Listy
Dokąd to prowadzi...

Edukacja czy PROGRAMOWANIE przez oswajanie?
„Tęczowy piątek” w polskich szkołachW sytuacji kiedy Węgrzy ustawowo zlikwidowali studia gender na uniwersytetach, uznając to za ideologię a nie dziedzinę nauki, a prezydent USA domaga się usunięcia słowa „gender” z terminologii ONZ i zastąpienia go do słowem „kobieta” – w polskich szkołach dopuszcza się bezrefleksyjną propagandę w tym zakresie. Edukacją dzieci i młodzieży w temacie seksualności powinni zajmować się nauczyciele – za to przecież dostają pensje, a nie jacyś lobbyści opłacani przez światowy związek LGBTQI+. Akcje typu „Tęczowy piątek” mogą być przeprowadzane tylko za zgodą kuratora i po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców. Natomiast nakłanianie np. 7-letnich chłopców do zakładania spódniczek w takich dniach powinno być z urzędu zabronione!

W Polsce wytwarza się taką atmosferę, jakby istniało coś takiego jak homofobia. Jeśli ktoś uwłacza godności drugiego człowieka za jego preferencje seksualne, to od tego jest prawo, by to karać. Dziś usiłuje się natrętnie zindoktrynować ludzi młodych. Indoktrynacja dzieci i młodzieży w sferze gender to świadomy, systematyczny proces wpajania homoideologii, czyli podprogowe jej programowanie przez oswajanie za pośrednictwem placówek oświatowych i mediów. Ci, którzy szerzą tę propagandę, stają się bohaterami i męczennikami, a ci, którzy przeciwstawiają się homorewolucji, są nazywani homofobami, fanatykami, ciemnym ludem. Kłamstwo powtórzone naście czy setki razy staje się w końcu powszechną prawdą.

► Co znaczy skrót LGBTQI+, który ewoluuje w niebywałym tempie?
□ Pierwotnie odnosił się on do lesbijek i gejów (LGB).
□ Potem dołączyły osoby biseksualne, transseksualne i transgenderyczne (LGBT), czyli mniejszości o odmiennej orientacji seksualnej kolejny wariant z literą Q, pochodzącą od terminu queer, który oznacza osoby nieheteroseksualne lub niepewne swojej orientacji seksualnej lub jej poszukujące (LGBTQ).
□ Potem dodano literą I od słowa interseksualizm, dot.np. obojnactwa (LGBTQI, a teraz rozszerza się o literę F, oznaczającą przyjaciół takich osób (LGBTQIF) albo literę A dla sprzymierzeńców w walce z homofobią (LGBTQIA).
□ Ale istnieje już kolejny światowy trend włączania nowych grup, co wyraża znak +, stąd LGBTQ+. 10.2018

► Jeśli te tendencje nie zostaną w porę zatrzymane, na końcu tego łańcucha może znaleźć się już tylko pedofilia i wszystkie inne dewiacje.

□ Do problematyki seksualności i karmicznej praprzyczyny homoseksualizmu nawiązywały nasze publikacje sprzed lat, m.in. „Kompendium”, „Czas i przeznaczenie” J.Kossnera, „Przeszłość i przyszłość w teraźniejszości” H.Kotwickiej. To gwoli informacji zanim ktoś posądzi mnie o homofobię.


Data publikacji: 26.10.2018