Listy
„Czyste” intencje...

MEN – Fala ORŁA
● Syndrom ratownika
● Powołanie i Współodczuwanie13 – 25 stycznia 2018

Fala ORŁA wynosi świadomość celu na plan pierwszy i wybiega daleko w przyszłość. Teraz jesteśmy wzywani do wzniesienia wzroku ponad horyzonty dotychczasowego myślenia i ogarnięcia większej panoramy. Tylko tak wydostaniemy się z materialnych ograniczeń i staniemy prawdziwymi architektami przyszłości.

W tej przestrzeni kluczową wartością jest siła samostanowienia, a główną przeszkodą – syndrom ratownika, niezdolność powiedzenia „nie”, ale też bezduszność, iluzje, omamy. Odróżnienie omamów od wyższych wizjonerskich rzeczywistości jest niezmiernie trudne. Omamy wyglądają bardzo realnie, są przekonywujące i niezwykle kuszące dla ego. Tu na nic się zda analityczny rozum, bo tu liczy się czujność, doświadczenie życiowe, intuicja. Niczego nie można przyjmować bezkrytycznie. W tym spektrum wielką pułapką są pozornie świetlane obietnice, czyste intencje, piękne słowa jak bezwarunkowa miłość, jak również wzbudzanie litości, lęku, paniki. Świat astralny i świat ludzi zna wiele takich trików. Dlatego skupiajmy się na tych informacjach, które całkowicie rozumiemy.

Teraz wszyscy jesteśmy powołani do „służby” dla dobra naszej społeczności, ale nie do ratowania całego świata. Należy pomagać potrzebującym bardzo świadomie na miarę swoich możliwości, zachowując zdrową równowagę między „powołaniem” i współodczuwaniem. Dzięki temu nasz umysł pozostanie otwarty, a wtedy zaczną napływać prawdziwie genialne rozwiązania.

»ORZEŁ symbolizuje wszechogarniające spojrzenie, dostrzegające wszystkie powiązania. Jeśli zintegrujesz różne spojrzenia ludzi na świat ze swoim, staniesz się istotą o otwartych poglądach« – Nah Kin, psycholog i kapłanka Majów.

Wiedz, że w indywidualnej przestrzeni szczególną pułapką są tzw. czyste intencje, które mogą wyprowadzić cię w pole. Wtedy zbyt mocno zapuszczasz się w dramatyzm życia i zaczynasz postrzegać siebie w roli ratownika ludzkości. Z czasem twoja wola służenia innym może przekształcić się w fanatyczne przekonanie o wypełnianiu misji posłanniczej. Syndrom ten może wyrażać się na różne sposoby, np. jako apodyktyczność, bezrefleksyjna gotowość do poświęceń, niezdolność odmowy, presja wybawiania innych z opresji czy ratowania świata przed zagładą. Jeśli dostrzegasz w sobie tego rodzaju tendencje, spróbuj na pewien czas zawiesić swoją aktywność, aby w ciszy i spokoju przemyśleć szlachetne motywacje. Jeżeli zlekceważysz powyższe wskazówki, wcześniej czy później przyjdzie taki moment, że poczujesz się jak łódź bez wioseł na środku oceanu. Miej tyle samo współczucia dla ludzi i świata, co dla siebie, a przede wszystkim nie zatracaj się dla bliskich – rodziny, rodziców, dzieci.

Zacznij wykorzystywać tę wiedzę w sposób przemyślany. Pozostań przy tym wolny jak ptak. Wznoś się niczym ORZEŁ ponad zwyczajność dnia powszedniego, aby uchwycić pułap i granice swoich możliwości. Wybiegaj świadomością bardzo wysoko, ale nogami trzymaj się mocno ziemi.


Świadomość ORŁA

Przez 13 dni posłańcem światów duchowych do świata ludzi jest ORZEŁ.PODZIĘKOWANIE za Dar Serca

W tym miejscu przesyłam wszystkim bratnim Duszom serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu, w tym □ Marii i Agnieszce z Olsztyna □ Renacie z Rzeszowa □ Marcinowi z Opola. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury.

In lak’ech


Data publikacji: 12.01.2018