Listy
11 Listopada...

100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI
● Synergetyczne oddziaływanie przeznaczeniaW niedzielę, 11 listopada o godz. 15.00, w Warszawie odbędzie się legalny Marsz Niepodległości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wcześniejsza decyzja prezydent stolicy o zakazie Marszu, skonsultowana z jej następcą, została uchylona przez sąd. Nie udał się podstępny plan zagłuszenia rangi 100-lecia, poróżnienia środowisk, wywołania burd na ulicach, odebrania ludziom radości świętowania razem. Buta pani HGW, jej egocentryzm, brak szacunku dla ludzi zostały utemperowane. HGW musi pojąć, że jest włodarzem miasta, a nie prezydentem kraju.

Jednak w każdym negatywnym aspekcie jest przynajmniej jeden pozytywny akcent. Próba zakazu manifestacji zmusiła prezydenta AD do zorganizowania Marszu o randze państwowej. Powinien to zrobić dużo wcześniej, a nie „pod przymusem”. Marsz będzie zabezpieczać policja i żandarmeria wojskowa. Z mocy prawa w czasie uroczystości z udziałem głowy państwa nie mogą odbywać się żadne kontrmanifestacje.

□ Tak więc prztyczka od losu dostała nie tylko pani prezydent, ale i pan prezydent. Co więcej, prezydent AD musiał usiąść do rozmów z narodowcami, których wcześniej wykluczył, do czego nie miał prawa. Prezydent ma obowiązek reprezentować wszystkie środowiska i respektować wszystkich jednakowo. To znak-ostrzeżenie dla AD, że dość hipokryzji, lansowania siebie, barwnych mów o patriotyzmie i jedności, czas zacząć budować tę jedność.

● Na koniec o energii dnia w skrócie:
w niedzielę kinem dnia jest 4 Caban – Czerwona Samoistna Ziemia, czwarty dzień Fali Białego Maga. Piękniejszej energii na 100-lecie nie można by sobie wymarzyć. Mag pokazał, że w jego spektrum nie ma rzeczy niemożliwych ani miejsca na deptanie uniwersalnych kodeksów etycznych, zaś Samoistna Ziemia to znak z przyszłości do teraźniejszości; impuls kooperacji dla dobra ogółu, symbol rodziny, narodu, kraju oraz mentalny drogowskaz do odbudowy więzi i przebudzenia ducha wspólnoty. Tu akcentuje się synergetyczne oddziaływanie przeznaczenia.

Data publikacji: 10.11.2018