Listy
Związki i przyjaźnie…

OC – Fala PSA
● Prawo powinowactw
● Symbolika zaćmienia księżyca27 lipca – 8 sierpnia 2018

Fala Białego PSA rozpoczęła się w wyjątkowym dniu, na który przygotowywały się wszystkie obserwatoria na świecie. Byliśmy świadkami trzech zjawisk, które wcześniej widziała ludność średniowiecza: „krwawy” księżyc – długie, całkowite zaćmienie księżyca, planeta Mars najbliżej Ziemi, spadające meteoryty. Wymowa tych zjawisk jest bardzo spójna z energią nośną roku 13 Księżyca i fali PSA. Zaćmienie symbolizowało dziejowe zamroczenie świadomości ludzkości, ale ten czas się skończył i słońce nowej epoki rozświetla już wszystko, co beztrosko skrywało się w cieniu.

Skoro zaćmienie przypadło w pierwszym dniu fali Psa, to znak, że proces przebudzenia zaczął się od prześwietlania związków dwuosobowych oraz sfery uczuć i emocji w partnerstwie. Kosmiczny skaner wyłapie każdą dwulicowość, nieczystą intencję, zdradę, fałszywą przyjaźń itp.

W spektrum związków bardzo mocno zaakcentuje się także prawo powinowactw. Prawo to bazuje na przyciąganiu się pokrewnych dusz, wibracji i treści. Nie ogranicza się ono do spokrewnionych ze sobą osób, lecz jest naturalną więzią, jaka istnieje między dwojgiem osób – towarzyszami losu, partnerami biznesowymi, kolegami, jak również „przypadkowo” spotkanymi osobami. „Tacy partnerzy będą przyciągnięci do siebie przez tę samą siłę, dzięki której magnes przyciąga żelazo. Zbliży ich do siebie praca, wspólna działalność czy nowe projekty. Patrząc powierzchownie, można niekiedy odnieść wrażenie, że z takimi osobami mamy niewiele wspólnego, a mimo to podświadome przyciąganie istnieje. Wynika ono z porozumienia dusz, które zobowiązały się do współpracy na płaszczyźnie fizycznej. Proces ten ma niewiele wspólnego z osobistymi życzeniami czy indywidualnymi upodobaniami”. (Za „Wyrocznia Majów”/Oc).

Każdy związek ma sens i ma też szansę przetrwać, ale nie musi przetrwać, jeśli pragnie tego tylko jedna strona, a druga wciąż nie jest gotowa. Wtedy należy go uczciwie zakończyć, rozstać się bez żalu, nie pozostawiając niedomówień. Na szczególną próbę wystawiona zostanie też przyjaźń – ta na dobre i na złe. Takiej więzi nie zburzy zły nastrój, zbyt emocjonalne słowo, różnica zdań, osobisty problem czy długa rozłąka. To, co może ją zniweczyć, to zdrada duchowa. Ale będzie to znak, że nie była to więź, tylko chwilowe zauroczenie albo skrywany interes.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym m.in. □ Andrzejowi z warszawy □ Elżbiecie z Łącka □ Barbarze z Piły. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Proszę o ew. podawanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury.


Data publikacji: 30.07.2018