Listy
Sztuki przeżycia cd...

Część 2 – ARCHITEKT LASÓW
● Puszcza BiałowieskaZdaniem specjalistów Instytutu Nauk o Środowisku w Krakowie i wielu innych Puszcza Białowieska jest ostatnim nizinnym lasem strefy umiarkowanej, gdzie w większości ten las „sadził się sam” i to go odróżnia od lasów gospodarczych. Puszcza podlega odwiecznym naturalnym cyklom, które ją kształtują od tysięcy lat. Bywały lata, kiedy świerk ustępował z puszczy i takie, kiedy było go więcej. Świerk ma płytki system korzeniowy i duże zapotrzebowanie na wodę. Teraz, w wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych na skutek melioracji bagien wokół puszczy, regulacji rzeki Narewki i powtarzających się susz, świerk uległ osłabieniu i został zaatakowany przez kornika. Kornik atakuje prawie wyłącznie świerki (rzadziej sosny) i jest integralnym elementem organizmu lasu. Puszcza Białowieska nie składa się przecież z samych świerków. – O co zatem chodzi?

Uporządkujmy stan wiedzy i fakty:

● Kornik nigdy nie „zjadał” całej Puszczy; nie jest szkodnikiem, lecz „architektem lasu”, prawdziwie żywy las to las mający dużo martwego drewna, stanowiącego naturalny nawóz dla gleby; między martwymi świerkami odradzają się nowe pokolenia silnych drzew, chronione przez obumarłe kłody przed zgryzaniem przez zwierzynę, mrozem i suszą.
● Wycinka martwych świerków jest bezsensowna, bo nie ma w nich już korników, są w nich za to naturalni wrogowie kornika, poczynając od owadów a na dzięciołach trójpalczastych kończąc.
● Ponadto wycinka dziuplastych drzew w sezonie lęgowym ptaków za pomocą ciężkiego sprzętu jest istną masakrą dla wielu gatunków rzadkich ptaków gniazdujących w dziuplach, np. sowy sóweczki czy dzięcioła trójpalczastego, jak również dla naturalnych wrogów korników jak sikory czy nietoperze.
● Trwająca od długiego czasu wycinka drzew nie ma nic wspólnego z ochroną Puszczy Białowieskiej, która ma moc, by chronić się sama w sposób niekoniecznie pożądany z punktu widzenia gospodarki leśnej.

Co możemy zrobić w tej kwestii?

Na poziomie energetycznym – zwrócić się do duchów drzew, podziękować im za poświęcenie, prosić o przebaczenie i pomoc. Na poziomie fizycznym – zasypywać ministerstwo środowiska, kancelarię premier i posłów PiS mailami i listami z żądaniem zaprzestania rabunkowej wycinki drzew. To oni wciąż nam mówią, że to my, naród jesteśmy suwerenem, oni zaś naszymi pracownikami. – Zmobilizujmy siły i niech to będzie test na ich wiarygodność.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 17.08.2017, czwartek
dzień Seli /czakra podstawy
Kin 86, 8 Cimi/Biały Galaktyczny Łącznik