Listy
Powolny ruch naprzód...

CIB – Fala WOJOWNIKA
● Prostota i szczerość
● Osobowość SĘPA5 – 17 grudnia 2017

Jak podaje „Księga Chilam Balam z Chumayel”, w dniu Cib/Wojownika zostało stworzone pierwsze światło tam, gdzie nie było ani słońca, ani księżyca. Majowie mówią, że w tym znaku Bóg zapalił pierwszą świecę, która miała oświetlić ciemność, dlatego do dziś zapalają świece wotywne. □ Proponuję, abyśmy 5 grudnia, o dowolnej godzinie, również zapalili świece (albo tealighty) w intencji oświecenia ludzi.

Energia nośna tej fali przy każdym swoim powrocie pobudza rozbłysk INTELIGENCJI twórczej, na którą składa się żeńska intuicja i męski rozum, lub inaczej głos wewnętrzny i analityczne myślenie. Dlatego każda jednostronność staje się tu poważnym problemem i w każdej chwili może dojść do niespodziewanych eksplozji. „Wadliwy” rozwój inteligencji twórczej prowadzi do nadużyć, przeciążenia umysłu, powstawania luk w sferze racjonalnego rozpoznania. Objawem tego jest pogłębiające się zaślepienie albo iluzoryczna „poprawność duchowa” (to temat na oddzielny artykuł). Arogancja intelektualna, lekceważenie człowieczeństwa, przemoc – przynoszą więcej strat niż korzyści.

W ciągu 13 dni każdy z nas ma dogodną sposobność przeformowania swoich priorytetów i sposobów na życie w aspekcie wspólnego dobra, a nie wymuszania jednostronnych korzyści kosztem innych. Teraz nadarza się szansa uwolnienia się od łaski i niełaski innych, jak również swojego samolubstwa. Najpierw jednak trzeba zdobyć się na odwagę, by wznieść się ponad zawężone horyzonty ego i spojrzeć na siebie oczami innych ludzi. Tu naszym drogowskazem jest wewnętrzna mądrość, a sposobem uniezależnienia inteligentna strategia.

Teraz pod lupą postępowych sił ewolucji znalazł się potencjał pola świadomości zbiorowej i poziom uświadomienia poszczególnych jednostek, grup, środowisk. Dlatego los raz może nas „pogłaskać”, innym razem wytknąć uchybienia. W tym spektrum liczy się świadomość celu, etyka, wolność wyboru, współodpowiedzialność.

»To, z czym nie chcesz się zmierzyć,
spotyka cię jako twoje przeznaczenie« – C.G.Jung.


Proces przywracania ładu i harmonii

● „PROSTOTA i SZCZEROŚĆ”: »Teraz możesz działać w pełnej zgodzie ze swoją wewnętrzną naturą. Jeżeli tak będziesz postępować, nalegając na to, co jest dla ciebie pożyteczne – nadejdzie powodzenie. Z drugiej strony, jeżeli twoje nalegania znajdą się w konflikcie z twymi prawdziwymi potrzebami i pragnieniami, rezultaty będą niefortunne«. (I Cing, heksagram 25)

● „POSTĘP”: »Teraz jest czas, w którym trzeba być aktywnym, a jednocześnie zdolnym przystosować się do gwałtownie zmieniających się okoliczności. Nie bój się zbliżyć do ludzi (chociażby mentalnie), którzy stoją na odpowiedzialnej pozycji. Ich obecność może okazać się bezcenna dla przyszłości« (h. 46).

● „POWOLNY RUCH do PRZODU”: »Szybko nie znaczy dobrze. Pośpieszne działania są niewskazane, a zwłaszcza wysiłki wpływania na innych i skłaniania ich do przyjęcia twojego punktu widzenia. Pozwól sprawom rozwijać się powoli i zgodnie z ich naturą. Nie podejmuj prób, aby przyspieszyć wydarzenia« (h. 53).


Osobowość SĘPA

Energią towarzyszącą tej fali jest SĘP, mistrz samoobrony i sztuk oczyszczania.


PODZIĘKOWANIE

W tym miejscu przesyłam wszystkim Fundatorom Darów Serca serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu, w tym □ Halinie z Brun □ Alinie ze Szczecina □ Monice ze Stargardu □ Krystynie z Raciborza □ Janinie z Monachium □ Marcinowi z Opola □ Agnieszce, Sylwii i Włodkowi z Warszawy. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury VAT.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 4.132.2017, poniedziałek