Listy
Zwrotnice przestawione …

RADIOSTACJA ETERU
● Krater Akbal aktywny!
● Dzień Kobiet inaczej
● A może Ziemia jest płaska?Fala NOCY, symbolizująca Dom Duszy i Mentalne Podziemie, dowiodła, że jest nieprzewidywalnym, ruchliwym okresem, swoistym turniejem paradoksów. Teraz jednak wydarzyło się w niej coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Niespotykana skala wylewającego się w przestrzeń hejtu zbiegła się z aktywacją radiostacji Ducha ETERU, który przemawia głosem Prawdy i Mądrości prastarych mędrców. (Nie mylić z żywiołem eteru.) Chcąc usłyszeć ten głos, musisz przestawić „biosensory” na częstotliwość twojego „JAM JEST”, a potem udrażniać kanały przekazu informacji, powtarzając przy każdej okazji, a przynajmniej każdego dnia:

»JAM Jest radiostacją, która emituje pokój i dobrą wolę dla całej ludzkości.«

„Twój umysł jest narzędziem Boskości… Boskość jest zawsze Doskonała”… Otwórz oczy i uszy, i posłysz instrukcje płynące z Boskiego Centrum do twojej JAM JEST Obecności Boga w materii, która chce wyrazić się w twoich myślach, uczuciach, słowach, czynach. (Za Saint Germain, Złota Księga.) ■ Nie ma znaczenia, czy ktoś jest ateistą, czy wierzącym. W naszej zachodniej kulturze pojęcie „Bóg” jest kojarzone jednoznacznie. Lata temu, na jednym ze spotkań uczestnik deklarujący się jako ateista poprosił mnie, abym podczas wykładu zamiast pojęcia „Źródło” używała słowo „Bóg”, bo wtedy ma jasność, o jakie źródło chodzi.

Powróćmy do spraw bieżących. Zacznę od usystematyzowania wiedzy, aby osoby, które dołączyły do nas niedawno, nie zagubiły się w wielowymiarowości znaczeń.

● W każdym 52-dniowym zamku Czasu niebieska fala symbolizuje Kosmiczny Internet, w którym odzwierciedla się wirtualna świadomość ludzi. Natomiast kluczowy obszar, zasób treści i potencjalne źródło pochodzenia precyzuje spolaryzowany potencjał niebieskiej pieczęci. W pierwszych czterech dniach każdej fali wyłaniają się zarysy problematyki, skala trudności, określone osoby, środki oraz strategia działań na dalsze dni.

● Energia nośna Fali NOCY wprawiła w drgania wirtualne światy braków i światy obfitości pomysłów. Natłok wydarzeń w jej pierwszych czterech dniach można przyrównać do niedawnej erupcji Etny. Oto z „krateru Akbal” wystrzeliły kłęby mentalnego pyłu i wylała się spektakularna lawa zamysłów. NOC pokazała nam, co drzemie w ludzkich głowach i do czego zdolny jest człowiek. To sprawiło, że na poziomie fizycznym zawrzało – puściła tama agresji, obelg, zastraszenia, zaś w wirtualnej przestrzeni zrobiło się miejsce na wypełnienie stanu pustki świadomością JAM JEST.

Kluczowe WYDARZENIA

Każdy dzień Fali NOCY był profetycznym znakiem Czasu, wnosił cenne informacje i wskazówki.

Dzień pierwszy, 7.03.2017 – 1 Akbal/Noc, temat dnia:

»Agenda Rady Europy: KOMPATYBILNOŚĆ islamskiego prawa szariatu
ze standardami europejskimi«

□ Delegat do RE z ramienia Polski, poseł D.Tarczyński, poinformował na twitterze, że Rada Europy (nie mylić z Radą Europejską) podjęła debatę nad szariatem. Podczas obrad Tarczyński zwrócił zebranym uwagę, że szariat to kwestia kulturowa, natomiast RE i jej Komisja Prawna są poświęcone stanowieniu prawa. Chciał poznać od prawników analogie między prawem europejskim a szariatem, który pozwala na mordy i gwałty. Jego zdaniem jest to sprzeczne z Konwencją Praw Człowieka UE. Swoje pytanie o "logikę europejskich instytucji?!" zakończył konkluzją: Mam nadzieję, że na następnym spotkaniu nie będziemy dyskutować o tym, czy ziemia jest płaska. RE w obawie przed miażdżącą porażką odroczyła na 3 miesiące głosowanie nad raportem, który zaleca wprowadzenie szariatu, czyli prawa islamskiego, do porządku prawnego państw członkowskich RE.

□ I pomyśleć, że ci sami prawnicy RE, której organem jest m.in. Komisja Wenecka, zarzucają nam łamanie praw demokracji i podważają praworządność w naszym kraju, a prawo szariatu i sądy islamskie uznają za zgodne z demokracją i Kartą Praw Człowieka UE. Według doktryny szariatu człowiek nie ma prawa mieć innego wyznania niż islam. Jeżeli zdecyduje inaczej, skazuje się na śmierć cywilną (pozbawienie praw) i fizyczną (kara śmierci). Należy zaznaczyć, że szariat nie ma żadnych papierowych kodeksów, jest prawem niepisanym, niejednolitym, opartym wyłącznie na subiektywnej interpretacji przypowieści koranicznych przez sędziego; jego wyrok jest ostateczny. ▓ Jeżeli zalecane przez RE rozwiązania weszłyby w życie, to legalne sądy szariatowe od razu pojawiłyby się w Wielkiej Brytanii, Albanii, Azerbejdżanie, a za chwilę, wraz z przymusową alokacją imigrantów muzułmańskich, rozlałyby się po pozostałych krajach Unii. □ Rodzi się pytanie: DLACZEGO media komercyjne nie nagłośniły tej kwestii? – Cenzura?... A może jest jakiś „tajemny dil”?… Kogo z kim? – domyślcie się sami…

