Listy
Wiedzy nigdy za wiele...

[5.03.2018] Lekcja 1: Co to jest TZOLKIN?
– dla zainteresowanychStarożytni Majowie, podobnie jak inne wielkie kultury, chcieli odkryć wielką tajemnicę, leżącą u podstaw życia na Ziemi i wszystkich zjawisk zachodzących we Wszechświecie. Badając czas, przestrzeń i ruchy gwiazd na niebie, odkryli, że istnieje jeden podstawowy wzór, jeden rytm, jedna uniwersalna energia, która kształtuje cykl życia we Wszechświecie. Nazwali ją tzolkin. Dla porównania Chińczycy określali ją qi lub chi, Japończycy – ki, Hindusi i Tybetańczycy – praną, Indianie Lakota – wakan, Żydzi – yesod, chrześcijanie – energią Ducha Świętego, a współczesna nauka – energią punktu zerowego.

Jednak Majowie posunęli się o krok wyżej – zapisali wzór życia matematycznie za pomocą dwóch liczb: 13 i 20 i zakodowali go w Świętym Kalendarzu o tej samej nazwie – TZOLKIN. W kulturze Majów Tzolkin miał wielowymiarowe znaczenie – odzwierciedlał kod życia, kod Stwórcy, uniwersalną macierz, Koło Medyczne i 260-dniowy kalendarz.

Symbolika TZOLKIN

W środku znajduje się Galaktyczne Serce, z którego wszystko się wyłania i do którego wszystko powraca. Symbol pokazuje podwójną spiralę, odzwierciedlającą polaryzację energii na żeńską i męską oraz cztery kolory: czerwony, biały, czarny, żółty i przypisane im cztery kierunki świata i cztery żywioły.

Wewnętrzny krąg odzwierciedla 13 impulsów w zapisie liczbowym Majów kropka–kreska, nazywanych tonami, które reprezentują siłę sprawczą Stwórcy. Zewnętrzny krąg, zakodowany przez kapłanów w 20 glifach nazywanych pieczęciami, symbolizuje uniwersalną świadomość Stwórcy, czyli materiał, z którego utkał życie.

□ Teraz oderwij wzrok od komputera i powiedz na głos, co zapamiętałeś z lekcji 1.Data publikacji: 5.03.2018