Listy
Ten, kto wie...

MEN – Fala ORŁA
● Samostanowienie ● Runa JERA30 września – 12 października 2018

W tym okresie w polu świadomości zbiorowej uaktywnia się częstotliwość MEN/Niebieskiego Orła. W języku jukatańskim MEN znaczy „ta mądra”, „ten – kto wie”; symbolizuje duchowego wojownika, którego serce jest czyste jak serce słońca, siłę wizji, świadomość celu, służbę dla ludzi, moc samostanowienia.

Teraz w świadomości ludzi z jednej strony budzą się na nowo wzniosłe pasje, namiętności, pragnienie wybicia się ponad przeciętność, a z drugiej – potęguje się syndrom samarytanki/samarytanina lub domowego tyrana, zatracanie się dla bliskich albo samolubne oczekiwanie od życia tego, co najlepsze, bez oglądania się na innych.

Życie to nie bajka, lecz spolaryzowana realność, pełna wzlotów, upadków, pułapek, omamów, niewiadomych. Każdy z nas ma tutaj dogodne warunki do rozpostarcia skrzydeł, poszybowania świadomością wyżej, ogarnięcia większej panoramy i zrobienia znaczącego „przeskoku w samoświadomości”. Problem w tym, że masa napływających informacji „wymusza” podświadomą kalkulację ryzyka i zazwyczaj odbywa się to kosztem intuicyjnych potencjałów i przerywa bezpośrednie połączenie z nadświadomością. W tym tkwi największa pułapka mentalna. Wystarczy chwila zapomnienia, silna sugestia, groźba czy grubiańska prowokacja i „orzeł” zaczyna pikować w dół, tracąc ogląd sytuacji. Zdany wyłącznie na racjonalną analizę faktów i swoje przyziemne doświadczenia staje się skłonny do podejmowania błędnych decyzji.

Dlatego teraz niemałym wyzwaniem jest zachowanie przytomnej świadomości, panowanie nad burzliwymi emocjami, nauczenie się odróżniania prawdziwego celu od złudzeń, fantazji, zbożnych życzeń i pustych obietnic. Konieczność utrzymania wysokiej koncentracji, ciągłej czujności i podzielnej uwagi konsumuje dużo energii witalnej, dlatego ważne jest, aby uzupełniać jej zapas na bieżąco. Najprostszym sposobem są ćwiczenia oddechowe „nos–usta” – powietrze wdychać nosem, wydychać ustami, wykonać 5-10 oddechów. Ćwiczenie to eliminuje napięcie mięśni, relaksuje umysł, oczyszcza aurę z archetypów astralnych, przywraca uczuciowość, budzi sensytywność.

Z mentalnością człowieka-Orła zsynchronizowana jest runa JERA – stąd płyną niemniej cenne nauki dla ludzi. □ Tzolkin jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich filozofii i mądrości starych kultur.
Data publikacji: 30.09.2018