Listy
Czas aktywności...

PIĄTY miesiąc PAWIA – Ukierunkowanie na cel


Okres 15 listopada – 12 grudnia 2018

W piątym miesiącu przystąpiliśmy do realizacji tegorocznych zadań. Jest to czas wyboru kierunku do celu, ale też czas oporu sił przeciwnych. Dlatego zalecany jest dystans do „wielkich słów” i nie wyciąganie przedwczesnych wniosków.

Przypominam, że energią nośną roku 2018/2019 jest 13 Muluc/Kosmiczny Księżyc (siła przebudzenia, prawdziwa tożsamość, odgórne zmiany), przyporządkowany do Fali Ziemi/Caban (wspólnota, kooperacja). To oznacza, że tegorocznym zadaniem ludzi, przywódców i narodów jest usuwanie barier na drodze przebudzenia ducha wspólnoty i podjęcie uczciwej współpracy dla wspólnego dobra, bez wyrzekania się swojej tożsamości, wartości, tradycji.

W opozycji do tego kosmicznego przesłania są koncepcje Europy przedstawione kilka dni temu przez przywódców Niemiec i Francji. Oczekują oni, by państwa narodowe zrzekły się swojej suwerenności, w tym polityki zagranicznej, imigracyjnej i rozwojowej, na rzecz jednego europejskiego superpaństwa.
Dekady temu inną wizję przyszłości miał gen. de Gaulle, mówiąc o „Europie małych Ojczyzn” – jako wspólnocie europejskiej, umacniającej powiązania gospodarcze przy zachowaniu odrębności i poszanowaniu suwerenności zjednoczonych krajów.

Indywidualna praca z energią miesiąca:

Spójrz na siebie, ludzi z otoczenia, przestrzeni publicznej przez pryzmat cech liczby 5.

● Po JASNEJ stronie osobowości „piątka”
to człowiek czynu, wie czego chce, jest zdolny coś poruszyć, przełamać stereotypy, odkryć drogi wyjścia z impasu, zjednoczyć wokół siebie ludzi, porwać za sobą tłumy.

● Po CIEMNEJ stronie osobowości „piątka”
to napuszone ego, pozer, zaklinacz rzeczywistości, fałszywy kaznodzieja, gubi się w poglądach, brnie w ślepy zaułek, nadużywa pozycji, prowadzi ludzi na manowce, jest nieodpowiedzialny, zadufany w sobie.
Data publikacji: 26.11.2018