Listy
Emocje...

OC – Fala PSA
● Psi instynkt ● Syndrom ofiary9 – 21 listopada 2017

Świadomość dominująca w tej fali uczy nas sztuki istnienia w „tu i teraz”, sumiennego wykonywania obowiązków i podążania w utartym rytmie. Dzięki wytrwałości i odrobinie dobrej woli możemy dokonywać naprawdę wyjątkowych uzdrowień w swoim życiu pod warunkiem, że będziemy przeżywać emocje tak długo, aż się od nich uwolnimy. Jest to najskuteczniejszy sposób i najkrótsza droga do wysokiej jakości życia.
»Archetyp PIES to imię wiernośc i empatii. «>

Fala PSA otwiera przed tobą przestrzeń do odnalezienia samego siebie i podążania własną drogą. Teraz, przez 13 dni, twój wrodzony instynkt poprowadzi cię przez głębokie ludzkie emocje jak smutek, cierpienie, ból, głęboko tkwiące lęki, aby wynieść je z podświadomości na światło dzienne. Gdy opuszczą cię „przyjaciele” i nie ma już przy tobie nikogo, twój doskonały „psi instynkt” zawsze dodaje ci otuchy. Zacznij go słuchać. Odrzuć obsesyjne przeświadczenie o byciu czyjąś ofiarą. Emocje to dynamit, który rozsadza cię od wewnątrz.

»Nie jesteś niczyją ofiarą,
co najwyżej własnych emocji, uporu, obsesji.«

Bez względu na to, co się dzieje w twoim środowisku i jak się czujesz, nie chowaj się, lecz wyjdź na zewnątrz z wysoko podniesioną głową i zaakceptuje ludzi takimi, jacy są, i zaakceptuj też siebie takim, jaki akurat jesteś. Kiedy zaprzyjaźnisz się sam ze sobą, pojawią się przyjaciele, którzy zaakceptują cię ze wszystkimi twoimi słabościami i zaletami. Każdy dzień jest nowym początkiem i każdego dnia masz szansę wejścia w kontakt ze światem.


Medycyna PSA

W tej fali posłańcem ze światów duchowych do świata ludzi jest PIES. Sam sobie dopowiedz, dlaczego spośród tylu ras przekaźnikiem informacji jest akurat ROTTWEILER.PODZIĘKOWANIE

W tym miejscu przesyłam wszystkim Fundatorom Darów Serca serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i wydaniem nowego kalendarza na 2018 rok, w tym □ Alicji z Krakowa □ Dorocie z Wrocławia □ Elżbiecie ze Szczecina □ Annie z Babimostu □ Katarzynie z Warszawy □ Bożenie z Krakowa □ Agnieszce z Warszawy □ Małgorzacie z Warszawy □ Sylwii z Warszawy □. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Stan puli na dzień 9.11.2017: 385.00 PLN. ☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury.

In lak’ech

Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 8.11.2017