Listy
Transformująca czystka...

Czas na ład i porządek
● Holokaust na etyce i uczuciach Polaków
● Misja ewolucyjna ŻydówFala Gwiazdy domknie 52-dniowy zielony zamek synchronizacji działań, jak również 260-dniowy galaktyczny spin Tzolkin. Stąd jej szczególna ranga dla losów ludzi, narodów i świata. Przez 13 dni „gwiezdny kontroler Lamat” będzie sumować wyniki poprzednich trzech fal i albo je zatwierdzi, albo odeśle do poprawki – i z tym nie da dyskutować! Uniwersalne Kodeksy są dogłębnie sprawiedliwe i do bólu konsekwentne.

Z tej perspektywy spójrzmy na konflikt izraelsko-polski. W pierwszym dniu Fali Gwiazdy sejm uchwalił ustawę o IPN, na mocy której mówienie o polskich obozach zagłady lub pomawianie Polski o współudział w holokauście Żydów będzie karane grzywną lub pozbawieniem wolności. □ To ZNAK, że tak miało być.

„Uderz w stół, a nożyce się odezwą”. – Izrael podniósł wrzawę na cały świat, zażądał wycofania ustawy, zapominając, że jesteśmy suwerennym państwem. Posypały się kłamliwe pomówienia, obwinianie narodu polskiego o mordowanie Żydów w czasie wojny. 73 lata po wojnie, na oczach świata, Izrael dopuścił się holokaustu na godności i uczuciach Polaków, byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. W ten sposób Izrael zdemaskował swoje zamiary – nie chodzi mu o prawdę o Holokauście, lecz o „biznes Holokaust” i odszkodowania. W czasie wojny Polacy ocalili ponad 100 tysięcy Żydów przed zagładą, w pomoc zaangażowanych było kilka milionów polskich rodzin, wiele z nich przypłaciło to życiem. Prawa wojny były brutalne. Zdarzały się krwawe incydenty ze strony Polaków, ale nie można obwiniać całego narodu za słabość jednostek. To tak jakby oskarżyć cały naród żydowski o zamordowanie Jezusa Chrystusa. Podczas okupacji Żydzi także dopuszczali się bestialstwa na Żydach, byli kapo w obozach, donosili na Polaków i Żydów. Przykładem jest żydowska „czarna policja” policja" w gettach, bardziej brutalna niż gestapo. Jeśli zaczniemy wdawać się w taką narrację, to dojdziemy do granic absurdu.

Dlatego spróbujmy wznieść się ponad podziały i spójrzmy na problematykę z nadrzędnej perspektywy. Ludzkość znajduje się na finiszu 13-letniego cyklu oczyszczenia niechlubnych kart historii. Wiele wskazuje na to, że teraz nastał czas na przebudzenie się narodu żydowskiego. Każdy naród ma swoją historię i dziedzictwo, każdy ma też do przepracowania swoje narodowe słabości. W przypadku Żydów jest to pamiętliwość i chciwość. Co ciekawe, państwo Izrael powstało w dniu 13 Łącznika na Fali Maga – dokładnie te dwie spolaryzowane jakości zakodowane są w tym kinie i fali. □ To ZNAK, że Żydzi są faktycznie narodem wybranym, ale w zupełnie innym kontekście niż myślą. – WYBRANYM, by przebaczyć sobie i innym i puścić przeszłość.

Wcześniej niż później Izrael będzie musiał zmierzyć się z swoimi ewolucyjnymi zobowiązaniami. W prognozach na 2017/2018 r. napisałam: »W końcowych latach cyklu zaczniemy obserwować… dramat kultury żydowskiej, która choć posługuje się kalendarzem księżycowym, przeszła na babiloński program Pieniądz-Władza-Zniewolenie, dlatego sama będzie musiała uzdrowić swój dziejowy dramat, włącznie z konfliktem palestyńskim.«

W tym miejscu przywołam refleksje Kössnera na rok 2018, w których zwrócił uwagę na jedno istotne wydarzenie sprzed około 5000 lat, jakie miało miejsce w kulturze babilońskiej. Za sprawą tamtejszych kapłanów objawiła się tam bardzo ciemna jakość, której nie było wcześniej na Ziemi – Żądza Władzy i Bogactwa. Z Babilonu ten Duch rozprzestrzenił się na cesarstwo rzymskie, potem Europę, Watykan i w końcu opanował cały świat. Dziś jego głównymi egzekutorami są diaspory żydowskie zarządzające światową finansjerą. Ten, kto ma pieniądze, ma władzę.

Jak do tego doszło? – Na przestrzeni dziejów los nie był dla Żydów łaskawy. W Europie byli przeganiani przez władców, uważano ich za siedlisko zła, brudu, zarazy, nieszczęść. Schronienie znaleźli dopiero w Polsce. Tu zajęli się handlem, potem lichwą, pożyczali panującym pieniądze, za co nabywali coraz większe przywileje i prawa. Skoro nie wolno im było kupować ziemi, kupowali więc kamienice. Dalszej historii nie trzeba chyba przytaczać…

Konflikt polsko-izraelski to dopiero początek transformującej czystki, jaka dokona się w Izraelu i na Bliskim Wschodzie. Co będzie dalej, podpowie niebawem Fala Białego Maga.Data publikacji: 2.02.2018