Dzień drugi, 8.03. – 2 Kan/ Ziarno, temat dnia:

»Dzień Kobiet z hasłem: „Kobiety WSZYSTKICH płci łączcie się !”«
»Novum! – Czy to celebracja płci genderowej ?«

□ 8 marca br. ogłoszono dniem czarnego protestu przeciw przemocy władzy wobec kobiet. Nawet jeśli część postulatów była słuszna, to wybrano wyjątkowo niewłaściwy dzień i formę. Zmarnowano ogromny potencjał energii żeńskiej, a wulgaryzmy i obelgi wyciekające z ust pań zdławiły naturalną kobiecość kobiet. Jeśli kobiety chcą być szanowane, muszą same siebie szanować. W tym, co zobaczyliśmy na wiecach, nie było grama kobiecości, lecz kompleksy, rozpacz, frustracja wołających o miłość pań-feministek.
□ Patrząc z energetycznej perspektywy, po przestawieniu zwrotnic Dzień Kobiet nabrał innego wymiaru – stał się Dniem Inteligencji Żeńskiej, drzemiącej zarówno w kobietach, jak i mężczyznach.

Dzień trzeci, 9.03. – 3 Chicchan/ Wąż, temat dnia:

»DEFICYT europejskiej demokracji!«

□ Reelekcja D.Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej wbrew stanowisku Polski pokazała, jak krucha i wybiórcza jest demokracja w UE. Procedury są nieprzejrzyste, stanowiska obsadzane za kulisami, prawa i postanowienia traktatowe omijane, dobrych zasad brak. Postawa premier B.Szydło zwróciła Europie uwagę, że Polska odzyskała podmiotowość i nie ma naszej zgody na dyktat i łamanie partnerskich zasad. [Przypominam, że premierzy rządu symbolizują kierunek mentalnego rozwoju narodu.] Stchórzyli wszyscy, jedynie polska premier pozostała sobą. Miała wybór. Zamiast weta mogła wstrzymać się od głosu - tak nakazywałby rozum i dyplomacja, ale wtedy zdradziłaby siebie i to, w co wierzy i co obiecała podczas inauguracji swojej kampanii wyborczej w dniu 26.06.2015, w 13 Etznab/Kosmicznym Zwierciadle, mówiąc: – Koniec dyktatowi unijnemu! Chcemy być partnerami a nie sługami. (Zob. Co przyniesie rok 2015/16, 10 Maga?, tab. str. 17). Agresywna krytyka premier Szydło w mediach zachodnich i polskich świadczy o skali zniewolenia rozumów w krajach podległych Unii.

□ Wypadek premier Szydło w Oświęcimiu, zderzenie limuzyny z drzewem, doznane obrażenia ciała i szybka regeneracja były znakiem – przestrogą-zapowiedzią tego, co Nieuniknione… ale co Nieuniknione dla UE. Kolizja z drzewem to symbol zderzenia z oporem unijnej technokracji. Oszczędzony przez kierowcę BOR-u sprawca wypadku zamiast wdzięczności, że zyskał drugie życie, wolał w zamian za nowy samochód stać się zakładnikiem kłamstwa i knowań totalnej opozycji, czyli analogia do reelekcji nowego-starego przewodniczącego RE. D.Tusk zachował stanowisko, lecz stał się niewolnikiem układu, wizerunkowo wiele stracił. A premier Szydło, choć została werbalnie poturbowana w Brukseli, dźwignęła Polskę z kolan i jako jedyna wyszła spod unijnej kopuły z wysoko podniesioną głową - podobie jak z wypadku. ▓ Odtąd koniec gry na emocjach i wzajemnego straszenia. Unia grozi zamrożeniem dotacji, a minister spraw zagranicznych negatywną polityką wobec Unii. Mało kto wie, że dotacje nie są żadną łaską, lecz formą daniny wypłacanej Polsce przez bogate kraje zachodnie za udostęnienie im nowych rynków zbytu. Natomiast minister powinien ważyć słowa, bo może odejść szybciej niż myśli. – Czas schować rogi ! Dotyczy to wszystkich, bez wyjątku.

Dzień czwarty, 10.03. – 4 Cimi/ Łącznik, temat dnia:

»Wszyscy są ZWYCIĘZCAMI !«

Po reelekcji wszystkie strony konfliktu okrzyknęły się zwycięzcami. Tym razem wszyscy zaangażowani powiedzieli prawdę. □ Jak to możliwe? – Bo teraz tło wydarzeń wypełnia niebieska energia Fali NOCY. Tu każdy, kto podejmuje ryzyko, już na starcie jest zwycięzcą. Na tym jednak nie koniec. Ciąg dalszy „triumfu” poznamy niebawem, w Fali Żółtego WOJOWNIKA, zaś konsekwencje podjętego ryzyka – za 40 dni, w Fali Niebieskiego ORŁA. „Nic nie dzieje się bez przyczyny”. Dlatego nie napinajmy się, nie prężmy muskułów, nie ostrzmy języków, lecz wyluzujmy się i czekamy…

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 13.03.2017, poniedziałek
dzień Silio /czakra splotu serca
Kin 189 P, 7 Muluc P /Czerwony Rezonansowy Księżyc w portalu na Fali Nocy