Listy
Świat według „Kiepskich"...

Część 1
Spektralna BURZA
● nad Polską ● Europą ● Światem
● Wirtualny opiekun terroryzuje dzieciW dzisiejszym rozedrganym świecie, pełnym zaprzeczeń, bratobójczych walk, konfliktów, trudno utrzymać stabilny punkt oparcia, nie mówiąc o świetlanych wizjach przyszłości. Natłok wydarzeń i newsów świadczy jednak o tym, że świat przemienia się w przyspieszonym tempie, aby nadążyć za planem ewolucji. Celem ewolucji jest stworzenie nowej etycznej wspólnoty na Ziemi. Choć cel jest odległy, pracy już teraz mamy nadto. Musimy przygotować grunt pod zasiew ziarna nowej świadomości, „oczyścić pole z chwastów”, zmotywować ludzi do pracy. I to dzieje się teraz. Rok 11 Wichru to rok prawdziwej Spektralnej BURZY w przestrzeni relacji, czas przecinania starych „nabrzmiałych wrzodów emocjonalnych”. Od czasu do czasu musi więc zagrzmieć i zaboleć, by wyrwać ludzi z odrętwienia, skłonić do reakcji.

Ten, kto ma wiedzę, nie musi się bać – pod warunkiem, że zacznie ją wdrażać do życia. W przeciwnym razie czekają go rozterki, huśtawki nastrojów, oscylowanie między euforią–paniką, paniką–euforią. Aż w końcu może trafić na „łowcę dusz” i stać się cudzą pożywką albo odpłynąć w światy astralnych wyobrażeń. Ten, kto pracuje z Tzolkin, wszędzie i zawsze jest bezpieczny. Jeśli będzie trzymał się kursu, nie zbłądzi. A jeśli coś przeoczy i zboczy z drogi, jego wewnętrzny intuicyjny kompas naprowadzi go z powrotem na drogę, na której spotka podobnych sobie ludzi. Dalej, zgodnie z prawem pokrewieństw, strzałki drogowskazów skierują operacyjną świadomość podróżników w energetyczne przestrzenie zamków Czasu.

O zamkach pisałam wielokrotnie. Dodam tylko, że ich nadrzędną funkcją jest harmonizowanie toczących się procesów przy udziale mądrych, przebudzonych duchowo ludzi. – I w tym duchu piszę artykuły, nawet jeśli są kontrowersyjne i bulwersują. Nie uzurpuję sobie prawa wyłączności do prawdy. Każdy może postrzegać rzeczywistość inaczej. Jest to właściwe i normalne. A ci, którzy wiedzą wszystko najlepiej, będą zarzucać mi wyznawanie błędnej ideologii, stronniczość polityczną, brak samodzielnego myślenia.
– Tu ich rozczaruję:
Nie mam żadnych poglądów politycznych i etc. – mam za to stabilny punkt odniesienia – godność człowieka, godność narodu i Tzolkin. Moduł Tzolkin jest rezonansową platformą, na której duchowość zazębia się z materią. Rezonans lub dysonans z 260 doskonałymi wzorcami świadomości odzwierciedla stopień harmonizacji. Co się tyczy mojej wiary – wierzę, że nastaną czasy, kiedy świetlane wizje dla Ziemi przestaną być wizjami i staną się realnością. Wierzę też, że już teraz większość Polaków jest zmęczona medialnymi kłótniami i marzy o spokoju, harmonii, zgodzie, ale nikt nie pyta ich o zdanie. Tu otwiera się pole do działania dla surferów aktywnych na facebooku i innych portalach społecznościowych. Nie musicie się odsłaniać, wystarczy jeśli zaczniecie zwracać uwagę na jakość słownictwa użytkowników i inteligentnie, bardzo subtelnie reagować na zapędy trolli i popisy pieniaczy. "Wojownik Cib" nie wojuje mieczem, ale mądrością. Tak rozprzestrzenia się Światło.

Wirtualny opiekun

Skoro jesteśmy w temacie sieci, apel do rodziców, aby byli czujni. Do Polski dotarła wirtualna gra, prowadząca dzieci i młodzież do samookaleczenia i samobójstwa. Gra „Niebieski Wieloryb” nie jest programem, który można zainstalować na komputerze lub innym mobilnym urządzeniu, nie wymaga rejestracji. Dziecko, które z ciekawości czy przypadku, użyje w internecie kilku haseł, samo zostanie namierzone przez tzw. kuratora. Najpierw zbiera on o nim informacje, a potem wyznacza mu zadania. Dziecko myśli, że gra w grę. Pierwszym z zadań jest wycięcie żyletką na ręce rysunku wieloryba lub napisu. „Wirtualny opiekun” prosi o wysłanie fotografii z wykonanym zadaniem, później przez 50 dni wydaje kolejne polecenia. Jeśli dziecko odmówi, jest straszone. Dzieci, które dochodzą do pięćdziesiątego poziomu, dostają ostatnie zadanie – popełnienie samobójstwa. W Polsce kilkanaście okaleczonych dzieci trafiło już do szpitali, najmłodsza dziewczynka miała 9 lat. W Rosji zarejestrowano 130 samobójstw.

