Listy
Niwelowanie napięć...

JEDENASTY miesiąc WĘŻA
● Czas posprzątać scenę
● Spektralny wywóz odpadówOkres: 2 maja – 29 maja 2018

W każdym procesie powstają odpady, które wcześniej czy później należy usunąć. Taką funkcję pełni „11”, dlatego jedenasty miesiąc roku nazywany jest „wywozem emocjonalnych śmieci”. „11” jest liczbą mistrzowską. Jeśli ludzie podejdą do czekających ich wyzwań odpowiedzialnie i z powagą, uporają się ze wszystkim po mistrzowsku.To, co w ciągu 28 dni roku przerazi nas lub rozjątrzy, będzie znakiem-informacją, że jest coś, czego dotąd nie zrozumieliśmy jako społeczność i jednostka, a co powinniśmy pilnie naprawić. W takich sytuacjach należy zrobić krok do tyłu, przywołać wcześniejsze sytuacje i sprawy, jeszcze raz przypatrzeć się im z tylu stron, ilu jest ludzi w otoczeniu, a potem rozważyć je pod kątem dobra ogółu i podjąć adekwatne działania. W przeciwnym razie napięcie będzie rosło i obciążało wszystkich, dopóki nie dojdzie do gwałtownych tąpnięć i erupcji.

Jedenasty miesiąc to optymalny czas na dopracowanie wyników, rozładowanie napięć, uspokojenie emocji, pojednanie.


Indywidualna praca z energią

Przez 28 dni obserwuj siebie i osoby z otoczenia przez pryzmat spolaryzowanych jakości liczby 11.

● Po JASNEJ stronie osobowości:
„11” ma na co dzień wiele stresów, wykonuje ważną, ale niewdzięczną pracę – bo porządkuje to, co zawadza na drodze; z natury nigdy się nie poddaje, narzeka, ale chce się ulepszać, rozwijać, działać.

● Po CIEMNEJ stronie osobowości:
„11” to mistrz paniki, syndrom ofiary, „małe żałosne ego”, osobowość neurotyczna.

□ Które z tych cech dostrzegasz u siebie?


Data publikacji: 2.05.2018