Listy
Portret rodzinny...

KREACJA zamiast IMITACJI


Obecnie poruszamy się w energetycznej przestrzeni żółtego zamku oświecenia i ekspansji nowych jakości życia; jego przywódcą jest 4 AHAU/Żółte Samoistne SŁOŃCE. Podwoje zamku otworzyła Fala ZIEMI/Caban. Wraz z nią w polu świadomości na poziomie wyższego ciała mentalnego znów ożywił się duch wspólnoty, wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, a w dolnych pasmach niższego ciała mentalnego – duch materializmu, pogardy, histerii, odwetu.
Teraz, druga fala zamku – Białego PSA, skupi się na gruntownym sprzątaniu – zarządzi wielkie pranie w sferze emocji i zmysłów oraz weźmie pod lupę stan lojalności w relacjach partnersko-wspólnotowych.

Obie fale – ZIEMI i PSA, są w całości przyporządkowane do spektrum ósmego księżyca, który, jak wiemy, ma największą efektywność w kwestiach scalania działań, wychwytywania ognisk niezgody i – jeśli zajdzie potrzeba – piętnowania mentalnych piromanów, zagrażających jedności. To tłumaczy, dlaczego w Fali ZIEMI rejestrowaliśmy tak wielkie przyspieszenie – istny pęd zdarzeń. Przypatrzmy się, co chciały nam one powiedzieć. W tym miejscu odwołam się do potencjału CABAN i przesłań, które nakreśliłam w opracowaniu pt. Co przyniesie rok 2016-2017?

CABAN, Czerwona ZIEMIA, jest symbolem WSPÓLNOTY, domu, środowiska. Naszym wspólnym DOMEM jest Ziemia, domem rodzinnym kraj, miejscem azylu środowisko... W CABAN zdeponowany jest cały ludzki potencjał – zbiorowe skarby i zbiorowe braki, wszystko, co wypracowaliśmy jako planetarna społeczność i konkretny naród… CABAN, ziemski nawigator i patron wspólnoty, doradza nam, aby zdystansować się do cudzych osądów, nacisków ze strony obcych autorytetów i wszystkowiedzących zaklinaczy rzeczywistości, walczących jedynie o władzę kosztem ludzkich emocji. Język nienawiści, agresji, pogardy nie jest językiem CABAN”. (Za H.K., Co przyniesie…, str. 20–21)
□ Odnosi się to do każdego narodu na świecie. My skupimy się na Polsce i drogowskazach ustawionych przede wszystkim dla nas.

Zaczniemy od przyjrzenia się wydarzeniom w Fali ZIEMI. Dla ułatwienia orientacji i większej przejrzystości zebrałam je w tabeli obok dat i kinów. Prześledź je pod kątem energii danego dnia, zwracając uwagę - NIE na wydźwięk polityczny – to nas nie interesuje, lecz na czynnik ludzki, aspekty społeczne, dobro ogółu (a nie tylko twoje), równość wobec prawa, uczciwość w relacjach międzyludzkich i stosunkach międzynarodowych. Przypominam, że największą pułapką w Fali ZIEMI są pochopne wnioski, nadinterpretacja znaków, czarnowidztwo, fanatyzm, nadmierna euforia, brak uziemienia w tu i teraz. Potem wyciągnij samodzielne wnioski i, o ile możliwe, przedyskutuj temat z innymi, niczego nikomu nie narzucając. Na koniec zastanów się i powiedz: czego nauczyła cię Fala Ziemi?

WYDARZENIA


Czy zwróciliście uwagę, że wspólnym mianownikiem dla trzech etapów były kwestie sprawiedliwości i nierówności wobec prawa. – Jednym wolno więcej, innym mniej. Bilans Fali Ziemi stał się bazą wyjściową dla Fali PSA, co natychmiast odzwierciedliło się w życiu.

I tak, w dniu 1 Ziemi doszło do zamkniętego spotkania sędziów KRS z ambasadorem Niemiec, a w dniu 1 PSA dziennikarze dotarli do utajnionego dokumentu KE ze skargami sędziów KRS na polski rząd, prześladowania przez instytucje publiczne, szykany, pogróżki, obraźliwe maile i smsy. Dziennikarze nie uzyskali wyjaśnienia od rzecznika KRS, dlaczego prześladowani sędziowie nie chcą wszczęcia śledztwa i ścigania winnych.


Moja propozycja

W przygotowanie tabeli włożyłam sporo pracy, aby na przykładzie Fali ZIEMI zachęcić was do analogicznej pracy z osobistą falą roku i falą przewodnika roku w waszym indywidualnym kalendarzu. Jeśli będziecie codziennie, przez 13 dni, robić dokładne notatki w tych dwóch falach, tzn. zapisywać zdarzenia z prywatnego życia – te istotne i te pozornie nieistotne, jak również swoje samopoczucie, sny, przeczucia, lęki, radości, smutki, potyczki, a potem podzielicie każdą z tych fal na trzy kluczowe fazy, zyskacie cenne informacje dotyczące celowości i sensu tego, z czym musicie się zmierzyć w tym roku. Natomiast fala przewodnika roku dodatkowo zaktualizuje wasz indywidualny drogowskaz do tegorocznego celu. W Kalendarzu 13 Księżyców warto też odczytać godzinę narodzin na "zegarze Czasu 13:20" – Życzę fascynujących odkryć!

In lak'ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 23.02.2017, czwartek
dzień Gamma /czakra trzeciego oka
Kin 171, 2 Chuen/Biegunowa Małpa