Listy
DOŚĆ! Polacy nie gęsi...

Atak żydowskich trolli na Polskę
Historia nie obroni się samaTolerancja ma swoje granice, zaś pobłażliwość to zgubna toksyna. Dlatego czas przełamać TABU, zmienić narrację, powiedzieć DOŚĆ! – Nie BYŁO holokaustu Żydów w okupowanej Polsce, za to BYŁ holokaust 6 milionów Polaków, w tym 3 mln rdzennych Polaków i 3 mln Polaków żydowskiego pochodzenia, czyli pół na pół. Żydzi muszą przełknąć tę prawdę, a przede wszystkim zrozumieć, że Żyd i Polak to ludzie, którzy tak samo czują głód, chłód, ból, lek, smutek, cierpienie. W przeciwnym razie naród żydowski sam zacznie podcinać gałąź, na której siedzi. Ząb Czasu nieodwracalnie wkroczył do Izraela, stąd to szaleństwo i histeria.Prawdy historycznej trzeba stanowczo bronić. Pokazał to dobitnie pierwszy dzień Fali MAGA. Tu bowiem nastąpił haniebny atak trolli żydowskich na Polskę, którzy wrzucili do sieci spot mówiący o polskim holokauście. Równocześnie jedna z żydowskich fundacji w Ameryce rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją ws. zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską przez Stany Zjednoczone. □ Lepszego dnia na „awanturę” Żydzi nie mogli wybrać… Fala Maga to fraktalna macierz Izraela. 14.05.1948, w dniu 13 Łącznika na Fali MAGA, żydowska Tymczasowa Rada Państwa proklamowała utworzenie państwa Izrael.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ o podziale Palestyny na dwa niepodległe państwa – arabskie i żydowskie, była swego rodzaju zadośćuczynieniem za ludobójstwo w czasie II wojny światowej. Ale Izrael chciał więcej. Dlatego od początku budował politykę zagraniczną na Holokauście, utrwalając w świecie fałszywy przekaz jakoby Żydzi byli jedynymi ofiarami II wojny światowej. Po wyegzekwowaniu odszkodowań wojennych od Niemiec apetyt na pieniądze nie zmalał. Izrael zasadził się na Polskę i dostał, co chciał. Żydzi, którzy przeżyli Holokaust w Polsce, otrzymują polską „emeryturę” w wysokości 100 euro miesięcznie. Pieniądze są przelewane na ich konta zagraniczne na koszt polskich podatników.

Ludzka pazerność nie zna jednak granic. Teraz część Żydów chce uczynić z nas oprawców. W jakim celu – wiadomo. Prawdą jest, że podczas wojny zdarzały się donosy i akty okrucieństwa, ale po obu stronach. Jednak kolaboracja części Żydów z Niemcami była bardziej szokująca i wstydliwa. W przeciwieństwie do Polaków, wśród których z Niemcami godzili się kolaborować głównie ludzie z marginesu społecznego, to wśród Żydów na kolaborację poszła duża część elit żydowskich. Udokumentowali to w swoich książkach żydowscy publicyści jak Hannah Arendt czy Baruch Milch. Oto cytat z Milcha: „W różnych krajach okupowanej Europy powtarzał się ten sam perfidny schemat: funkcjonariusze żydowscy sporządzali wykazy imienne wraz z informacjami o majątku Żydów i w ten sposób pomagali Niemcom w chwytaniu Żydów i ładowaniu ich do pociągów, które wiozły ich do obozów zagłady”.


„My, Polacy nie gęsi – swój język mamy”... Czy nie lepiej odesłać wojenną przeszłość do lamusa i zacząć mówić o pokoju? Ale tego muszą chcieć obie strony. □ W jakim kierunku rozwiną się relacje poznamy w kwietniu, w Fali Łącznika.


Data publikacji: 22.02.2018