Nadejdą czasy…

Kontynuując temat „Niebieskiej Burzy”, teraz zwracam się przede wszystkim do sceptyków, malkontentów, osób niezdecydowanych i rozpolitykowanych. Jeśli chcecie uchwycić głębszy sens tego, co przekazuję w moich artykułach, przeczytajcie ze zrozumieniem tekst niżej. Dotyczy on świetlanych wizji dla świata. To jest mój drogowskaz i kompas. Fragmenty pochodzą z książki E.J.Michael, Die Prophezeiungen von Jukatan (Proroctwa z Jukatanu); pierwsze wydanie ukazało się w Niemczech w 1996 r.

…»Nadejdą czasy, kiedy indywidualność człowieka osiągnie taki poziom dojrzałości, że będzie musiała zdać się na własną zdolność rozstrzygania. Ludzie muszą stanąć na własnych nogach, wypracować niezależną od innych postawę, suwerenne myślenie, klarowne postrzeganie i przejąć pełną odpowiedzialność za dokonywane wybory. Każdy z nas będzie sam dla siebie nauczycielem. Zakończą się czasy ślepego posłuszeństwa wobec narzuconych nam autorytetów, zarówno w kwestiach materialnych, jak duchowych.
(…)
Pieniądze nie będą zmonopolizowanym instrumentem zadłużenia i kontroli, jak to się dzieje teraz. Pieniądze będą reprezentować energię pozyskaną na drodze świadczenia usług i produkcji towarów w duchu uczciwości. W ten sposób załamie się globalna tyrania, zniknie bieda, świat doświadczy dostatku i pokoju, co trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Powróci indywidualna i lokalna suwerenność.
(…)
Nawet jeśli dziś wydaje się to niemożliwe, w nowych czasach ukształtuje się nowa kultura. Wszystkie wspólnoty będą okazywać sobie szacunek, współpracować dla dobra innych. Jeśli obecne pokolenie podejdzie z pokorą do zbliżających się wydarzeń, to za pięćdziesiąt lat staniemy się nową cywilizacją… Rozwój telepatii całkowicie odmieni nasze życie społeczne, ekonomiczne i polityczne. Kryminaliści machiny elitarnej, którzy chcą zawładnąć światem, nie będą już mogli manipulować świadomością ludzi. Nie będzie tajemnic i spisków. Rasa ludzka zrobi gigantyczny krok naprzód, kiedy mroczne myśli staną się słyszalne dla innych, a motywy działań widoczne na zewnątrz. Należy jednak pamiętać, że telepatia działa niczym miecz obosieczny. Wymaga moralnej odpowiedzialności i wrażliwości na uczucia innych.
(…)
Świat potrzebuje ludzi, którzy chcą rozwiązywać problemy. Inicjatywa musi wyjść od jednostek, grup, mieszkańców gmin, miast, regionów, krajów. Jeśli wystarczająco dużo ludzi włączy się w ruch pozytywnych przemian, to idealiści pracujący w aparatach władzy – w rzeczywistości więźniowie biurokracji – mogą zostać zmuszeni do zreformowania systemu od wewnątrz… Bez reform zapanuje chaos, który z czasem doprowadzi do całkowitego załamania. (…) Każda jednostka musi się przebudzić od wewnątrz, aby uwolnić się od zewnętrznych przymusów. Dziś celem i zadaniem zastępów oświeconych dusz – propagatorów nowej świadomości – jest wspieranie ludzi w tym procesie.« [Koniec]


Teraz – w ramach samokontroli – wszyscy nanieśmy na powyższy obraz nasze przekonania, myśli, odczucia, subiektywne prawdy, osądy... Zlustrujmy się sami i w razie potrzeby dokonajmy samo-weryfikacji. Jeśli jesteście gotowi poznać następne wskazówki, ciąg dalszy w części 2.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 23.03.2017, czwartek
dzień Gamma /czakra trzeciego oka
Kin 199, 4 Cauac /Niebieski Samoistny Wicher