Listy
Prawda nie chce już czekać...

Fala ZWIERCIADŁA
● Istota konfliktów
● Podróż do Serca PRAWDY18–30 września 2017

Teraz na plan pierwszy wysuwa się temat dualizmu i poszukiwania optymalnej drogi do Prawdy o nas samych. Większość ludzi mylnie kojarzy dualność ze światem konfliktów i dzieli ludzi na wichrzycieli i kłamców lub orędowników moralności i prawdy. Opowiedzenie się po którejś ze stron, oznacza automatycznie wejście w konflikt z drugą. Tymczasem dualizm oznacza dwoistą jedność, integrację przeciwieństw, a nie ich zwalczanie. Tylko ten, kto pojmie jego istotę, może doświadczyć życia w harmonii.

»ETZNAB to imię Serca Prawdy«

Przez 13 dni fali będziemy się uczyć rozróżniania granicy między subiektywną ułudą i obiektywną prawdą. Wszystkie konflikty powinniśmy przyjmować jako DAR – szansę pojednania się przede wszystkim z sobą. Dopóki nie pogodzimy się z samym sobą, nie zdołamy pojednać się z ludźmi. Dlatego zamiast zatracać się w dzikich kampaniach przeciw sobie, zacznijmy budzić naszą naturalną, a wciąż uśpioną, zdolność sprawiedliwego rozstrzygania w okamgnieniu. Żaden człowiek nie jest wiecznie zły ani wiecznie dobry. Każdy z nas przeżywa huśtawki nastrojów, ma lepsze i słabsze chwile, potrafi zranić słowem, innym razem uzdrowić.

Należy zaakceptować fakt, że jesteśmy „zmuszeni” do funkcjonowania w świecie przeciwieństw, więc droga do przebudzenia w sobie moralności i prawdy serca zazwyczaj jest bolesna. W warunkach ziemskich nigdy nie osiągniemy stanu jedności, jaką odczuwaliśmy w łonie matki, ale możemy się do niej znacząco przybliżyć, zrzucając z twarzy maskę po masce, demaskując fałsz i dwulicowość – w sobie.

Dysonans

Istotną lekcją w tej fali jest zgłębienie kwestii dysonansu. Jeśli masz poczucie, że prześladuje cię pech, wiąż popadasz w opały albo stałeś się nad wyraz podejrzliwy, oznacza to, że zbliża się ważny moment w twoim życiu. Każde kłopotliwe położenie niesie ze sobą „podwójne” sygnały – od twojej duszy i twojego ego. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się swoim odczuciom, zwłaszcza tym, które są nieprzyjazne, dysharmonijne, męczące, wstydliwe. DYSONANS odsłania te obszary, w których narasta w tobie niechęć albo opór, a które blokują twój rozwój. To, czy owe spostrzeżenia ukażą ci się w krzywym zwierciadle, czy w transparentnej tafli lustra, zależeć będzie od twojego nastawienia i woli. Zgodnie z prawem pokrewieństw przyciągasz do siebie takich ludzi, którzy pracują nad tym samym problemem, co ty. Lustro odbija wyłącznie to, co jest w danej chwili – obiektywną PRAWDĘ, czyli piękno lub rozczarowanie, a więc stan obecny bez retuszu i makijażu. W tym zawiera się szansa samoodnowy w Prawdzie i Prawdomówności.

Indywidualna praca z energią fali

● Spójrz w lustro i rozpoznaj, jak pielęgnujesz iluzje w swoim życiu.
● Nie szukaj winnych na zewnątrz.
● Ten, kto działa ci na nerwy, odzwierciedla ci twoje słabości.

Koło ratunkowe na 13 dni

W chwilach gdy zacznie ogarniać cię smutek i zwątpienie albo poczujesz bezsilność, samotność, wyczerpanie – usiądź w spokojnym miejscu, rozluźnij mięśnie, zrób dziesięć wdechów i wydechów „USTA–USTA”. Ćwiczenie to ma moc najwyższej ochrony, dystansuje do dramatów życiowych, tonuje emocje, otwiera serce na miłość, oczyszcza płuca i skórę. Dlatego istotne znaki ostrzegawcze może dawać ci układ oddechowy, do którego zalicza się również skóra.


JEDNOROŻEC – znak Nowej Ziemi

Duchowym pomocnikiem w Fali Zwierciadła jest JEDNOROŻEC, moc prawdomówności, czystości, samoodnowy, oraz KOBRA, mistrz sztuki uzdrawiania bolesnych skutków kłamstw. Skoro energia Jednorożca zamanifestowała się dość mocno w przestrzeni publicznej za sprawą Łodzi, to znak, że to jemu należy poświęcić więcej uwagi. Jednorożec przynosi informacje z przyszłości do teraźniejszości. Jest posłańcem Nowej Ziemi i nowej etycznej społeczności.PODZIĘKOWANIE

Przesyłam Wam wszystkim serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad krzewieniem wiedzy o prawach Czasu i za Wasze DARY Serca, w tym □ Jolancie z Bytomia □ Agnieszce z Zielonej Góry □ Sabinie z Katowic. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury VAT.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 15.09.2017, piątek