Listy
„Małpia” społeczność...

CHUEN – Fala MAŁPY
● Platforma Mędrców i Głupców18 – 30 czerwca 2018

W świecie Majów znak CHUEN/Niebieska Małpa wyrażał twórczą doskonałość, był poświęcony mistrzom sztuk wszelakich i opiekunom Świętego Kalendarza, ale symbolizował też inteligentnego oszusta, krętacza i głupca.

Z tego poziomu wychodzą silne impulsy do przekształcania zawiłości w błogosławieństwo prostoty i demaskowania knowań małych ego. Jest to czas obalania mitów bohaterów, nieomylności „fałszywych mistrzów i trybunów”, jak również wyolbrzymionej mocy „czarnej magii”, będącej niczym innym jak energią lęku i zastraszenia. „Magia” ma siłę działania na tych, którzy w nią wierzą.

Istnieją dwa rodzaje głupców – tacy, których łatwo zastraszyć i przestają działać,
i tacy, którzy sądzą, że zdołają czegoś dokonać, gdy zastraszą innych – P.Coelho.


W tym spektrum świadomości zawsze wyłania się wiele niejasności, jak również wynaturzanie potencjału duchowego w kierunku niedozwolonych praktyk i przeciwstawiania się uniwersalnym prawom To potęguje poczucie osaczenia, uwięzienia w pułapce życia, postrzegania świata w sposób irracjonalny. Wtedy trudno jest poczuć grunt pod nogami, znaleźć stały punkt zaczepienia. Ustawiczne naginanie prawdy i ciągłe igranie z ogniem sprawiają, że ich życie staje się tak zwariowane, że w końcu przestaje się brać je na serio. Ten stan utrzymuje się dopóty, dopóki nie weźmiemy pod lupę swojego zbłądzenia, naiwności, niefrasobliwości albo chęci „posiadania” czegoś, czego inni nie mają.

Teraz jest korzystny czas na uwolnienie się od kompleksów, cudzych projekcji i humorów i bez lęku spojrzenia w przyszłość. Wtedy zaczną napływać genialne rozwiązania. Tam, gdzie zamkną się jedne drzwi, otworzą się drugie – w zupełnie nowe przestrzenie. Za tymi drzwiami wkroczymy w świat „małpiej społeczności”, którą cechują silnie rozwinięte więzi społeczne i socjalne zachowanie. W tak pojmowanym społeczeństwie zawsze istnieją optymalne rozwiązania najbardziej zawiłych sytuacji – także tych, które starej świadomości wydawały się bez wyjścia.

Medycyna MAŁPY

Przez 13 dni posłańcem poziomów duchowych do świata ludzi jest MAŁPA.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Barbarze z Piły □ Annie ze Zduńskiej Woli □ Barbarze z Gdańska □ Janinie z Monachium □ Kamilowi z Grodziska Maz. □ Katarzynie z Warszawy □ Barbarze z Gliwic □ Halinie z Wołczyna □ Agnieszce z Zielonej Góry □ Luizie z Poznania □ Jarosławie z Łubianej. ☼ Wasze Darowizny wspierają edycję kalendarza i okolicznościowej broszury. ☼ Pula na dzień 18.06. wynosi 190,00 PLN ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Proszę o podawanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury.


Data publikacji: 18.06.2018