Listy
Zbiorowa NIEŚWIADOMOŚĆ…

AHAU – Fala SŁOŃCA
● Zdrowie psychiczne
● Rozświetlanie cieni19 – 31 marca 2018

Fala SŁOŃCA to najbardziej pouczające i moralizatorskie spektrum; symbolizuje ciągłość związku pomiędzy świadomością jednostki i zbiorową nieświadomością albo umysłem człowieka i Umysłem Zbiorowym; odzwierciedla zdrowie psychiczne i duchowe zasoby całej społeczności.

Współpraca ze świadomością SŁOŃCA obliguje człowieka myślącego do zmierzenia się z tematyką bezinteresowności, miłości i przebaczenia, tolerancji i nietolerancji, szacunku dla ludzkiej godności oraz prawem wymiany. – Nie możesz tylko brać, bo staniesz się pasożytem, i nie możesz tylko dawać, bo staniesz się cudzą pożywką. Tu ludzka inteligencja jest dostrajana do wyżej wibrujących poziomów świadomości.

Wszystko, co wydarzy się w ciągu 13 dni fali, będzie miało związek z rozbłyskiem nowej świadomości i procesem rozświetlania cieni. CIEŃ to twoje niedostrzegane oblicza, niezałatwione sprawy, podświadome lęki, osądy, wyobrażenia, ograniczenia i wszystkie przemilczane i tłumione kwestie.

Teraz, zadaniem każdego z nas jest zmierzyć się z osobistymi, niechcianymi kwestiami, rozświetlić je i przetransformować – każdy we własnym polu. Nawet jeśli ktoś uważa, że przepracował już większość słabości, to i tak są one obecne w jego polu, tylko że w stanie uśpienia i w każdej chwili mogą się przebudzić. Stąd tak ważna jest samokontrola i samodyscyplina.

Dlatego kiedy „tzolkinowskie SŁOŃCE” wpłynie do twojej nieświadomości i zacznie rozświetlać to, co ukryte, nie wpadaj w panikę i nie próbuj niczego tłumić. To będą jedynie emocje, które skrywały się za „twoimi plecami”, a teraz, przed odejściem, chcą powiedzieć ci „do widzenia”. Przetnij łączące cię z nimi więzy, a wtedy otworzą się przed tobą nowe perspektywy.


Wskazówki na 13 dni:

● Ucz się sztuki akceptacji.
● Bądź tolerancyjny, ale nie pobłażliwy.
● Nie szukaj odwetu, bo wrócisz do punktu wyjścia.
● Zachowaj równowagę w przyjmowaniu i dawaniu.
● Naucz się mówić „NIE” nawet jeśli kogoś kochasz.
● Miłości nie da się kupić – kocha się za nic.


Medycyna MOTYLA

Przez 13 dni duchowym pomocnikiem ludzi w świecie zwierząt jest MOTYL.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu oraz Dary Serca, w tym □ Marcinowi z Opola. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Proszę o podawanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 18.03.2018