Listy
DOŚĆ! Polacy nie gęsi...

Atak trolli na Polskę
Historia nie obroni się samaTolerancja ma swoje granice, zaś pobłażliwość to zgubna toksyna. Dlatego czas przełamać TABU, zmienić narrację, powiedzieć DOŚĆ! – Nie było zagłady samych tylko Żydów w okupowanej Polsce - mordowano także Polaków. Rzem 6 milionów polskich obywateli straciło życie, w tym 3 mln rdzennych Polaków i 3 mln Polaków żydowskiego pochodzenia, czyli pół na pół. Żydzi muszą przełknąć tę prawdę, a przede wszystkim zrozumieć, że Żyd i Polak to ludzie, którzy tak samo czują głód, chłód, ból, lek, smutek, cierpienie. W przeciwnym razie naród żydowski sam zacznie podcinać gałąź, na której siedzi. Ząb Czasu nieodwracalnie wkroczył do Izraela, stąd to szaleństwo i histeria.Prawdy historycznej trzeba stanowczo bronić. Pokazał to dobitnie pierwszy dzień Fali MAGA. Tu bowiem nastąpił haniebny atak trolli żydowskich na Polskę, którzy wrzucili do sieci spot mówiący o polskim holokauście. Równocześnie jedna z żydowskich fundacji w Ameryce rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją ws. zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską przez Stany Zjednoczone. □ Lepszego dnia na „awanturę” Żydzi nie mogli wybrać… Fala Maga to fraktalna macierz Izraela. 14.05.1948, w dniu 13 Łącznika na Fali MAGA, żydowska Tymczasowa Rada Państwa proklamowała utworzenie państwa Izrael.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ o podziale Palestyny na dwa niepodległe państwa – arabskie i żydowskie, była swego rodzaju zadośćuczynieniem za ludobójstwo w czasie II wojny światowej. Ale Izrael chciał więcej. Dlatego od początku budował politykę zagraniczną na Holokauście, utrwalając w świecie fałszywy przekaz jakoby Żydzi byli jedynymi ofiarami II wojny światowej. Po wyegzekwowaniu odszkodowań wojennych od Niemiec apetyt na pieniądze nie zmalał. Izrael zasadził się na Polskę i dostał, co chciał. Żydzi, którzy przeżyli Holokaust w Polsce, otrzymują polską „emeryturę” w wysokości 100 euro miesięcznie. Pieniądze są przelewane na ich konta zagraniczne na koszt polskich podatników.

Ludzka pazerność nie zna jednak granic. Teraz część Żydów chce uczynić z nas oprawców. W jakim celu – wiadomo. Prawdą jest, że podczas wojny zdarzały się donosy i akty okrucieństwa, ale po obu stronach. Jednak kolaboracja części Żydów z Niemcami była bardziej szokująca i wstydliwa. W przeciwieństwie do Polaków, wśród których z Niemcami godzili się kolaborować głównie ludzie z marginesu społecznego, to wśród Żydów na kolaborację poszła duża część elit żydowskich. Udokumentowali to w swoich książkach żydowscy publicyści jak Hannah Arendt czy Baruch Milch. Oto cytat z Milcha: „W różnych krajach okupowanej Europy powtarzał się ten sam perfidny schemat: funkcjonariusze żydowscy sporządzali wykazy imienne wraz z informacjami o majątku Żydów i w ten sposób pomagali Niemcom w chwytaniu Żydów i ładowaniu ich do pociągów, które wiozły ich do obozów zagłady”.


„My, Polacy nie gęsi – swój język mamy”... Czy nie lepiej odesłać wojenną przeszłość do lamusa i zacząć mówić o pokoju? Ale tego muszą chcieć obie strony. □ W jakim kierunku rozwiną się relacje poznamy w kwietniu, w Fali Łącznika.


Data publikacji: 22.02.2018