Listy
Ziemska droga życia...

DZIESIĄTY księżyc MANIFESTACJI
● Przegryzanie
● Siedem „małpich grzechów"4 kwietnia – 1 maja 2017

W dziesiątym księżycu manifestacji kluczowe tematy roku, przyciągnięte do pola świadomości w pierwszym księżycu, zaczynają nabierać kształtów. W ciągu 28 dni ujrzymy pierwsze obrazy, ukazujące poziom oczyszczenia przestrzeni relacji.
Energią nośną planetarnego księżyca jest 3 CHUEN P, Niebieska Elektryczna MAŁPA w portalu na Fali Księżyca. Archetyp Chuen (czyt. człen) znaczy mędrzec, mądry człowiek, kuglarz, głupiec, oszust. Dlatego może być trochę elektrycznie, nie raz zaiskrzyć, zadymić, zawrzeć, zwłaszcza kiedy mędrzec Chuen zacznie demaskować intrygi i spiski publicznych kuglarzy i głupców, siejących strach i zamęt w otoczeniu.

► Siedem „małpich grzechów głównych” to:
□ Czarnowidztwo □ Sarkazm /szyderstwo □ Pomawiamie □ Podstęp □ Kolaboracja □ Donosicielstwo □ Hejt /wulgarna afektacja.

Pasywność, chowanie się za plecami innych, brak reakcji ze strony „mądrego” człowieka to świadome przyzwolenie, współudział w pogłębianiu smogu mentalnego i współodpowiedzialność za obciążanie przyszłych pokoleń „małpim grzechem”.

Poza tym planetarny księżyc jest cyklicznym testem dla osób bezpośrednio związanych z liczbą 10 poprzez ton narodzin, np. Jarosław Kaczyński, albo ton roku w indywidualnym cyklu, np. Grzegorz Schetyna; dla pozostałych jest wyzwaniem w praktyce na przyszłość. Tak się składa, że teraz kin roku Schetyny (18.02.2017), kin rej. PO i kin nar. Kaczyńskiego jest identyczny – 10 Cimi/Łącznik, stąd nagły wzlot PO i realne zagrożenie dla PiSu celem opamiętania.

Po jasnej stronie, „10” nie uznają połowicznych rozwiązań, chcą mieć najlepsze wyniki. – Albo angażują się całym sobą, albo w ogóle. Zawsze mają w zanadrzu alternatywne rozwiązania.

Po ciemnej stronie, „10” są pracowite, ale samolubne, skąpe. Nie chcą dzielić się tym, co wypracują w pocie czoła. Są głuche na ludzkie prośby, cudzą niedolę. Ich ulubione argumenty: „Co ja będę miał/miała z tego?”, „Nie mam pieniędzy”, „To musi być zrobione”.


Dobra rada

I Cing, Księga Przemian przestrzega nas i poucza:

● Kluczowa problematyka 10. księżyca
...Jest to czas, w którym trzeba się zachowywać w całkowicie konwencjonalny sposób, trzymać się zasad, działać w obronie sprawiedliwości: karać złodziei, ciskać gromy na krętaczy i fałszerzy, stawiać pod pręgierz wiarołomców, piętnować wszystko, co burzy dobro, spokój i harmonię… Surowe środki należy stosować bez wahania, ponieważ umacniają prawo i kładą tamę występkom, ale nie można się mścić. – Oto droga, którą trzeba zaakceptować w obecnej sytuacji wobec wszystkich aspektów życia – czy dotyczą one pracy, interesów, emocji, czy też kontaktów społecznych i międzynarodowych... (Heksagram 21, „Przegryzanie”)

● Interakcje – dobra rada
...Ludzie znajdują się w położeniu, w którym muszą czerpać siłę z przeszłości. Ale nie z osobistej przeszłości, lecz z tej, która należy do wszystkich… Nieustannie potrzebna jest mądrość czerpana z duchowej skarbnicy oraz więź społeczna... Warto zachęcać ludzi do współdziałania i rozwoju osobowości, inspirować, resocjalizować, tłumaczyć, rozmawiać... [Hx 48, „Studnia /Cicha wartość wewnętrzna /Dobra rada”]

● Ukryty motyw
...W obecnej sytuacji trzeba się liczyć z konfrontacją, przeszkodami i opozycją ze strony innych osób. Należy starać się doprowadzić do porozumienia... [Hx 38, „Rozprężenie, kłótnia, wrogość” /praprzyczyna]

[Źródło: I Ching, 1989 □ M.Piasecka, I Cing w obrazkach □ Pu R'Tsy Yang, I Cing]

In lak'ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 3.04.2017, poniedziałek
dzień Silio /czakra serca
kin 210 P, 2 Oc /Biały Biegunowy Pies w portalu
Fala Księżyca