Listy
Fali Człowieka cd.…

Część 2
● Ludzie KSIĘGI i Ludzie PUSTKI
● Ręce precz od TrylogiiLudzie Księgi to społeczność praktykująca wiarę i wartości. Ludzie Pustki (czytaj: Ludzie Zombie) to społeczność wymazująca wiarę i wartości. Symbolem kultu Pustki można nazwać Dom Historii Europejskiej w Brukseli, powstały z inicjatywy PE. Celem muzeum jest promowanie lepszego zrozumienia historii Europy i integracji europejskiej. – Czyżby?...

□ Co zwiedzający może stamtąd wynieść?

To, że komunizm jest dobry – nazizm zły □ Narody i religia są źródłem wszelkich nieszczęść □ Chrześcijaństwo to zło, które na szczęście chyli się ku upadkowi □ II wojnę światową wywołali Niemcy, ale to niemieccy wypędzeni są pierwszymi jej ofiarami □ Ruch oporu owszem był – ale nie w Polsce. □ Nie ma tam mowy o Janie III Sobieskim, który ocalił Europę przed zalewem Turków Osmańskich ani o wojnie polsko-bolszewickiej, gdzie Rzeczpospolita broniła Europy przed skomunizowaniem. □ Józef Piłsudski znalazł się w gablocie z jugosłowiańskimi i węgierskimi dyktatorami. □ Są trzy gabloty o zburzeniu Muru Berlińskiego. □ Nie ma żadnej wzmianki o Mikołaju Koperniku, Fryderyku Chopinie, Marii Skłodowskiej. □ Znalazł się za to Henryk Sienkiewicz jako pisarz propagujący nacjonalizm.


► To już nie ignorancja, lecz euro-głupota albo zradykalizowana psychopatia eurokratów. – Brukselo, ręce precz od Sienkiewicza i Trylogii!

W Fali CZŁOWIEKA czeka nas niejedna tego rodzaju niespodzianka.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 23.08.2017, wtorek
DzieńDali, czakra korony
Kin 92, 1 Eb /Żółty Magnetyczny Człowiek