Listy
Metamorfoza…

Świadomość AHAU – Fala SŁOŃCA
● Wewnętrzne przemiany
● Świadomość celu4 – 16 grudnia 2018

Jest to najbardziej uświadamiający okres w duchowej edukacji człowieka, ale jednocześnie najmniej „lubiany” przez niepokorne, operatywne ego. Wszystko, czego będziemy teraz doświadczać, będzie miało związek z rozbłyskiem nowej świadomości i procesem rozświetlania cieni oraz dostrajaniem indywidualnej świadomości do wyżej wibrujących poziomów, gdzie solarnym logo jest Inteligencja Alfa i Omega, uniwersalna Prawda i Miłość pojmowana jako sztuka kreacji pozbawiona uwarunkowań „tak-ale”, „albo-albo” i „kochania za coś”. Być może zabrzmiało to nazbyt patetycznie albo też zbyt naiwnie. Musimy zacząć oswajać się z tymi pojęciami i przywoływać je do przestrzeni, aby zyskały trwały zapis w polu świadomości zbiorowej.

Przekładając to na język codzienności, najbliższe 13 dni to dogodny czas na poszerzenie horyzontów myślenia, rozświetlanie cieni i otwarcie się na wewnętrzne przemiany. Jednak przemiany nie oznaczają, że wszystko będzie układać się po naszej myśli. Teraz będziemy mierzyć się z problematyką przebaczenia, bezinteresowności, szacunku dla człowieka za to, że jest, a nie kim jest, oraz z prawem wymiany, które oznacza swobodną cyrkulację energii w nieustannym cyklu dawania i przyjmowania. W centrum rezonansów Ahau ujawnia się faktyczny poziom dojrzałości człowieka, ale nie według skali i norm stworzonych przez ludzi, lecz według kodeksów etycznych i uniwersalnych praw Czasu.

□ Dokładnie w spektrum świadomości 1 AHAU – tzolkinowskiego SŁOŃCA rozpoczęło działalność Wydawnictwa PULSAR (2001 r.). Tu ukazały się moje pierwsze książki – „Przewodnik” i „Klucz do kalendarza” – na temat Tzolkin, kinu narodzin i praw Czasu. Wiedza ta była w Polsce zupełnie nieznana, dlatego początki nie były łatwe. Ale udało się. Wiedza i Prawda przebiły się do świadomości ludzi. Polscy Czytelnicy byli i wciąż są otwarci na nową wiedzę i chłonni wiedzy, dociekliwy. Dlatego jest to nasz wspólny sukces.


Medycyna MOTYLA

W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Alicji z Krakowa □ Andrzejowi z Warszawy □ Beacie z Kłodzka □ Krystynie z Rumi □ Sabinie z Katowic □ Katarzynie z Warszawy □ Annie z Babimostu □ Halinie z Wołczyna □ Elżbiecie ze Szczecina □ Teresie z Biesiekierza oraz Wioletcie ze Strzyżowa i Józefowi z Krakowa. Darowizny zasilają pulę na sfinansowanie aktualnej edycji kalendarza ściennego. ☼ Dobro zawsze powraca. In lak’ech.


Data publikacji: 4.12.2018