Listy
Reguły gry...

AHAU – Fala SŁOŃCA
● Pakt Sił ŚWIATŁA i Sił CIEMNOŚCIAHAU znaczy słońce; symbolizuje kanał przepływu energii, dobro całej społeczności, duchowe zasoby narodu, siłę witalną leżącą u podstaw kręgosłupa, która obudzona wędruje w górę do mózgu.


2 – 14 lipca 2017

Fala SŁOŃCA odzwierciedla wyższą świadomość i wszystko, co dostojne, piękne, spełnione. Impulsy z tego poziomu aktywują ekstatyczny proces, łącząc dojrzałe jednostki z planetarnym Umysłem Matki Ziemi. Tu jednak wymagana jest szczególna czujność i pokora, ponieważ w świecie człowieka światło AHAU jest wyzywaniem dla świata Ciemności. Wystarczy chwila zapomnienia i zamiast doświadczyć oświecenia, można zostać wciągniętym w światy iluzji i stracić kontakt z rzeczywistością.

W egzoteryce Światło i Cień oznaczają duale, które nie mogą istnieć bez siebie. Światło jest nieoświetloną stroną Cienia, Cień jest zacienioną stroną Światła. Natomiast w świecie biegunowości, jakim jest Ziemia, Światło i Cień polaryzują się na dwa bieguny – pozytywny i negatywny albo wzorzec światła i wzorzec cienia, i postrzegane są przez ludzi jako odwieczna walka Dobra ze Złem.

Nadszedł czas, aby poznać jeszcze trzecie spojrzenie, które może nieco zaskoczyć. W procesie ziemskiej ewolucji za pojęciem Światło-Cień kryje się pakt Sił Światła i Sił Ciemności, które szanują się nawzajem, nie walczą, lecz proponują każdemu człowiekowi to, co najlepsze.

ŚWIATŁO proponuje ci wszystko, co najcenniejsze – bycie wolnym bez ograniczeń; podarowuje ci wolną wolę i wolność wyboru w przestrzeni, gdzie wszystko jest dozwolone, ale określa zasady gry w życie, tzn. ponosisz pełną odpowiedzialność za własne wybory i decyzje.

CIEMNOŚĆ proponuje ci wszystko, co najlepsze – zero reguł gry w życie i zero odpowiedzialności; daje ci prawo do przeżywania wolności tak, abyś czuł się szczęśliwy i zaspokojony w każdym aspekcie, w zamian za sterowanie twoją wolną wolą.Obie Siły są wobec ciebie uczciwe i do niczego cię nie zmuszają. Siły Światła cię proszą, Siły Ciemności – kuszą. W każdej chwili możesz przejść na dowolną stronę, a twój wybór jest respektowany w tej samej mierze przez Światło, jak i Ciemność. To tłumaczy, dlaczego jest tak wiele zła na świecie. Ludzie, goniąc za bogactwem, karierą, władzą, zadowalaniem zmysłów, coraz bardziej oddalali się od swojej prawdziwej tożsamości i pierwotnych wartości. Zamiast raju na Ziemi stworzyli świat niesprawiedliwości, cierpienia, zaprzeczeń. Sztuką życia jest znaleźć własną neutralną ścieżkę między „ofertą” Sił Światła i „ofertą” Sił Ciemności i ucieleśnić swoją indywidualną boskość, JAM Jest Obecność, w świecie materialnym. To jest faktycznym celem ewolucji.

W procesie ewolucyjnym »na skutek wypadnięcia z harmonii doznaliśmy wielu okrucieństw, ale jednocześnie dowiedzieliśmy się, co może się wydarzyć, jeżeli istoty boskie (wszyscy nimi jesteśmy) zechcą wypróbować polaryzację aż do maksymalnych granic. Przetestowaliśmy ekstremalną grę buntu przeciwko prawom uniwersalnym i samym sobie. Doświadczenie to było dla nas nieprzyjemne ze względu na skutki, które na nas spadły i cierpienia, których musieliśmy doznać… Dysharmonia wzbogaciła nas o dostatecznie wiele doświadczeń – o wiele więcej niż to było konieczne. – Mnie to wystarczy! Tobie chyba też?« (H.K., Przewodnik, s. 111, PULSAR 2001)


Medycyna GOŁĘBIA

Nośnikiem informacji Ahau jest GOŁĄB.


Jubileuszowe „22”

Fala SŁOŃCA jest kolebką Wydawnictwa PULSAR. W tym spektrum, 12 lutego 2001 r., rozpoczęłam swoją działalność. W niedzielę, 2.07.2017, w dniu 1 Ahau/Słońca, mijają 22 tzolkinowskie lata mojej pracy dla ludzi i Ziemi. Cieszę się, że dziś obok mnie jest tak wielu świadomych surferów. Mój sukces jest waszym sukcesem, nasz sukces jest impulsem odnowy dla wszystkich.

»Ahau to imię Jedności ze wszystkim, co jest.«

PODZIĘKOWANIE

W tym miejscu przesyłam Wam wszystkim serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad krzewieniem wiedzy o prawach Czasu i Wasze DARY Serca, w tym □ Jarosławowi ze Szczecina □ Halinie z Brun □ Janinie z Monachium □ Eugenii z Warszawy □ Barbarze z Gdańska □ Alinie ze Szczecina □ Danucie ze Zgorzelca □ Andrzejowi z Warszawy □ Marcinowi z Opola □ Wioletcie ze Strzyżowa, jak również □ Józefowi z Krakowa za jego sponsorski wkład i bezinteresowność. ☼ Dobro zawsze powraca ☼ Stan puli na dzień 29.06.2017 wynosi 1786,00 zł. Darowizny wesprą publikację kalendarza na 2017/18 r.

☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Dobrowolne „cegiełki” można przesyłać na konto Wydawnictwa PULSAR w mBanku: nr rach. 82 1140 2004 0000 3802 3635 5582 tytułem DAR. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury VAT.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 29.06.2017, czwartek
dzień Gamma /czakra trzeciego oka
Kin 37, 11 Caban /Spektralna Ziemia