Listy
Czas na weryfikację postaw...

CAUAC – Fala WICHRU
● Przejściowy zamęt
● Siła odnowy27 kwietnia – 9 maja 2018

Energia nośna Fali Niebieskiego WICHRU (lub Niebieskiej BURZY) odpowiada za nadanie tempa procesowi transformacji - regenerację sił, zmiany, modyfikacje, które zwykle poprzedza przejściowy chaos, za którym kroczy postęp. Teraz do pola zbiorowej świadomości docierają potężne impulsy odnowy, prowadzące do przebudzenia i uzdrawiania relacji pomiędzy ludźmi i narodami.

Jeśli znajdziesz się w samym środku burzy dziejowej lub życiowej, nie próbuj stamtąd czmychnąć, lecz stań się tym, który uzdrawia poprzez mądre słowo. Ci, co najgłośniej krzyczą, z reguły mają wyjątkowo cienką skórę, którą próbują maskować wystawiając rogi. Nie zrażaj się, nawet jeśli nic nie wskórasz. Liczy się to, że odważyłeś się zareagować.

Teraz na 13 dni przestają liczyć się puste obietnice, sztywne procedury, martwe prawa, koalicje, finanse, a na plan pierwszy wysuwa się człowiek – jego potrzeby, godność, człowieczeństwo. Dlatego każdy z nas powinien zniżyć się do poziomu osób stojących najniżej w hierarchii socjalnej i ich oczami spojrzeć na codzienne trudy życia. Tylko tak syty zrozumie głodnego, bogaty biednego. Chodzi tu o zrozumienie od serca, a nie próbę ugrania czegoś w oczach innych. Ale również słabsi powinni zachować umiar i nie nadużywać ludzkiej wrażliwości. W przeciwnym razie może być „gorąco”. Energia WICHRU to „kosmiczna pralka”, która raz włączona nie zatrzyma się, póki rzeczy nie zostaną gruntownie „wyprane”.


Wskazówki na 13 dni:

● Nie zaprzeczaj faktom.
● Zachowaj dystans do każdej wątpliwości.
● Zrezygnuj ze wszystkiego, co podtrzymuje iluzję oddzielenia.

W polu osobistym będziesz oswajać się z tematem dyscypliny duchowej. Osoba zdyscyplinowana duchowo to ta, której wewnętrzna prawda wyraża się w trzech słowach: Samodzielność – Równość – Wiarygodność. Dlatego przestań oceniać życie w kategoriach czarne albo białe, aby móc dostrzec jego subtelne odcienie pomiędzy.

»Założenie o własnej bezsilności jest prostą drogą do zrzucenia z siebie odpowiedzialności za wiele spraw… Jednak w dzisiejszym świecie, któremu przydałby się dobry psychoterapeuta, nie potrzeba jeszcze jednej teorii ewolucji. Potrzeba nam praktyki ewolucji.« (B.Lipton i S.Bhaerman, Przeskok ewolucyjny)


Medycyna SKUNKSA

Przez 13 dni posłańcem światów duchowych do świata ludzi jest SKUNKS. □ W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu oraz za Dary Serca, w tym □ Andrzejowi z Warszawy. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Proszę o podawanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury.

In lak’ech


Data publikacji: 27.04.2018