie chce wyprawić się w świat dorosłych, woli uciekać się do dziecinnych sztuczek i błazeńskich praktyk, by sztucznie przedłużać beztroskie „dzieciństwo i młodość”. I tak, niezauważalnie dla oka osoby te zaczynają dryfować w kierunku nieodpowiedzialności, pokrętnych kombinacji, ułudy, dziwactw. Coraz bardziej przypominają zwiędły kwiat, który choć wypuścił pąki, nie zdążył rozkwitnąć pięknym kwieciem.


Współpraca ze świadomością Ben odgrywa kluczową rolę w procesie uwalniania się od wszelkiego rodzaju ograniczeń, wyobrażeń, fałszywych oczekiwań, obcych autorytetów, narzuconych zasad, tradycji, ideologii, dogmatów religijnych. Dotychczasowe inkarnacje uczyniły ludzi mistrzami samoograniczeń i niewolnikami cudzych prawd. Jednak dojrzała świadomość nie uznaje żadnych murów, szczególnie tych – wzniesionych przez obce ego.

□ Impulsy płynące z tego poziomu dopingują cię, abyś bez lęku szedł po linie wolności na spotkanie ze swoim przeznaczeniem. Dzięki temu poznasz prawdziwy smak wolności i odkryjesz głębszy sens swojej egzystencji.


Medycyna ZŁOTEJ RYBKI

Przez 13 dni posłańcem światów duchowych do świata ludzi jest ZŁOTA RYBKA, patronka bogactwo i świetlistej siły.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Agnieszce z Zielonej Góry □ Wandzie z Wielunia ☼ Dobro zawsze powraca. In lak’ech.


Data publikacji: 18.12.2018