Listy
Strategia niezależności…

CIB – Fala WOJOWNIKA
● To, z czym nie chcemy się zmierzyć22 sierpnia – 3 września 2018

Energia Wojownika przy każdym powrocie pobudza rozbłysk INTELIGENCJI twórczej, na którą składa się intuicyjne i rozumowe postrzeganie. Dlatego każda jednostronność staje się tu poważnym problemem i w każdej chwili może doprowadzić do niespodziewanych eksplozji. „Wadliwy” rozwój inteligencji twórczej prowadzi do nadużyć, przeciążenia umysłu, powstawania luk w sferze racjonalnego rozpoznania. Przejawem tego jest zaślepienie, arogancja intelektualna lub iluzoryczna poprawność duchowa, która przynosi więcej strat niż korzyści.

W ciągu 13 dni fali każdy z nas zyskuje szansę uwolnienia się od łaski i niełaski innych i obrania nowej strategii na życie. Należy uważnie kontrolować swoje myśli, które są niczym sprężyna w zegarku – nakręcone nadają impet działaniu. Nasze ponure myśli powodują, że w życiu brakuje nam sensu, wszystko jest monotonne, nudne, dołujące. Jeśli chcesz się z nimi uporać, musisz zastanowić się, skąd one pochodzą. – Czy nie z twoich nadmiernych aspiracji, pychy, zawiści, goryczy albo kompleksów?...

»To, z czym nie chcesz się zmierzyć,
spotyka cię jako twoje przeznaczenie« – C.G.Jung.

Teraz każdy dzień będzie wystawiać na próbę twoją wiarę we własne siły, którą masz albo której ci brak. Możesz popaść w sytuacje, w których będziesz rozpaczliwie oczekiwać pomocy z zewnątrz, podczas gdy twoja wewnętrzna wiedza – nazywana „boską naturą” – będzie kierować cię dokładnie tam, gdzie straciłeś z oczu swój cel. Odważ się pójść za tym impulsem.


Pomocne wskazówki wg Księgi Przemian
/Za Pu R’Tsy Yang, I Cing

● Sytuacja na starcie fali: »Teraz możesz działać w pełnej zgodzie ze swoją wewnętrzną naturą. Jeżeli tak będziesz postępować, skupiając się na tym, co jest pożyteczne – nadejdzie powodzenie. Z drugiej strony, jeżeli twoje nalegania znajdą się w konflikcie z twoimi prawdziwymi potrzebami, rezultaty będą niefortunne« (heksagram 25).

● Interakcje: »Teraz jest czas, w którym trzeba być aktywnym, a jednocześnie zdolnym przystosować się do gwałtownie zmieniających się okoliczności.« (h. 46).

● Ukryty motyw wyzwań: »Szybko nie znaczy dobrze. Pośpieszne działania są niewskazane, a zwłaszcza wysiłki wpływania na innych i skłaniania ich do przyjęcia twojego punktu widzenia. Pozwól sprawom rozwijać się powoli i zgodnie z ich naturą. Nie podejmuj prób, aby przyspieszyć wydarzenia« (h. 53)..


Medycyna SOWY

Duchowym pomocnikiem WOJOWNIKA jest SOWA.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym m.in. □ Eugenii z Warszawy. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Proszę o ew. podawanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury.


Data publikacji: 21.08.2018