Listy
Fala Wiatru...

Siła SŁOWA

13-dniowe spektrum Białego WIATRU ukazuje nam panoramę tego, co nas najbardziej ogranicza w kontaktach z ludźmi, jak również testuje naszą wiarygodność i współbrzmienie między tym, co myślimy i czujemy, a tym, co mówimy i robimy. Tu liczy się takt, otwartość, szczera rozmowa.
Data publikacji: 19.08.2018