Listy
Wdech i wydech ustami...

BOLONTIKU w skrócie (do wydruku)
Zaczynamy w środęUsiądź w spokojnym miejscu, rozluźnij się, a następnie czytając w myślach lub na głos podane niżej wskazówki, wykonuj odpowiednio 3 szybkie, silne wydechy ustami i 3 długie, spokojne wdechy ustami. Na każdym poziomie najpierw pomyśl co chcesz oczyścić, a następnie zrób trzy 3 oddechy. W trakcie oczyszczania nie będziesz w stanie skorelować myśli z oddechem. Pierwsze zmiany w swoim polu możesz dostrzec już po pierwszej sesji.


Pierwsza powłoka
● WYDECHY: wraz z silnym wydechem wyrzuć z siebie codzienne pola napięć, konflikty z ludźmi, żal, rozczarowania, gniew, poczucie winy, wrogość, nienawiść. Daj upust emocjom najsilniej jak potrafisz.
● WDECHY: łagodnie wdychaj miłość, przebaczenie, oczyszczenie danej sytuacji.

Druga powłoka
● WYDECHY: wyrzuć z siebie doznania w łonie matki oraz smutne wspomnienia i nieświadome traumy z dzieciństwa.
● WDECHY: łagodnie wdychaj miłość, przebaczenie, dogłębne uzdrowienie.

Trzecia powłoka
● WYDECHY: wyrzuć z siebie wszystkie ograniczenia, narzucone ci wzorce religijno-kulturowe, kompleksy odziedziczone po linii rodziców, przymusy, zobowiązania, tradycje itp.
● WDECHY: łagodnie wdychaj miłość i nowe, czyste jakości po linii genetycznej.

Czwarta powłoka
● WYDECHY: wyrzuć z siebie ból i cierpienie z minionych inkarnacji, wszystkie formacje mentalne, które przyczyniły się do bolesnych przeżyć, tragedii, zrządzeń losu w obecnej inkarnacji.
● WDECHY: łagodnie wdychaj wibrację Światła, które rozpuszcza blokady, uwalnia cię od bólu, lęku, iluzji życiowych.

Piąta powłoka
● WYDECH: wyrzuć prawspomnienie grzechu pierworodnego, które nieświadomie w sobie nosimy, cierpienie, poczucie wrogiego świata, wyobcowania, braku zrozumienia.
● WDECH: łagodnie przyjmij wszechmiłość, błogość, poczucie bezpieczeństwa.

Szósta powłoka
● WYDECHY: wyrzuć z siebie za całą ludzkość wszystkie ograniczenia, podziały, braki, strach, pokusy, szkodliwe nawyki, zarozumiałość, choroby.
● WDECHY: łagodnie przyjmij uniwersalną mądrość, która przenika umysły ludzi, przywraca świetlany porządek światu.

Siódma powłoka
● WYDECHY: wyrzuć z siebie kolektywne zatrucie emocjonalnym stresem, złość, nienawiść, cierpienie ludzi i zwierząt.
● WDECHY: łagodnie przyjmij uniwersalną miłość.

STOP! Odtąd wydechy są spokojne, bez intencji

Ósma powłoka
● WYDECHY: łagodne, bez intencji.
● WDECHY: spokojnie przyjmij całym sobą uniwersalną miłość i jedność energii żeńskiej i męskiej.

Dziewiąta powłoka
● WYDECHY: spokojne, bez intencji.
● WDECHY: długie, spokojne, przyjmij wszechogarniającą cię błogość i Jedność ze Wszystkim-Co-Jest.


To jest twój najpiękniejszy akt miłości do siebie, ludzi i wszystkich królestw Matki Ziemi.