Listy
Schodzące boginie...

CIB – Fala WOJOWNIKA
● Łaska odpuszczenia
● Przestrzeń SĘPA


20 marzec – 1 kwiecień 2017

Cib (czyt. kiib) znaczy sęp, sowa, wosk (od czasów kolumbijskich), wojownik w służbie światła. W starych księgach czytamy, że „w dniu Cib Stwórca zapalił pierwsze światło, które miało oświetlać ciemność tam, gdzie nie było ani słońca, ani księżyca”. Tam, gdzie ciemność została rozproszona, pojawiał się SĘP, aby posprzątać rozkładające się resztki „padliny”. SĘPOWI towarzyszyły „schodzące boginie”, kojarzone najczęściej z duchami zmarłych i energią prapraprzodków, którzy wciąż powracali, by budzić w potomkach nową świadomość, drażniąc ich we snach, uprzykrzając im życie, prowokując wyrzuty sumienia. [Na marginesie dodam, że w ciągu 300 lat statystyczny człowiek miał około 4096 przodków, a więc „odziedziczył” 4096 pozytywnych lub negatywnych mutacji po linii matki i ojca.] Chwile grozy, lęki, nieszczęścia, ciemność umysłu prowokowały powinowatych do uwalniania duszy od starych ciężarów. W ten sposób „schodzące boginie” budziły „podopiecznych" do nowego życia, większej odpowiedzialności i większego zrozumienia dla innych. Ich ziemskim symbolem były motyle i pszczoły.

Stąd dzień ze znakiem Cib był dniem błagania o przebaczenie, odpuszczenia, wybaczenia, pożerania przez SĘPY „brudu” oraz składania danin transformującej sile ciemności. Po tym wyłaniało się piękno i przez pewien czas radowało ludzkie oczy, zanim znów pokryła je warstwa mentalnych nieczystości i przesłoniły opary emocji.

Dziś symbolem tego wzniosłego aktu transformacji przez światło oświecenia jest płomień woskowej świecy. Świece wotywne powinniśmy zapalać w każdym dniu z pieczęcią Wojownika. Ten, kto je zapala, ucieleśnia na ten moment Wojownika w służbie Światła i zyskuje transformującą moc Sępa podczas ceremonii spalania starych przewin w płomieniu woskowej świecy.

Z kolei mityczne „schodzące boginie” przemawiają do naszej świadomości poprzez cztery kiny krzyża powiązań Żółtego WOJOWNIKA.

● Przewodnik SOWA
– przemawiający głosem inteligencji intuicyjnej, to wiodący 1 Cib/ Wojownik,
– preferuje on pokojową strategię.
● Ratownik NIETOPERZ
– szeptem instynktu ostrzegający przed mrokiem, to analogiczny 1 Akbal/ NOC,
– zaleca on modyfikację przekonań i zdystansowanie się do nacisków z zewnątrz.
● Przewrotny PIES
– ujadający głosem pamiętliwego ego, to antypodalny 1 Cimi/ ŁĄCZNIK,
– obliguje on do przebaczenia.
● Tajemniczy WĄŻ
– językiem sumienia wykładający sztukę bycia ludzkim, to okultystyczny
. 13 Chicchan/WĄŻ; wymaga on bezwzględnego szacunku dla godności każdego
. człowieka i wszelkiego życia.

Fala Wojownika stwarza każdemu z nas optymalną sposobność oczyszczenia pola przeznaczenia z pokarmicznych gruzów i naszych bieżących nieczystości. Natomiast w skali zbiorowej dokonuje się tu podsumowanie dokonań ludzi, rządów i instytucji międzynarodowych w spektrum żółtego zamku oświecenia.


Strategia SĘPA

W sztabie Fali WOJOWNIKA poczytne miejsce zajmuje SĘP, mistrz magicznych sztuk oczyszczania i samoobrony.


PODZIĘKOWANIE

W tym miejscu przesyłam Wam wszystkim serdeczne podziękowanie za duchowe wsparcie i Dary Serca, w tym: Jarkowi ze Szczecina □ Adamowi z Brzegu □ Józefowi z Krakowa. ☼ Czysta energia DARU Serca powróci zwielokrotniona.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 18.03.2017, sobota
dzień Alpha, czakra gardła
kin 194 – 12 IX/ Biały Krystaliczny Mag