Listy
Dwoista jedność...

DROGA POWROTU do siebie
Co jest ważniejsze: rytm fal czy rytm miesięcy?Oba rytmy postępują równocześnie i są jednakowo ważne. Współpraca z energią fali rozszerza horyzonty myślenia, budzi potencjał twórczy zakodowany w pamięci komórkowej człowieka i rozświetla drogę powrotu do prawdziwej tożsamości i natury. Warunkiem efektywnej pracy nad podwyższaniem poziomu świadomości jest ujęcie w karby ego. Bez tego nie zrzucisz z twarzy „masek” (każdy je nosi) i nie wzniesiesz się ponad ludzkie podziały, sympatie, antypatie, emocje, dominujące światopoglądy, modne trendy, nakazy, zakazy.

Natomiast śledzenie rytmu 13 miesięcy/28 dni, w który włączeni są wszyscy ludzie, pomaga ci odnaleźć swoje miejsce w społeczności, ucieleśnić wrodzony potencjał w kolektywnej pracy dla dobra Całości i wywiązać się z inkarnacyjnych zobowiązań względem ludzi i Ziemi. Droga powrotu do siebie biegnie dokładnie przez świat ludzi o zróżnicowanym poziomie rozwoju. To tu, na planie codziennego życia, zdajesz praktyczne egzaminy z dojrzałości życiowej, na którą składa się twoja indywidualna świadomość + twoja świadomość społeczna, pojmowane jako dwoista jedność, i świadoma „służba" dla wszystkich królestw Ziemi, w tym królestwa człowieka. □ Majowie pojmowali planetę Ziemia jako żywy, inteligentny Organizm.
Nie można mówić o wysokim poziomie świadomości człowieka, jeśli nie potrafi on pokojowo współistnieć z innymi, a przede wszystkim nie szanuje godności drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy jest to domownik, sąsiad, przeciwnik, czy ktoś o odmiennej orientacji, przekonaniach, poglądach.

Warto wiedzieć, że w życiu każdego człowieka okres między 40. i 52. rokiem życia to czas synchronizacji społecznej. Jeśli człowiek świadomie podda się zmianom i przestanie myśleć wyłącznie o sobie i swoich bliskich, znacząco podwyższy jakość swojego życia i odniesie sukces. Jeśli tego nie zrobi, jego życie zacznie przypominać efekt zaciętej płyty gramofonowej. Od 53. roku życia wszyscy ludzie zobligowani są do wypełniania przedinkarnacyjnych zobowiązań i spłaty długu względem Ziemi i jej królestw. Dlatego prawdziwi ludzie sukcesu to ci po pięćdziesiątce.


□ Pod tym kątem jeszcze raz przeczytaj artykuły dot. Fali Ręki i dziewiątego miesiąca i pomyśl, jak mógłbyś wdrożyć płynącą z nich wiedzę do swojego życia. □ Teraz już rozumiesz, dlaczego systematycznie – w rytmie 13 i 28 dni – dzielę się cząstką wiedzy na temat zadań czekających nas w danej fali i miesiącu?


Data publikacji: 8.03.2018