Listy
Istota Uniwersalnej MIŁOŚCI...

Refleksje J.Kössnera na 2018:
Nowa forma
WAMPIRYCZNEGO UKIERUNKOWANIAW wymiarze mentalnym rok 2018 jest bezpośrednio związany z rokiem 2013. W 2012 r. domknął się umownie 5200-letni cykl Czasu Karmicznego i od 2013 ludzkość zaczęła pisać nową księgę ziemskiej ewolucji. Można powiedzieć, że ludzie stanęli w rozkroku. Jedną nogę znaleźli się w Nowej Epoce, a drugą wciąż tkwili w Starej. Świadomość ludzka uległa swoistemu rozdwojeniu. Wytworzone wówczas pole napięć na poziomie mentalnym i astralnym da o sobie znać w tym roku. Kumulacja energii utrzyma się do 2019 r. i około 2020 r. nastąpi mniej lub bardziej dramatyczne jej rozładowanie.

W swoich rozważaniach Kössner skupił jednak uwagę na energetycznym tle roku, a w szczególności na tym, co dzieje się na planie astralnym. Wraz z końcem Czasu Karmicznego „upadli bogowie-stwórcy” (Lucyferyczne Świadomości) powrócili na Stronę Światła. Wszystkie depozyty karmiczne zostały opróżnione, a tymczasowe generatory energii w zaświatach definitywnie wyłączone. Wywołało to wielki popłoch i rozpaczliwą walkę o przetrwanie. W astralu pozostało bowiem wielu „potomków upadłych bogów” – wyjątkowo inteligentnych istot, które nie chcą poddać się procesowi oczyszczenia i mają do tego prawo. W następstwie tego zaczęły one szukać nowych dawców wśród ludzi. Dziś człowiek człowiekowi nie kradnie energii, ale kanalizuje ją do Sił Ciemności. Na tym opiera się nowy demoniczny WZORZEC wampirycznego ukierunkowania.

W tym miejscu uwaga: Pojęć: demoniczny, Strona Cienia, Siły Ciemności, Ciemne Moce, Istoty Mroku, Lucyferyczne Świadomości itp. nie należy kojarzyć z "diabłem" ani religią; są to Istoty lub Energie wywodzące się z jednego monadycznego Wszechźródła, podobnie jak Istoty Światła i wszyscy ludzie.

Niektóre kategorie Istot Cienia dysponują wyjątkową INTELIGENCJĄ, którą projektują na ludzi. Posługują się „subtelną technologią”, w większości jeszcze nam nieznaną. Ciemna Strona może tworzyć KOPIE istot ze Światła i wykorzystywać je do pozyskania energii pod pozorem Dobra. Istoty Cienia mogą też wybiegać inteligencją w przyszłość i wejrzeć, jakie pozytywne procesy zajdą w świecie ludzi w przyszłości. Tą wiedzą dzielą się z podatnymi ludzkimi kanałami i w ten sposób usypiają ich czujność. Same zaś robią wszystko, aby zatrzymać dobre zmiany lub przebiegunować je w destrukcyjne działanie, wysługując się żądnymi władzy i poklasku, zawistnymi ludźmi. Takie wywrotowe programy, inspirowane przez Stronę Cienia, występują w ideologiach politycznych, systemach demokratycznych, orientacjach religijnych, jak również w niektórych nowoczesnych nurtach ezoterycznych.

Każda jednostka ludzka jest więc inspirowana przez dwa światy – z jednej strony przez Dzieło Miłości, a z drugiej – Dzieło Lucyferyczne. Inspiracja odbywa się poprzez REZONANS. Dopóki problematyczne wzorce świadomości nie zostaną przetransformowane przez ludzi, a dotyczy to wciąż większości, ludzie ci będą rezonować z polami, poprzez które oddziałują na nich Istoty Cienia.

Szczególną ucztą dla Sił Mroku są POGRZEBY, gdzie dominuje rozpacz po stracie bliskiej osoby – i jest wielu nieświadomych dawców energii, jak również miejsca, gdzie panuje strach, cierpienie, agresja, nienawiść, pamiętliwość, przemoc psychiczna, gwałty, pedofilia, znęcanie się nad zwierzętami, a w szczególności rozlew krwi. Dlatego „prawdziwymi ulubieńcami” Ciemnej Strony są ludzie zawistni, chciwi, aroganccy, pamiętliwi, mściwi, dumni, okrutni i to oni na co dzień otrzymują od Mroku wsparcie. Takim osobom pozornie wiedzie się lepiej w życiu, ale do czasu. Zawiść i duma są „wspaniałe” nie dla ludzi, ale dla Ciemnej Strony. Tacy ludzie, najczęściej niczego nieświadomi, kanalizują życiodajną energię, której odbiorcami są Ciemne Moce. Każda istota ludzka jest potencjalnym dostawcą energii. Dlatego Ciemna Strona bardzo troszczy się o to, aby jak najmniej ludzi skierowało swoją świadomość ku Stronie Światła.

Ta mentalna konstrukcja wciąż się umacnia, jednak około 2040 r., wraz z końcem okresu przejściowego, ostatecznie runie. Dlatego nie dajmy się zastraszyć. Energia czystej MIŁOŚCI czyni Istoty Cienia bezsilnymi. Człowiek z taką świadomością ma moc neutralizowania wpływów sił demonicznych. Nikt bowiem nie wynalazł broni przeciwko Miłości. Uniwersalna Miłość to inteligentna energia; nikogo nie osądza, nie krytykuje, nie wypomina, lecz po prostu płynie; jest ona wyrazem szacunku dla człowieka za to, że JEST, a nie kim jest.

Dlatego:
»Osąd swój porównaj z cudzym i dwóm zaufaj zdaniom.
Słuszność się nie skryje, jeśli dwóch baczy na nią.
Człowiek to zwierciadło, w którym lico się odbije,
a gdy dwa lustra stawisz – widać kark i szyję«
Księga Tysiąca i Jednej Nocy.


Każdy człowiek w każdej chwili może otrzymać aktywne wsparcie Strony Światła, jeśli taka jest jego wola, niezależnie jak je sobie wyobraża. Może to być np. Anioł Stróż, konkretny święty, imiennie nazwany duch opiekuńczy itp. Ta wiedza jest szczególnie przydatna teraz, kiedy „masowy obłęd” na poziomie astralnym i ludzkim osiąga swoją kulminację. Rok 2018 pokaże to bardzo dobitnie. Dlatego znajomość tego, co dzieje się obecnie w tle, pozwoli zachować dobrą orientację w czasie i przestrzeni oraz pojąć prawdziwy sens dokonujących się zmian i bieżących wydarzeń.

In lak'echData publikacji: 29.01.2018