Listy
Rok 12 Ziarna...

PIERWSZY księżyc roku
● Zmysł orientacji
● Duchowość na planie trzecim26 lipca – 22 sierpnia 2017

Pierwszy, magnetyczny księżyc otworzył energetyczną przestrzeń roku 12 KAN-P /Żółtego Krystalicznego ZIARNA w portalu na Fali Wędrowca. Ten rok obliguje nas do weryfikacji osobistych poglądów, przekonań i postaw w duchu prospołecznym. Teraz nie chodzi o piękne deklaracje, lecz o żywotne twórcze jakości. Ton roku 12 należy do sfery mentalnej, dlatego w roku 2017/2018 rozwój duchowy schodzi na plan trzeci, a na czoło wysuwa się rozwój mentalny i fizyczny.
Nie kodujmy jednak samych negatywów. Miejmy szczególnie na oku wszystkie procesy naprawcze, zwłaszcza te, które jednoczą ludzi i skłaniają do wspólnych działań na rzecz rozsiewania nowych etycznych jakości w polu świadomości zbiorowej.

We wszystkim, co wyłoni się w ciągu 28 magnetycznych dni roku, starajmy się uchwycić promień ŚWIATŁA, który toruje ludziom drogę przez CIEMNOŚĆ niewiedzy! Pamiętajmy też, że program roku wyznacza jedynie kluczowe zadania, ale o niczym nie przesądza. Ostatecznego wyboru zawsze dokonuje człowiek, jednak z uwagi na prawo współodpowiedzialności konsekwencje ponosimy wspólnie!

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 1.08.2017, wtorek
dzień Silio /czakra serca
Kin 70, 5 Oc/Biały Wiodący Pies