Listy
Pochopne wnioski…

CABAN – Fala ZIEMI
● Skalpel PRAWDY ● Indywidualny drogowskaz27 października – 8 listopada 2017

Fala ZIEMI to czas wspólnego poszukiwania i wdrażania niekonwencjonalnych metod uzdrawiania we wszystkich obszarach życia, począwszy od zdrowia a skończywszy na ekonomii, jak również czas koncentracji na sprawach socjalnych, dobrej organizacji pracy oraz dobru ogółu, a nie na interesach wybiórczych grup i cwaniaków. Teraz punktowany jest odpowiedzialny gospodarz, troskliwy pasterz, czujny strażnik, planetarny lekarz-uzdrowiciel. Jeśli masz problemy ze zdrowiem lub kondycją fizyczno-umysłową, możesz znacząco wspomóc organizm, sięgając po zioła, kamienie, energię i wszelkie naturalne terapie.

»CABAN to imię naszych MYŚLI, zwyczajów, tradycji.«

W Fali ZIEMI odzwierciedla się oraz zmysł hiperkomunikacji i synergetyczne oddziaływanie przeznaczenia, które prowadzi ludzi do wspólnych przedsięwzięć. Przejawem tego są dziwne, pozornie nie związane ze sobą zdarzenia, określane jako synchroniczne, potocznie nazywane zbiegiem okoliczności lub przypadkiem. Stanowią one znak, że teraz nadarza się sposobność. Zdarzenie synchroniczne można również zarejestrować jako Wow-przeżycie, olśnienie, „błyskawicę we krwi”. – Nagle coś wiesz w głowie, nie wiesz jednak skąd. To coś jest dla ciebie zupełnie oczywiste i naturalnie zrozumiałe, ale język jest zbyt ubogi, by wyrazić to słowami. Takiego olśnienia nie doznasz podczas medytacji czy modlitwy, lecz w najmniej spodziewanym momencie, najczęściej kiedy jesteś pochłonięty pracą fizyczną.

Jednak aby nie było zbyt słodko, w tej fali są też liczne pułapki. Te najgroźniejsze w skutkach to fanatyzm, wyciąganie pochopnych wniosków, uleganie omamom, magii pięknych słów czy iluzorycznych obietnic. Wszystko to pokazuje mylące obrazy, pochodzące ze światów iluzji, fantazji, chciejstwa. Odróżnienie omamów od prawdy jest niezmiernie trudne. Omamy wyglądają bardzo realnie, są wyjątkowo przekonywające i kuszące, zaś ludzka wyobraźnia jest nieograniczona w projekcjach.

Fala ZIEMI jest czasem intensywnej nauki rozróżniania granicy między ułudą a prawdą oraz posługiwania się SKALPELEM prawdy, a nie zatracania się w dzikich kampaniach na rzecz czegoś lub przeciw komuś. Przez 13 dni każdy z nas powinien dążyć do osiągnięcia harmonii z rodziną i otoczeniem, budząc drzemiącą w nas umiejętność rozpoznawania konfliktów jako daru pojednania, a nie wyzwań.


Medycyna ZAJĄCA

W tej fali posłańcem światów duchowych do świata ludzi jest ZAJĄC.


PODZIĘKOWANIE

W tym miejscu przesyłam wszystkim Fundatorom Darów Serca serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu, w tym □ Bożenie z Krakowa □ Agnieszce z Warszawy □ Małgorzacie z Warszawy □ Sylwii z Warszawy □. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Wasze cegiełki zasilają pulę na edycję kalendarza ściennego na 2018 rok. Stan puli na dzień 26.10. wynosi 225.00 PLN.
☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury VAT.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 26.10.2017