Listy
Witalność…

Fala WĘŻA
● Sztuka przetrwania ● Medycyna przyszłości23 maja – 4 czerwca 2018

W częstotliwościach świadomości Czerwonego WĘŻA zapisana jest wzorcowa kopia ewolucyjnego planu uzdrowienia, opartego na prawie przyczyny i skutku oraz szacunku dla bioróżnorodności życia. Dlatego teraz wszystko kręci się wokół sztuki życia i sztuki przetrwania, prokreacji, witalności, godnych warunków życia i umierania, troski o zdrowie i holistycznego uzdrowienia.

Przez 13 dni platformą działań jest życie w całej swojej rozpiętości blasków i cieni. Wszystko jest informacją, a nieomylnym kompasem nasze ciało. Dlatego uczmy się jego mowy, a stosunkowo szybko zaczniemy instynktownie wyczuwać, gdzie zaognia się sytuacja i w porę jej przeciwdziałać. Dziś, człowiek coraz częściej jest traktowany jak „maszyna” do podtrzymywania ciągłości gatunku i do pracy. Dobra „maszyna” to ta, która nie myśli, posłusznie wykonuje polecenia, jest wiecznie sprawna.

»Zdrowe społeczeństwo to społeczeństwo świadome.«

Badania naukowe potwierdziły, że o chorobach nie decydują wyłącznie geny i chemia, ale też informacje docierające z zewnątrz, zaś w procesie zdrowienia 30-procentowy udział ma efekt placebo (jego przeciwieństwo to nocebo). Okazało się, że serce jako pierwsze rejestruje impulsy zewnętrzne, a następnie przez krew błyskawicznie transportuje je do mózgu. Nauka potwierdziła odwieczną prawdę, że droga do harmonii i uzdrowienia rozpoczyna się w sercu, a energia serca – miłość – nie jest iluzją, lecz komponentem medycyny przyszłości.

Każda komórka, każdy organ wytwarza pole elektromagnetyczne, ale największe pole ma SERCE. To ono nadaje rytm i stymuluje cały organizm. Jeśli potrafisz cieszyć się życiem, wypełnia cię radość, wdzięczność, życzliwość, a twoje serce pracuje harmonijnie i takie też informacje przesyła do reszty ciała. Natomiast kiedy czujesz lęk, gniew, żal, pielęgnujesz urazy, żywisz nienawiść do ludzi, wtedy twoje serce popada w dysharmonię i wprowadza stresujące informacje do komórek. Jeżeli ten stan utrzymuje się zbyt długo, organizm wypada z równowagi, pojawiają się symptomy chorobowe. W takiej sytuacji należy czym prędzej zadbać o wprowadzenie „dobrej informacji”.

Na proces zdrowienia mają wpływ trzy komponenty w równych proporcjach:
●genetyka+chemia●informacje z zewnątrz●placebo. Wszystkie trzy komponenty uwzględnia medycyna holistyczna (gr. holos – całość), która leczy człowieka, a nie jego choroby.

»Twoja siła witalna jest siłą czynu, wewnętrznego ciepła, prawdy, optymizmu, duchowej percepcji i nowych impulsów. Przeprowadzi cię ona przez obszary cienia i światła. Używaj tej siły do uleczenia emocjonalnych zranień i poniżeń, których doznałeś w przeszłości. Nie trzymaj się starych rzeczy.« (J.Ruland, Siła Zwierząt)


Medycyna SALAMANDRY

Przez 13 dni posłańcem przekazów ze świata duchowego do świata ludzi jest SALAMANDRA, która przekazuje ci magiczną formułę na zdrowie i klucz do zrozumienia innych. W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.Data publikacji: 23.05.2018