Listy
Świadomość planetarna...

Ranking Fundacji Bertelsmanna
Ile jest demokracji w demokracji?Na to pytanie każdy niech sam odpowie, bo opublikowany niedawno ranking Fundacji Bertelsmanna jest mocno wątpliwy i nie z uwagi na niskie notowania dla Polski, ale na wiarygodność badającego.

Niemiecki koncern medialny Bertelsmann został zbudowany na kłamstwie; przez 50 lat utrzymywał, że był ofiarą nazistowskich represji. Prawda wyszła na jaw, kiedy komisja historyków opublikowała druzgocący dla Bertelsmanna raport. Okazało się, że dom wydawniczy Bertelsmann współpracował z hitlerowskim reżimem, sponsorował SS, drukował literaturę szowinistyczną i materiały dla NSDAP i III Rzeszy, i na tym zbił gigantyczny kapitał. □ Pomyśleć, że ktoś taki śmie oceniać poziom demokracji, praworządności, wolności, przestrzegania praw człowieka szczególnie w naszym kraju.

Dziś, według Fundacji Bertelsmanna najbardziej demokratycznymi krajami na świecie są Francja, Finlandia, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Niemcy, Nowa Zelandia. W grupie 41 państw Polskę sklasyfikowano na 37 miejscu. W porównaniu do badania z 2014 jest to spadek o 29 miejsc.

Najbardziej bulwersujący jest jednak fakt, że polski rząd milczy. W sytuacjach, kiedy rozmyślnie szkodzi się Polsce, premier rządu lub prezydent powinien niezwłocznie zwoływać konferencję prasową i w mocnych słowach wyrażać polskie stanowisko. Natychmiastowych reakcji brakuje też wobec wszystkich oszczerstw rozpowszechnianych poza granicami kraju, jak te w Lipsku. Polski dziennikarz podczas wygłaszania laudacji na cześć tegorocznego polskiego laureata Lipskiej Nagrody, „obrońcy wolności mediów i demokracji w Polsce”, bezwstydnie łgał, mówiąc o reżimie policji i wojska zajmujących się prześladowaniem opozycji, groźbie 3 lat więzienia za głośne skandowania nazwiska Wałęsa czy karaniu za rozwieszanie banerów z napisem „Konstytucja”. Taka informacja poszła w świat. □ Pytanie: gdzie jest ten nasz „patriotyczny, propolski” rząd?...

□ Dlaczego w ostatnim czasie dotykamy tylu kontrowersyjnych tematów. Odpowiedź jest prosta: Fala Orła jest jedyną falą w Tzolkin, która bez retuszu i makijażu odzwierciedla dominującą świadomość narodów i siłę samostanowienia; jej funkcją jest rozszerzać horyzonty myślenia, przenikać iluzje, omamy, wskazywać źródła podziałów, fanatycznych zachowań, dewiacji itp. □ Nieważne, czy się z tym zgadzasz, ważne, że usłyszałeś

Demokracja
to najgorszy system rządzenia
ale póki co lepszego nie znaleziono
– Winston Churchill


Data publikacji: 12.10.2018